Connect with us

technokrata

A fuvarozókra vonatkozó európai jogszabályok: Általános irányelvek és szabályok az EU számára

fuvarbörze

Ipar

A fuvarozókra vonatkozó európai jogszabályok: Általános irányelvek és szabályok az EU számára

A fuvarozókra vonatkozó európai jogszabályok: Általános irányelvek és szabályok az EU számára

A közúti árufuvarozás az Európai Unió határai által határolt térben, jogszabályok egész sorára épül, amelyek célja e gazdasági ág liberalizálása, a fuvarozók hozzáférési korlátozásainak megszüntetésével, a munkavállalók számára kedvező munkakörnyezet biztosításával és a nemzeti biztonsági előírások, a raksúly és a méretek összehangolásával. Az Európai Unió teherszállítására vonatkozó szabályok áttekintése érdekében a 123cargo fuvarbörze összefoglalja az EU, e jogalkotási területre vonatkozó, főbb uniós jogszabályokat:

Az árufuvarozók hozzáférése az EU piacához

A 1072/2009 (EK) számú Rendelete értelmében minden fuvarozónak, aki árukat kíván szállítani az EU-n belül, közösségi engedéllyel és járművezetői  igazolvánnyal kell rendelkeznie ( abban az esetben ha a sofőr nem EU-tagállamban rendelkezik lakóhellyel).

A Közösségi engedély

 • Az árufuvarozó bejegyzett uniós országának hatóságai által kiállított dokumentum, amelynek alapján joga van, hogy díj ellenében harmadik fél nevében közúti áruszállitást végezzen;
 • Legfeljebb 10 éves időközönként megújítandó;
 • Az árufuvarozó nevére állítják ki, és nem átruházható;

A járművezetői  tanúsítvány

 • Annak az EU-országnak az illetékes hatósága által kiállított dokumentum, amelyben a közösségi engedéllyel rendelkező fuvarozó be van jegyezve, ha az utóbbi az EU-n kívülről érkező járművezetőket vesz igénybe vagy vesz fel egy közösségi  útvonalon;
 • Legfeljebb 5 évig érvényes.

Ugyanez a jogszabály szabályozza a kabotázs műveleteket, amelyek meghatározása a következő: ideiglenesen és térítés ellenében egy másik EU-s tagállamban honos fuvarozó által egy másik tagállam területén végzett árufuvarozási szolgáltatás. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kabotázs műveletek tagállamonként eltérhetnek, ezzel meghatározva:

 • Az árufuvarozási szerződés megkötésének jogi keretét;
 • A raksúly és a méretek jogi korlátait;
 • A vezetés és a pihenés törvényi korlátait;
 • Az alapértelmezett áfát, a teherszállítási szolgáltatások esetében.

Működési szabályok az EU árufuvarozási piacán

Az 1071/2009 (EK) számú Rendelete értelmében minden fuvarozónak, aki árukat kíván szállítani az EU-n belül a következőkre van szüksége:

 • Közúti árufuvarozói jogi státusza legyen egy EU-országban;
 • Legalább egy közúti teherszállító járművet birtokoljon, amelyet a hatályos uniós jogszabályok szerint engedélyeztek;
 • Kijelöl egy közlekedési vezetőt (az adott teherszállítási vállalat alkalmazottja, részvényese vagy ügyvezetője), aki szintén az Európai Unió egyik országában lakik;
 • Anyagilag tudja biztosítani az áruszállítási tevékenység által meghatározott költségeket;
 • Biztosítsa azt, hogy minden alkalmazott rendelkezzen az áruk közúti szállításához szükséges szakmai készségekkel.

A közlekedés biztonságának biztosítása az EU tagállamaiban

A gazdasági ágazat biztonságára vonatkozó legfontosabb közös uniós jogszabályok a következők:

Vezetői engedélyek az Európai Unióban

A vezetői engedélyekről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelvében, az árufuvarozók szabad mozgását segitendő az EU-ban, bevezették az európai vezetői engedélyt, és elfogadták a vezetői engedélyek kölcsönös elismerésének elvét a tagállamokban, ideértve a C és D kategóriákat is. Ezenkívül a különböző vezetői engedély-kategóriák által az EU-ban megállapított kompetenciák egyenértékűségét a Bizottság 2014/209/EU határozat táblázatain is feltüntették.

