Connect with us

technokrata

Synergon: nyereséges működés

Dotkom

Synergon: nyereséges működés

Jó pénzügyi mutatók, új menedzsmenttagok.

[sajtóközlemény] A Synergon Informatika Rt. a 2002-es év első negyedévét ismét nyereséggel zárta, megőrizve a tavalyi év végén visszaállított profitabilitását. Hatékonysági mutatóinak további javulása tette lehetővé, hogy a cégcsoport a 2001-es év első negyedévében elérthez képest 6%-kal alacsonyabb árbevétel mellett is pozitív eredménnyel fejezte be a vizsgált időszakot.

Az idei év első három hónapjában a cégcsoport konszolidált árbevétele 4,6 milliárd forint volt, ami a tavalyi első negyedév -296 millió forintos veszteséghez képest jelentősen javuló, 24 millió forint pozitív adózás utáni profitot eredményezett. A magyar és cseh piac bizonytalanságait a stratégiai célkitűzések következetes megvalósításával sikerült a vállalatnak javuló gazdálkodási mutatókká fordítania.

Az informatikai piac keresletét a 2002-es év első három hónapjában nagymértékben meghatározta az egyik legfontosabb ügyfél-szegmensnek tekinthető telekommunikációs szektor dinamikájának lassulása: a világszerte tapasztalható pénzügyi nehézségekre, illetve racionalizálásra visszavezethető, költség- és beruházás politikáját érintő visszafogás. Ezt a hatást erősítette a magyarországi (illetve csehországi) parlamenti választások előtt kialakult várakozás, ami hasonlóképpen egyes beruházások, projektek lefékeződésében volt érezhető.

A Synergon csoportot nem érték váratlanul a fenti piaci hatások. Mind a 2001-es évben végrehajtott költség- és létszámracionalizálási lépések, mind a stratégia fókuszában álló szolgáltatás- és fedezetorientált tevékenységek ösztönzése azt segítették elő, hogy a piaci trendekkel szemben a cégcsoport csökkenő árbevétel mellett tudta az eredményességét a 2001-es év első negyedévében elérthez képest radikálisan javítani.

A cégcsoport gazdálkodásában javuló hatékonyság érzékelhető a költségtételeknél, illetve az eredményességi hányadosokban. Mindezen változások átlagos 16%-os létszámcsökkenés mellett mentek végbe a csoportnál. Az amortizáció hatását nem figyelembe vevő, és a társaság operatív eredményességére rávilágító Ebitda mutató szintjén a cégcsoport jelentős pozitívummal zárta a vizsgált negyedévet, ami a működés pozitív cash-flow termelő képességét mutatja.

A Synergon jelentős fejlődést ért el a tanácsadási területen. Az SAP üzletág új megrendelésekkel és korábbi szerződések szupportjából biztosította növekedését, míg a biztonsági tanácsadás terület újra háromszámjegyű növekedést ért el kül- és belföldi, magas fedezettartalmú projektjeinek köszönhetően.

A leányvállalatok közül a horvátországi Span kedvező piaci feltételek mellett további folyamatos növekedést tudott felmutatni, és az anyavállalat által biztosított stabil pénzügyi és technológiai háttér képessé tette arra, hogy meghatározó területeken piacvezető pozícióba kerüljön Horvátországban.

A csehországi Infinity piacára Magyarországhoz hasonlóan rányomta bélyegét a júniusi parlamenti választások előtti bizonytalanság, azonban a szolgáltatásorientált tevékenységek erősítésével a leányvállalat eredményességében mégis jelentős pozitív elmozdulás volt tapasztalható, ami a cégcsoportos stratégia lokális megvalósításának a hatása.

A cégcsoport gazdálkodását a szezonalitás mellett döntően befolyásolja a 2001. február 1-jétől konszolidált két új külföldi leányvállalat. A cégcsoport szintjén mért csökkenés hátterében az anyavállalat 2001-es árbevételével hasonló szintű értékesítés, a horvát Span részéről erőteljes növekedés, míg a Fibex oldaláról kismértékű, az Infinity részéről erőteljes csökkenés áll.

