Connect with us

„Visszakerülnek” több száz éves könyveink

Smart home

„Visszakerülnek” több száz éves könyveink

Google segítséggel az osztrák tulajdonban levő régi magyar kötetek is digitalizálásra, így minden honfitársunk számára hozzáférhetővé válnak.

Gregor Mendel, 19. századi szudétanémet származású Ágoston-rendi szerzetes, a genetika atyja. Műve, a Kísérletek növényhibridekkel nagyban segítette a 20. század elején tevékenykedő tudósokat a genetika és örökléstan megismerésében. Mendel több művének eredeti példánya az Osztrák Nemzeti Könyvtárban található, az európai és emberi kultúra, tudomány és történelem más kimagasló műveivel együtt. Az itt őrzött kincsek között van Luther Márton első, teljes egészében német nyelvre fordított bibliája, a reneszánsz kori természettudós Paracelsus több mint 200 írása, és kb. 10 600 magyar nyelvű kötet a 16., 17., 18. és 19. századból, köztük az egyetlen teljes példánya a legrégebbi magyar nyomtatványnak (Epistolae Pauli lingua Hungarica donatae – Szent Pál levelei Magyar nyelven, Krakkó 1533).

digitalizált régi könyvlap monitoron.jpg

Magyar gyűjtemény
Az Osztrák Nemzeti Könyvtár azon kevés külföldi intézmények egyike, amely jelentős mennyiségű magyar nyelvű írásos emlékkel rendelkezik. Az Országos Széchenyi Könyvtár alapítása előtt született és felfedezett számos 15. és 16. századi írásunkat kizárólag itt találhatjuk meg. Jelenleg 10 600 darab körüli magyar nyelven íródott könyvet őriznek az épületben.

Ilyen kincseknek számítanak:
– Szent Pál levelei magyar nyelven 1533-ból
– Az 1558-ban született Ur Jesus Christus Szent vacsorája
– Az Új Testamentum magyar fordítása 1541-ből
– Tinódi Lantos Sebestyén Cronica-ja 1554-ből
– Gróf Zrínyi Miklós 1651-es műve, az Adriai tengernek Syrenaja
– 18. századi magyar verseskötetek, és Bessenyei György Ágis tragédiája (1772)
– Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor 19. századi műveinek sora
– közel 150 kötetnyi novella és regény Jókai Mór munkáiból
– magyar irodalomtörténeti, nyelvészeti és szótár kötetek

A Google tegnap bejelentette az Osztrák Nemzeti Könyvtárral kötött megállapodását a könyvtár köteteinek digitalizálásáról. Célja, hogy ezt a ritka és egyedülálló gyűjteményt mindenki számára megtekinthetővé és kereshetővé tegye a Google Books segítségével. A könyvtárat a 14. században alapították azzal a céllal, hogy az emberi tudás egyetemes gyűjteményévé váljon többek között német, görög, latin, francia és olasz nyelvű köteteivel. Itt található a legelső szlovén nyelven nyomtatott könyv, a legidősebb bolgár nyomtatványok valamint hatalmas gyűjtemény cseh és magyar művekből.

Az együttműködés keretében a könyvtár kiválaszt 400 000 közkincsnek számító kötetet, melyek esetében már elévültek a szerzői jogok, ezeket a Google digitalizálja és az interneten keresztül bárki számára ingyenesen elérhetővé teszi. A döntés egybevág a Google céljaival, segíti a világ könyveit hozzáférhetővé tenni bárki számára, aki fel tud kapcsolódni az internetre. Ezzel a törekvésével nincs egyedül, Európában, és a világ többi részén is egyre növekszik azoknak a szervezeteknek a száma, akik ígéretes könyvdigitalizációs projekteket vezetnek, mint például az Európai Uniós Europeana.

A hasonló jellegű kezdeményezések elszaporodásával, és az egyre szorosabb együttműködéssel a magán és nyilvános intézmények között, nagy tömegek érhetik el az olyan jelentős műveket, mint az Osztrák Nemzeti Könyvtár kötetei. A Google idén már bejelentette együttműködését az Olasz Kulturális Minisztériummal a könyvdigitalizálás terén. A tegnap nyilvánosságra hozottak újabb lépést jelentenek Európa kulturális örökségének megőrzésében és terjesztésében.

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár a Google tizedik partnerkönyvtára Európában. A cég a jövőben minél több könyvtárral és más partnerrel szeretne együttműködni.Szólj hozzá!

További Smart home

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom