Connect with us

technokrata

Módosít a Magyar Telekom

Laptop

Módosít a Magyar Telekom

Közlemény a Magyar Telekom Nyrt. Általános szerződési feltételeinek módosulásáról.

1. 2006. július 1-jétől megváltozik a Magyar Telekom ingyenes ügyfélkapcsolati száma 1212-ről 1412-re. Az ügyfélkapcsolati számra történő hivatkozás valamennyi érintett ÁSZF-fejezetben átvezetésre került.

2. A Magyar Telekom Nyrt. 2006. július 1-jei hatállyal módosítja a Bérelt vonali szolgáltatásokra, 2006. augusztus 1-jétől a Telefonszolgáltatásra és az Adathálózati szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeit (ÁSZF).

Bérelt vonali szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 2006. július 1-jétől hatályos változása
Csökken a létesítési idő a Gigalink és az analóg bérelt vonali szolgáltatások tekintetében. A módosítás az előfizetők meglévő szerződéseit nem érinti, a változtatás a 2006. július 1-je után kötött szerződésekre vonatkozik (Bérelt vonali ÁSZF 3. és 4. sz. Függelék).

Telefonszolgáltatásra vonatkozó ÁSZF 2006. augusztus 1-jétől hatályos változásai
1. Módosításra kerülnek a Favorit díjcsomagok igénybevételi feltételei az XL és az XXL csomagok együttes alkalmazhatósága tekintetében, illetőleg társaságunk értesítési kötelezettséget vállal a 14 hónap határozott idejű szerződés lejárta előtt (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 2.1.13.– 2.1.16.).

2. Megváltoznak a Kedvenc Ország kiegészítő díjcsomag igénybevételi feltételei. A kedvezményesen hívható időszak 16–07-ről egységesen 0–24-re változik, s ezért 190 Ft-os havidíjat kell fizetni. A kedvezmény mértéke a Favorit díjcsomag zónánkénti nemzetközi tarifáinak százalékában kerül megállapításra (függetlenül attól, hogy az ügyfél mely díjcsomag előfizetője). (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 2.3.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.8., 2.2.9.)

3. Pontosításra kerültek a Turbó ISDN és az Üzleti Turbó ISDN díjcsomag szerződési feltételei (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 2.7.1., 2.7.2.).

4. A 06 81-es, emelt díjas szolgáltatást jelölő azonosító 2006. június 30-ai megszűnésével összefüggésben további pontosítások váltak szükségessé az emelt díjas szolgáltatások tekintetében, illetőleg új számmezők érhetők el a Pannon és a Pantel hálózatában (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 2.5.4.1., 2.5.4.4.).

5. Módosulnak a Belföldi tudakozódás díjai: az előfizetői állomásról kezdeményezett hívások esetén bruttó 79 Ft-ra, nyilvános érmés állomásnál bruttó 80 Ft-ra, kártyás állomásnál bruttó 72 Ft-ra emelkednek (Telefon ÁSZF Függelék V. fejezet 2.5.6.4.).

6. Az ügyfélszolgálat elérhetőségére vonatkozó előírásokkal egészültek ki az Általános szerződési feltételek (Telefon ÁSZF Törzsrész VII. fejezet 6.).

Adathálózati szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 2006. augusztus 1-jétől hatályos változásai
1. Megváltoznak a Metronet szolgáltatás igénybevételi feltételei (Adathálózati ÁSZF 9. sz. Függelék).

2. Pontosításra kerülnek a Klip szolgáltatás minőségi célértékei és a reklamációs eljárás feltételei (Adathálózati ÁSZF 11. sz. Függelék).

Akik a jelen módosítást nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. § (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott jogokkal élhetnek.

Az Általános szerződési feltételek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2006. július 1-jétől megtalálható a Magyar Telekom Rt. honlapján és valamennyi ügyfélszolgálaton; ügyfeleik a változásokról az ingyenesen hívható 1212 ügyfélkapcsolati számon is tájékozódhatnak.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom