Connect with us

technokrata

Űrkutatás itthon

Laptop

Űrkutatás itthon

Az Űrkutatási Tudományos Tanács 100. ülése.

2006. február 13-án kezdődött az Űrkutatási Tudományos Tanács (ŰTT) 100. ünnepélyes ülése, melyen Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, dr. Almár Iván az ŰTT elnöke és dr Both Előd a Magyar Űrkutatási Iroda igazgatója mellett részt vett prof. Pungor Ernő és Dr. Lotz Károly, űrkutatást felügyelő korábbi miniszter is.

Az Űrkutatási Tudományos Tanács (ŰTT) a 300/2005 (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a szakma elismert képviselőiből álló testület, amely a MŰI szakmai feladatai tekintetében javaslatot tesz, véleményt nyilvánít és döntéseket készít elő. Az ŰTT hasonló funkciót töltött be a korábban hatályos, a MŰI-t létrehozó, 3/1992. (I. 6.) Korm. rendelet szerint is. Az ŰTT 1. ülését 1992. február 20-án tartotta.

Az ŰTT elnöke és tagjai

Az ŰTT elnöke 1992–1997 között dr. Tófalvi Gyula, a MŰI akkori igazgatója volt. 1997. május 1. óta az ŰTT elnöke dr. Almár Iván, akit dr. Lotz Károly miniszter nevezett ki.

Az ŰTT jelenlegi tagjai:

 • Apáthy István (KFKI Atomenergia Kutató Intézet)

 • dr. Both Előd (IHM Magyar Űrkutatási Iroda)
 • dr. Büttner György (FÖMI Távérzékelési Központ)
 • dr. Fejes István (FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium)
 • dr. Ferencz Csaba (ELTE Geofizikai Tanszék)
 • dr. Karmos György (MTA Pszichológiai Intézete)
 • dr. Kántor Csaba (PKI Távközlési Főosztály)
 • dr. Mika János (Országos Meteorológiai Szolgálat)
 • dr. Rontó Györgyi (MTA–SE Biofizikai Kutatócsoport)
 • dr. Roósz András (ME Anyagtudományi Intézet)
 • Solymosi János (Bonn–Magyarország Kft.)
 • dr. Szegő Károly (MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet)

Apáthy István, dr. Ferencz Csaba, dr. Karmos György és dr. Kántor Csaba megalakulása óta tagja a testületnek.

Az ülés témái voltak
A Kormány 300/2005. (XII. 23.) Kormányrendelete szerint a Magyar Űrkutatási Iroda 2006. január 1-jétől az Informatikai és Hírközlési Minisztérium főosztályaként működik tovább. Az átalakulás nem okoz zavart a MŰI működésében, az Iroda szakmai téren és a nemzetközi kapcsolatokban továbbra is megőrzi önállóságát.

A Miniszterelnök 22/2005. (XII. 9.) ME számú határozata 2. pontja felhatalmazza Miniszter Urat, hogy kezdeményezze az Európai Űrügynökséghez (ESA) történő csatlakozásunkat előkészítő tárgyalások megkezdését. Miniszter Úr január 6-án ilyen értelmű levéllel fordult az ESA főigazgatójához, Jean-Jacques Dordainhez. A főigazgató január 23-án kelt válaszában értesítette Miniszter Urat, hogy a kérést soron következő (márciusi) ülésén az ESA Tanács elé terjeszti. Jelenleg Magyarország az ESA európai együttműködő állama (Csehországgal együtt, Románia és Lengyelország csatlakozása folyamatban van). A 2003-ban kötött, erről szóló egyezmény 2008-ban jár le, célunk, hogy Magyarország ezután az ESA teljes jogú tagja legyen – elsőként az EU-10 közül.

Az ESA pályázatot hirdet a Nemzetközi Űrállomáson megvalósuló kísérletekre SURE címmel. Minthogy a program finanszírozása az EU 6. Keretprogramjának terhére történik, abban nemcsak a jelenlegi ESA-tagállamok, hanem az új EU-10 és tagjelöltek kutatói, illetve kis- és középvállalkozásai is lehetőséget kapnak a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén folyó tudományos programba való bekapcsolódásra. A pályázatok benyújtásának határideje 2006. április 15. Az ESA a SURE programjáról az EU-10 valamennyi tagállamában információs napot tartott, melyre Magyarországon február 14-én került sor.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom