Connect with us

technokrata

Pannon: rengeteg változás

Pannon: rengeteg változás

Kütyük

Pannon: rengeteg változás

A Pannon tájékoztatja előfizetőit, hogy a kártyás, valamint a számlás szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 2006. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint módosulnak.

A kérés-válasz alapú, fogadott emelt díjas SMS alapú szolgáltatások, valamint Intelligens hálózati szolgáltatások díjai:

Normál tartalmak
Fogadott emelt díjas SMS alapú szolgáltatások, valamint Intelligens
hálózati szolgáltatások:

Díjzóna – Díjzónához rendelt emelt díjas hívószámok – Bruttó ár forint/SMS
176 – 17607 – 240
176 – 17608 – 960

djuice Nightlife
Hangposta és Kékszám hívásának díja: bruttó 9 forint/perc.

5 perc után 0 Ft csomag
A kedvezmény kártyás és számlás előfizetés esetén Kékszám, illetve Hangposta hívására is igénybe vehető. Kártyás előfizetés esetén a kedvezmény adat- és faxhívásra nem érvényesíthető.

Szóbeli szerződéskötéssel értékesített Praktikum és djuice Kártyás+tarifacsomagok
A szóbeli előfizetői szerződéskötéssel értékesített Praktikum csomag ára bruttó 2790 forint, mely bruttó 1800 forint értékű kezdőegyenleget tartalmaz.

A tarifacsomagban foglalt percdíjak, az igénybe vehető szolgáltatások díjai, illetve a szolgáltatások igénybevételi feltételei minden egyéb tekintetben megegyeznek az írásbeli szerződéskötés esetén alkalmazott díjakkal, feltételekkel.

A szóbeli előfizetői szerződéskötéssel értékesített djuice Kártyás+csomag ára bruttó 1990 forint, mely bruttó 500 forint értékű kezdőegyenleget és a djuice kártyás + tarifacsomag első havi havidíját tartalmazza.
A tarifacsomagban foglalt percdíjak, az igénybe vehető szolgáltatások díjai, illetve a szolgáltatások igénybevételi feltételei minden egyéb tekintetben megegyeznek az írásbeli szerződéskötés esetén alkalmazott díjakkal, feltételekkel.

2006. szeptember 1-jétől a felsorolt szolgáltatások díja az alábbiak szerint módosul:
Eseti hívásrészletezés/GSM szám – 1.000 forint
Számla újranyomtatása – 600 forint
Szüneteltetés az előfizető kérésére/alkalom – 1.998 forint
GSM-szám cseréje/alkalom – 4.800 forint

Igénybevételi díjat kártyás előfizetés esetén a csomagban foglalt kezdőegyenleg nem használható fel:
– emelt díjas szolgáltatások igénybevételére
– adományvonal hívására, valamint
– mobilvásárlásra.

A szolgáltató általi szüneteltetésre vonatkozó rendelkezések az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre:
Amennyiben az előfizető ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárás, vagy végelszámolási eljárás indul, a szolgáltató jogosult a szolgáltatást az Eht. 136. § (4) bekezdése alapján szüneteltetni.

A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása
A szolgáltató az alábbi feltételekkel jogosult a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozására.
Amennyiben:
a. akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha a mobil rádiótelefon hálózathoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező, vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott;
b. az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott vagyoni biztosítékot.

A szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételének korlátozására. A szolgáltató a korlátozást haladéktalanul – azaz körülményekhez igazodóan, 24 órán belül – megszünteti, ha az előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a szolgáltató hitelt érdemlően tudomást szerez.

Díjfizetés (számlás előfizetés esetén)
Az előfizető köteles a számlán feltüntetett esedékes teljes összeget megfizetni, arra nézve beszámítással nem élhet. Az esedékes díjat az Előfizető a számlán feltüntetett fizetési határnapig köteles kiegyenlíteni.

Az előfizető díjfizetési kötelezettségének postai vagy banki átutalással, 2006. szeptember 9-től a szolgáltató képviseletein és Pannon Partner üzleteiben készpénzben és bankkártyával történő fizetéssel, illetve a szolgáltató által elfogadott egyéb fizetési móddal tehet eleget.

A számla kiegyenlítésének napja:
-postai átutalás esetén: a postai befizetés napja;
-bankátutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámláján jóváírják a befizetett összeget;
-készpénzes befizetés esetén: az a nap, amikor az Előfizető az esedékes díj összegét készpénzben kiegyenlíti.

A módosításokat tartalmazó Általános Szerződési Feltételek teljes szövege a Pannon bemutatótermeiben és honlapján 2006. július 31-től az előfizetők rendelkezésére áll.Szólj hozzá!

Kütyük

Pannon: rengeteg változás

A Pannon tájékoztatja előfizetőit, hogy a kártyás, valamint a számlás szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 2006. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint módosulnak.

A kérés-válasz alapú, fogadott emelt díjas SMS alapú szolgáltatások, valamint Intelligens hálózati szolgáltatások díjai:

Normál tartalmak
Fogadott emelt díjas SMS alapú szolgáltatások, valamint Intelligens
hálózati szolgáltatások:

Díjzóna – Díjzónához rendelt emelt díjas hívószámok – Bruttó ár forint/SMS
176 – 17607 – 240
176 – 17608 – 960

djuice Nightlife
Hangposta és Kékszám hívásának díja: bruttó 9 forint/perc.

5 perc után 0 Ft csomag
A kedvezmény kártyás és számlás előfizetés esetén Kékszám, illetve Hangposta hívására is igénybe vehető. Kártyás előfizetés esetén a kedvezmény adat- és faxhívásra nem érvényesíthető.

Szóbeli szerződéskötéssel értékesített Praktikum és djuice Kártyás+tarifacsomagok
A szóbeli előfizetői szerződéskötéssel értékesített Praktikum csomag ára bruttó 2790 forint, mely bruttó 1800 forint értékű kezdőegyenleget tartalmaz.

A tarifacsomagban foglalt percdíjak, az igénybe vehető szolgáltatások díjai, illetve a szolgáltatások igénybevételi feltételei minden egyéb tekintetben megegyeznek az írásbeli szerződéskötés esetén alkalmazott díjakkal, feltételekkel.

A szóbeli előfizetői szerződéskötéssel értékesített djuice Kártyás+csomag ára bruttó 1990 forint, mely bruttó 500 forint értékű kezdőegyenleget és a djuice kártyás + tarifacsomag első havi havidíját tartalmazza.
A tarifacsomagban foglalt percdíjak, az igénybe vehető szolgáltatások díjai, illetve a szolgáltatások igénybevételi feltételei minden egyéb tekintetben megegyeznek az írásbeli szerződéskötés esetén alkalmazott díjakkal, feltételekkel.

2006. szeptember 1-jétől a felsorolt szolgáltatások díja az alábbiak szerint módosul:
Eseti hívásrészletezés/GSM szám – 1.000 forint
Számla újranyomtatása – 600 forint
Szüneteltetés az előfizető kérésére/alkalom – 1.998 forint
GSM-szám cseréje/alkalom – 4.800 forint

Igénybevételi díjat kártyás előfizetés esetén a csomagban foglalt kezdőegyenleg nem használható fel:
– emelt díjas szolgáltatások igénybevételére
– adományvonal hívására, valamint
– mobilvásárlásra.

A szolgáltató általi szüneteltetésre vonatkozó rendelkezések az alábbiak szerint kerülnek kiegészítésre:
Amennyiben az előfizető ellen felszámolási eljárás, vagy csődeljárás, vagy végelszámolási eljárás indul, a szolgáltató jogosult a szolgáltatást az Eht. 136. § (4) bekezdése alapján szüneteltetni.

A szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása
A szolgáltató az alábbi feltételekkel jogosult a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozására.
Amennyiben:
a. akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha a mobil rádiótelefon hálózathoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező, vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott;
b. az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott vagyoni biztosítékot.

A szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételének korlátozására. A szolgáltató a korlátozást haladéktalanul – azaz körülményekhez igazodóan, 24 órán belül – megszünteti, ha az előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a szolgáltató hitelt érdemlően tudomást szerez.

Díjfizetés (számlás előfizetés esetén)
Az előfizető köteles a számlán feltüntetett esedékes teljes összeget megfizetni, arra nézve beszámítással nem élhet. Az esedékes díjat az Előfizető a számlán feltüntetett fizetési határnapig köteles kiegyenlíteni.

Az előfizető díjfizetési kötelezettségének postai vagy banki átutalással, 2006. szeptember 9-től a szolgáltató képviseletein és Pannon Partner üzleteiben készpénzben és bankkártyával történő fizetéssel, illetve a szolgáltató által elfogadott egyéb fizetési móddal tehet eleget.

A számla kiegyenlítésének napja:
-postai átutalás esetén: a postai befizetés napja;
-bankátutalás esetén: az a nap, amikor a Szolgáltató bankszámláján jóváírják a befizetett összeget;
-készpénzes befizetés esetén: az a nap, amikor az Előfizető az esedékes díj összegét készpénzben kiegyenlíti.

A módosításokat tartalmazó Általános Szerződési Feltételek teljes szövege a Pannon bemutatótermeiben és honlapján 2006. július 31-től az előfizetők rendelkezésére áll.Szólj hozzá!

További Kütyük

Technokrata a Face-en

Tesztek