A tehergépjárművek biztonságának ellenőrzése az EU-ban

A Bizottság 2014/45/EU határozata értelmében az Európai Unióban az áruszállító járműveket kötelező időközönként időszakos műszaki ellenőrzésnek kell alávetni. A nehéz tehergépjárművek (N2, N3) és a nehéz pótkocsik (O3, O4) esetében az időszakos műszaki ellenőrzéseket az első nyilvántartásba vétel időpontjától számított egy évvel, majd ezt követően évente kell elvégezni. Ezenkívül a 2014/47/EU irányelv szabályozza a forgalomban végzett részletes ellenőrzéseket, különös tekintettel az áruszállítás közúti szerelvényének következő elemeire: fékek, gumik, felnik, futómű.

A közlekedési szabályok megsértése az EU tagállamaiban

Az (EU) 2015/413 irányelv előírja, hogy valamennyi EU-tagállam megkönnyítse a belföldi fuvarozókkal kapcsolatos információk megosztását a közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatban. Ezenkívül egy tagország köteles egy másik EU-ország számára hozzáférést biztosítani az áruszállító jármű nyilvántartási adataihoz, egy folyamatban lévő vizsgálat megfelelő lefolytatása érdekében.

A teherautók raksúlyára és méreteire vonatkozó uniós jogszabályok

Az áruszállításra szánt teherautók tömegére és méreteire vonatkozó nemzeti előírások harmonizálása érdekében az (EU) 2015/719 irányelv bevezetése szabályozza azok maximális méreteit. Így, bármely közúti jármű (pótkocsival együtt) maximális hossza (áruk nélkül) 18,75 m. Ugyanezen jogszabályok lehetővé teszik az EU-tagállamok számára az eredeti normatívaktól való eltéréseket a járművek aerodinamikai teljesítményének növelése tekintetében, hogy a lehető legkisebb környezeti hatást érjék el a tevékenység során felhasznált üzemanyag-fogyasztás csökkentésével, az áruszállítás területén. De sok esetben a tagországok eltérő különböző tömegre és méretre vonatkozó szabályokat fogadtak el a haszongépjárművek számára, jogszabályaik elősegítik a törvényeknek a helyi kontextushoz való alkalmazkodását.

A járművezetők vezetési idejére és pihenésére vonatkozó uniós jogszabályok

Az EU 561/2006 számú rendelete a teljes EU közúti rendszerén a 3,5 tonnát meghaladó engedélyezett tömegű teherszállító járművek vezetőinek tevékenységi és pihenési időtartamát szabályozza. 2026. július 1-jétől a vezetési és pihenőidőkre vonatkozó szabályokat minden olyan szállító járműre alkalmazni kell, amelynek megengedett tömege meghaladja a 2,5 tonnát.

A fent említett Rendeleten belül az eredeti előírások a következőket állapítják meg:

 • Naponta legfeljebb 9 órát lehet vezetni, 10 órás meghosszabbítás lehetőségével, legfeljebb kétszer ugyanabban a hétben;
 • A heti tevékenység maximális időtartama nem haladhatja meg az 56 órát, és a két egymást követő héten halmozott időtartam nem haladhatja meg a 90 órát;
 • 4,5 órás tevékenység után a vezető köteles megszakítás nélküli, legalább 45 perces szünetet tartani;
 • Ugyanazon a héten legfeljebb háromszor lehet a 11 órás pihenést 9 órára csökkenteni;

A koronavírus járvány evolúciója miatt az EU-ban, a tagállamok derogációs jogot kaptak ettől a normatív csomagtól, a maximális vezetési határidő (ugyanazon a napon) 11 órára terjedhet, egyidejűleg a napi pihenőidő csökkentésével. Ezenkívül az új mobilitási csomag 1, amelyet az EP 2020 júliusában fogadott el és 2020 szeptemberében lépett hatályba, a kabotázs tevékenységeket szabályozza (a pandémiával összefüggésben) a fuvarozók által elkövetett visszaélések korlátozása érdekében.

Így a kabotázsműveletek már nem végezhetők ugyanazzal a járművel ugyanazon EU-tagállamban, a kabotázs-művelet befejezését követő négy napig, abban a tagállamban. Ugyanez a mobilitási csomag 1, módosítja az 561/2006 számú Rendeletet. Íme egy példa: a heti pihenés tilalma a jármű fülkéjében.

Az EU-ban történő közúti teherszállítás szabályairól szóló további részletekért azt javasoljuk, hogy tekintse meg az Európai Unió Tanácsa honlapját.

 

További Ipar

Hirdetés

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

IoT-Magazin.hu

Kütyük

Dotkom

Műszaki-Magazin.hu