Mind Csehországban, mind Magyarországon jellemző volt az első negyedéves értékesítésre, hogy a parlamenti választásokat megelőzően kivárás volt tapasztalható a megrendeléseket illetően, ami jelentősen csökkentette (elsősorban Csehországban) az induló projektek számát. Ezen túlmenően a telekommunikációs szektor világviszonylatban is tapasztalható nehézségei és visszafogásai is jelentősen csökkentették az ezen területen aktív divíziók és üzletágak lehetőségeit.

A csoportárbevétel összetételében a szerepek – várhatóan csak átmenetileg – jelentősen megváltoztak az első negyedévben: a legnagyobb árbevételt a Hardver-Szoftver Divízió érte el, a korábban legnagyobbak, a Kommunikációs Divízió és a cseh Infinity leányvállalat a második sorba szorultak közel egyforma részesedésükkel.

A horvát Span leányvállalat az árbevételben képviselt 10%-os részével kilépett a 4-5%-os arányt képviselő kisebb egységek közül. A Synergon csoport értékesítésében a telekommunikációs szektor 16%-kal, a pénzügyi szektor 9%-kal, az iparvállalatok 17%-kal, míg a közmű, közlekedés szektor 13%-kal, és az állami szektor 9%-kal képviseltették magukat. Az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítés 36%-ot tett ki.

A 2002-es év első negyedévében az értékesítés szolgáltatástartalma 30% volt, szemben a 2001-es év hasonló időszakában elért 29%-hoz képest. Az emelkedést elsősorban a külföldi leányvállalatoknál, illetve részben a Synergon kommunikációs divíziójánál tapasztalható szolgáltatástartalom-növekedés eredményezte, ami a csoport stratégiai célkitűzéseit tükröző fejlemény, és érezteti hatását a cégcsoport szintű eredményességben is.

Az értékesítési költségek csökkenése meghaladta az árbevétel csökkenését a két év első negyedéveinek összehasonlításában, ami egyértelműen pozitív gazdálkodási eredmény. Ez a fejlődés mindenekelőtt az értékesített szolgáltatások magasabb arányát, valamint – mivel az értékesítési költségek tartalmazzák a projekteken dolgozó emberi erőforrás költségét is – a hatékonyabb munkaszervezés és munkaerő-gazdálkodás hatását mutatja.

A nettó fedezet a 2001-es év első három hónapjában elért 950 millió forinthoz képest 2002 hasonló időszakában 1.020 millió forintot mutatott, ami 7%-os növekedést jelent. A nettó fedezet tehát annak ellenére tudott növekedni, hogy az időszakban a cégcsoport árbevétele a tavalyi hasonló időszakban elért szint alatt maradt. A nettó fedezet változását mindenekelőtt az értékesítési költségek alakulása befolyásolta. Az árbevétel és a nettó fedezet eltérő változása miatt a nettó fedezethányad a 2001 első negyedévében elért 19%-ról 22%-ra nőtt 2002 hasonló időszakára.

A nettó fedezet növekedése és az egyéb működési költségek csökkenése olyan mértékű volt, hogy a 2001-es év első negyedévében elért -275 millió forintos üzemi veszteséget a cégcsoport 2002 első negyedévére 20 millió forint pozitív üzemi eredményre javította. Az adózás előtti eredmény a 2001-es év első negyedévében -246 millió forint volt, míg a 2002-es év hasonló időszakában +46 millió forintot tett ki. A cégcsoport adózás utáni eredménye, mely 2002 első három hónapjában 24 millió forint volt, szemben a 2001 hasonló időszakában elért -296 millió forint után.

A Synergon Informatika Rt. Hercegh Tamást (44) bízta meg a stratégiai vezérigazgató-helyettesi teendők ellátásával. 2002. április 3-tól Mondvai Gábor a Kommunikációs, Hardver- és Szoftverintegráció valamint Support divíziót összefogó Infrastruktúra Business Line igazgatója. Kondákor Tibor pedig a Tanácsadás Business Line új CA-ja – a Synergonnál elsősorban az ÜBT munkáját fogja támogatni.Szólj hozzá!

További Dotkom

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Kütyük

Hirdetés

Dotkom

Műszaki Magazin