Connect with us

technokrata

Percalapú lesz a Tudakozó Plusz

Laptop

Percalapú lesz a Tudakozó Plusz

Közlemény a Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételeinek módosulásáról.

A Magyar Telekom Nyrt. 2006. augusztus 1-jei hatállyal módosítja az Internet-hozzáférésre, -ellátásra és az IP Complex Plusz szolgáltatásra, 2006. szeptember 1-jei hatállyal a Telefonszolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeit.

Az Internet-hozzáférésre, -ellátásra és az IP Complex Plusz szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF 2006. augusztus 1-jétől hatályos változása:

1. Az Internet-hozzáférés, -ellátás általános szerződési feltételei a cégnév és a reklamációs eljárás pontosítása vonatkozásában módosulnak.

2. Az Internet-hozzáférés, -ellátás általános szerződési feltételeiben a hálózat védettségének feltételei kerültek pontosításra a HotSpot szolgáltatás esetén (3. sz. Függelék).

3. Az IP Complex Plusz szolgáltatás általános szerződési feltételei a cégnév és a reklamációkezelés miatt pontosításra kerültek.

Telefonszolgáltatásra vonatkozó ÁSZF 2006. szeptember 1-jétől hatályos változása:

1. A TDSL Szerelői opció díja 6000 Ft-ra csökken (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 2.9.9.).

2. Pontosításra kerülnek az Üzleti Turbó ISDN szerződési feltételei, kiegészült az Internet-alapú hangszolgáltatáshoz tartozó, nem helyhez kötött hívószám hívásával (06 21), illetőleg a nem igénybe vehető csomagok felsorolása kiegészült az XL és XXL csomagokkal (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 2.7.2.).

3. Megszűnnek egyes, a T-Mobile számtartományába tartozó emelt díjas számok, amelyekre történő hivatkozás a vonatkozó ÁSZF-fejezetben törlésre kerül, illetőleg pontosításra kerül a Magyar Telekom hálózatából elérhető emelt díjas számok felsorolása és díjazása (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 2.5.4.4.).

4. Az első impulzus díja érmével működő nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál 40 Ft-ra, telefonkártyával működő nyilvános állomásokról kezdeményezett hívásoknál 36 Ft-ra emelkedik. A megbízott kezelésében üzemelő pénzbedobós állomások díjazásában mind az első, mind pedig a követő impulzusok díja 20 Ft (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 1.3.).

5. Az ÁSZF kiegészül a Barangoló kártyával hívható emelt díjas számok listájával (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 2.5.8.).

6. A hordozott számra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnése esetén a szabaddá váló előfizetői szám használati joga és az ezzel összefüggő kötelezettségek három hónapig a Magyar Telekom Nyrt.-nél mint átvevő szolgáltatónál maradnak. Ezen időtartam alatt a szám nem rendelhető új előfizetőhöz (Telefon ÁSZF Törzsrész IX. fejezet 3.).

7. A 1515 Előhívó díjcsomag értékesítése 2006. szeptember 1-jétől megszűnik (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 2.8.1.2.).

8. A Tudakozó Plusz díjának számlázása 2006. szeptember 1-jétől a jelenlegi másodpercalapú díjazás helyett percalapúvá módosul (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 2.5.6.4.).

9. Az Egyéb szolgáltató 1. díjazási kategória kiegészül az Actel szolgáltatóval (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet).

Akik a jelen módosítást nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott jogokkal élhetnek.

Az Általános szerződési feltételek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2006. augusztus 1-jétől megtalálható a Magyar Telekom Rt. honlapján és valamennyi ügyfélszolgálaton; ügyfeleik a változásokról az ingyenesen hívható 1212 ügyfélkapcsolati számon is tájékozódhatnak.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Face-en

Tesztek