Connect with us

Böngészőkből bíróságilag kitiltott webcím

Laptop

Böngészőkből bíróságilag kitiltott webcím

Az Internet-szolgáltatónak meg kell gátolnia, hogy a felhasználók webböngésző segítségével megnézzék az oldalt.

2008. január 29-én a Danish Anti-Piracy Group (Dán Kalózellenes Tömörülés) kérvénye alapján az elsőfokú bíróság kibocsátott egy végzést, melynek értelmében helyi Sonofon Internet-szolgáltató köteles letiltani a www.thepiratebay.org kalóz site-ra való csatlakozási lehetőséget. A bíróság az alábbi végzést bocsátotta ki: „A Sonofon számára tilos, hogy segítse, illetve bűnrészesként hozzájáruljon ahhoz, hogy a www.thepiratebay.org honlapon keresztül olyan filmek, hangfájlok illetve irodalmi alkotások váljanak hozzáférhetővé illetve másolhatóvá, melyek szerzői joga a felperes kizárólagos tulajdonát képezi. [..] A Sonofon köteles megtenni a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy felhasználóinak ne legyen hozzáférése a www.thepiratebay.org oldalhoz, és annak további aloldalaihoz és aldomainjehez.”

Fellebbezési kérelmében a Sonofon nem vitatta, hogy a 2001-ben Dániában jogerőre emelkedett Szerzői Jogi Direktívák értelmében jogsértő lehet, amennyiben az ő felhasználói rajta keresztül jutnak jogvédett tartalmakhoz, mindazonáltal állítja az alábbiakat:
– az elsőfokú bíróság félreértette a tényeket: azáltal ugyanis, hogy a Sonofon hozzáférést biztosít az érintett honlapokhoz, még nem közvetíti a jogvédett tartalmakat.
– a végzés nem volt egyértelmű abban az értelemben, hogy nem megfelelően határozta meg, hogy mitől kell, hogy ISP tartózkodjon vagy mit kell foganatosítania
– az utasítás inkább volt egy kötelező végzés semmint egy tiltó végzés, és ellentmondott annak az alapelvnek, hogy a végzéseknek alapvetően jellegükben inkább tiltónak kell lenniük
– a végzés aránytalan volt annyiban, hogy a honlap üzemeltetői ismert, EU állampolgárok – ahol a szerzői jogi törvényt is harmonizálták -, de ellenük a felperes semmilyen eljárást nem kezdeményezett; bizonytalan, miután a honlap illegális mivoltát mindenképpen számításba kellett volna venni, különös tekintettel arra, hogy az üzemeltető ismert személy volt, és ráadásul EU-állampolgár. Mindemellett a végzés oly mértékig nem volt egyértelmű, hogy képtelenség volt megbecsülni, hogy az ISP számra milyen költségekkel és egyéb következményekkel járna annak teljesítése; az elsőfokú bíróság tehát minden bizonnyal figyelmen kívül hagyta ezt.

A felperes szerint a végzés kellően egyértelmű volt, és nem alapszik korábbi precedensen. A ISP a legjobb helyzetben volt ahhoz, hogy eldöntse, hogy az általuk üzemeltetett hálózaton mely lépések használata a leghatékonyabb. A DNS-szint-blokkoló, mint kiindulási alap, megfelelően hatékony volt. Az elsőfokú ítélet szerint a jogtulajdonostól nem elvárható, hogy megkísérelje saját jogai érvényesítését a weboldal üzemeltetőjével szemben. Egy ilyen intézkedés jelentősen meghosszabbítaná az ügyet és növelné a felperes kármennyiségét. A 2001-es Szerzői Jogi Direktívák 8(3) cikkelyének értelmében a jogtulajdonost megilleti effajta intézkedés és ezért nem várható el tőle, hogy maga más, alternatív megoldások után nézzen akár a polgári, akár a büntetőjogon belül. Megfelelően felmérték a végzés arányait, melyben, korábbi bírói döntések alapján, a vádlottat ért hátrány nem volt meghatározó. A hátrányok és a költségek valójában szerénynek mondhatóak.

Az ASVA beszámolója szerint a Dán Legfelsőbb Bíróság visszautasította a fellebbezési kérelmet – döntése rövid volt, de velős (íme a nem-hivatalos fordítás): „[..] a fellebbező fél, azáltal, hogy felhasználói számára hozzáférést adott a fent említett honlaphoz, hozzájárult ahhoz, hogy olyan tartalmak kerüljenek hozzáférhetővé és másolhatóvá a nagyközönség számára, melyek jogtulajdonosa a felperes [..] A fellebbező által alkalmazott DNS-blokkoló hatékonyságáról szóló információ, valamint az annak intézésével kapcsolatos, a fellebbező számára felmerült költségekről való hiányos információ figyelembevételével a fellebbező fél ellen kiadott végzés a bíróság megítélése szerint nem mond ellent az arányosság követelményének. [..] Miután a Legfelsőbb Bíróság által lefolytatott eljárások alapján a tiltás és utasítás megfogalmazása kellően egyértelműnek és biztosnak bizonyult, a Legfelsőbb Bíróság megerősíti az Elsőfokú Bíróság döntését.

Valószínűsíthető, hogy a Sonofon bírósági engedélyt fog kérni, hogy megfellebbezhesse a Legfelsőbb Bíróság döntését. Nyolc hetük van erre. Minden kétséget kizáróan bizonyos, hogy meg fogják kapni az engedélyt, miután számos korábbi döntés született már ezen a területen. Ám ebben az esetben a Legfelsőbb Bíróság nagy valószínűség szerint 18 hónapig nem hozna döntést.

Függetlenül minden további fellebbezéstől, a Kalózellenes Tömörülés folytatni fogja abbéli erőfeszítéseit, hogy minden ISP-t önkéntes egyetértésre bírjon a tekintetben, hogy letiltsa a vitatott hozzáférést.

Tovább
Kapcsolódó cikkek


Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom