Connect with us

technokrata

Az egyéni védőeszközök juttatásának rendje

egyéni védőeszközök

Ipar

Az egyéni védőeszközök juttatásának rendje

Az egyéni védőeszközök juttatásának rendje

A juttatás rendjének végrehajtásához elengedhetetlen az egyéni védőeszközök definiálása, az elnevezések és kategóriák ismerete. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény az egyéni védőeszköz kifejezést használja. Ezen kívül az egyéni védőfelszerelés, védőfelszerelés, személyi védőeszköz elnevezések, valamint az EVE és az angol kifejezés – Personal Protective Equipment  – betűszava, a PPE is használhatók. Ezek az elnevezések egymással egyenértékűek.

egyéni védőeszközök

Az egyéni védőeszköz meghatározása

2018 áprilisa óta az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletének értelmében az egyéni védőeszköz meghatározása a következő:

Egyéni védőeszköz minden olyan:

 • eszköz, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy viselve vagy kézben tartva megvédje az egyént, az egészségét vagy a biztonságát érintő egy vagy több kockázattal szemben.
 • Az egyéni védőeszközök cserélhető alkotóelemei azok, amelyek az eszköz védőfunkciója szempontjából nélkülözhetetlenek.
 • Az eszközökhöz tartozó, nem kézben tartott és nem viselt kikötési rendszerek, amelyeket arra terveztek, hogy:
  • az adott eszközt valamilyen külső eszközzel vagy rögzítési ponttal összekapcsolják, és amelyek eltávolíthatók,
  • amelyek nem tesznek szükségessé rögzítésre munkálatokat a használat előtt.

A nem kézben tartott, nem viselt rendszerek, például:

egyéni védőeszközök

Az egyéni védőeszközök átalakítása

Egyedileg átalakított EVE

Ide azok az eredetileg sorozatgyártott védőeszközök tartoznak, amelyeknek minden egyes darabja egy adott felhasználó igényei szerint, a védelmi funkció megtartása mellett kerülnek átalakításra.

Személyre szabott EVE

Már a védőeszköz tervezése során felmerül a személyi felhasználói igény kielégítése, és az alapmodell mintájára, egy adott felhasználóra tervezett, egyetlen darab védőeszköz készül.

Az egyéni védőeszközök kategóriái

A kategóriák ismertetésében szó szerint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete szerint járunk el, hiszen:

 • a kategóriák elemei nem megváltoztathatók, felcserélhetők,
 • minden egyéb, az eredetitől eltérő megfogalmazás félreértésre adhat okot, amely a későbbiekben baleset, sérülés következményével járhat.

I. EVE kategória:

·         Megfelelőségértékelő eljárás: belső gyártásellenőrzés (A. modul)

·         Dokumentáció:

·         EU-megfelelőségi nyilatkozat

·         CE jelölés

·         Műszaki dokumentáció

·         Tájékoztató

felületi mechanikai sérülés;
vízzel hosszú ideig, vagy kis hatásfokú tisztítószerrel való érintkezés;
legfeljebb 50 °C hőmérsékletű forró felületekkel való érintkezés;
napfénynek való kitettség (a nap megfigyelésének kivételével) okozta szemsérülés;
nem szélsőséges jellegű légköri körülmények ellen védelmet nyújtó EVE,

 

III. EVE kategória

· Megfelelőségértékelő eljárás:

o   EU-típusvizsgálat (B. modul)

o   + Belső gyártásellenőrzésen alapuló típusmegfelelőség (C. modul)

o   + A gyártás minőségbiztosításán alapuló típusmegfelelőség vizsgálat (D. modul)

· Dokumentáció:

o   EU-megfelelőségi nyilatkozat,

o   CE jelölés,

o   Műszaki dokumentáció,

o   Tájékoztató,

o   EU-típusvizsgálati tanúsítvány (5 év)

az egészségre veszélyes anyagok és keverékek,
oxigénhiányos atmoszféra,
biológiailag káros anyagok,
ionizáló sugárzás, lézersugárzás és radioaktív szennyeződés,
legalább 100 °C-os környezeti levegőhöz hasonló hatást keltő magas hőmérsékletű környezetek,
legfeljebb -50 °C-os környezeti levegőhöz hasonló hatást keltő alacsony hőmérsékletű környezetek,
a magasból való lezuhanás, leesés,
áramütés és feszültség alatti munkavégzés,
folyékony közegbe fulladás,
nagynyomású anyagsugár (például folyadék, homok) okozta károsodás,
kézi láncfűrész általi vágás,
késszúrás,
golyó általi sebesülés,
ártalmas zaj ellen védelmet nyújtó EVE,

 

Minden olyan egyéb EVE, ami nem besorolható a fenti kategóriákba, II. kategóriájú védőeszköznek számít.

egyéni védőeszközök

Az egyéni védőeszközök beszerzése és a juttatás rendje

Az 1993. évi XCIII. törvény 87. paragrafusának 9. pontja alapján minden szervezett munkavégzést folytató munkáltató az EVE beszerzésére és kiosztására kötelezett, ez alól kibújni, a felelősséget a munkavállalóra áthárítani nem lehet. Ugyanígy az EVE viselésének pénzbeli, vagy egyéb megváltása a munkavállaló felé tilos.

(A jogszabály 2020. 03. 01-én módosul, ám a változtatás nem érint a szervezett munkavégzésre vonatkozó szabályozást.)

Az EVE beszerzése és juttatása

Kiválasztás-rendelés:

 • a vonatkozó jogszabályokban meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozattal és dokumentációval rendelkező egyéni védőeszköz beszerzése (Lásd fentebb a táblázatban.)

Átvétel:

 • kizárólag a fentiekben meghatározott EVE átadása-átvétele lehetséges.

Kiosztás:

 • átadás-átvétel formanyomtatvány kitöltésével.

Használat:

 • a munkavállaló köteles:
  • az EVE-t annak rendeltetése szerint használni (e kötelezettségéről le nem mondhat),
  • az EVE meglétéről gondoskodni,
  • haza azt nem viheti,
  • viselésének elmulasztásáról szóban és/vagy írásban figyelmeztetést kap.
  • a munkáltató köteles eltiltani azt a munkavállalót, aki az EVE használatát megtagadja.

Oktatás:

 • a munkáltató oktatás formájában köteles tájékoztatni a munkavállalót:
  • a betöltött munkakör veszélyeiről,
  • annak kivédési lehetőségeiről,
  • az EVE használatának minden vonatkozó pontjáról,
 • az oktatás tényét a munkavállaló köteles az aláírásával igazolni.

Ellenőrzés:

 • az EVE rendszeresen ellenőrizendő minden műszak kezdetekor,
 • sérült, károsodott EVE-t használni tilos.
 • A munkáltatónak ellenőriznie kell, az EVE:
  • meglétét,
  • szabályszerű tárolását,
  • munka közbeni használatát,
  • állapotának megfelelőségét,
  • a használati ismeret szintjét.

Elhelyezés:

 • az EVE az arra rendszeresített helyen, elkülönítve tárolandó, a tárolás körülményeiről a munkahelyi vezető gondoskodik.

Tisztítás:

 • az EVE karbantartása, tisztítása munkáltatói feladat,
 • a dolgozó köteles a neki juttatott eszközt tisztán tartani.

Csere:

 • amennyiben az EVE veszéllyel és/vagy ártalommal szembeni védőképessége lecsökken, vagy megszűnik:
  • a munkavállaló köteles azt jelenteni,
  • be kell mutatnia a csökkent védőképességű eszközt.
  • új EVE használatára jogosult.

Kivonás:

 • a használhatatlan állapotú vagy használaton kívülivé vált EVE-t az átadás-átvétel formanyomtatványon kell visszavenni a dolgozótól.

 

További Ipar

Hirdetés

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Kütyük

Hirdetés

Dotkom

Műszaki Magazin