Connect with us

technokrata

Tudatos HR stratégiával a multinacionális cégek agyelszívása ellen

Laptop

Tudatos HR stratégiával a multinacionális cégek agyelszívása ellen

HR tanácsadói pozíció a rEVOLUTION Software-nél.

Az ügyviteli szoftverpiac domináns szereplőjeként számon tartott rEVOLUTION Software új, HR tanácsadói pozíció létrehozásával kívánja erősíteni a cégnél néhány éve megkezdett tudatos szervezetfejlesztési stratégiáját. A feladatkört betöltő Hajdrik Ágnes a Friesland Hungária Rt.-nél szerzett tapasztalatot a multinacionális cég emberi erőforrás rendszerének koordinálásában, a kompenzációs, az értékelési, a képzési rendszerek kialakításában, valamint a munkavállalói szabályrendszerek felállításában.

A pozíció betöltésével a jelenleg 40 főt foglalkoztató rEVOLUTION a minőségi munkaerő-állomány és a minőségi munkakörnyezet tudatos megtartását és fejlesztését célzó – immár több mint két éve elindított – folyamatot erősíti tovább. Az informatikai vállalat a professzionális HR szervezet működtetésével az üzletpolitikára is kiható, kölcsönös bizalmon alapuló, etikus szervezeti kultúra meghonosítását kívánja elérni.

2005. második felétől Hajdrik Ágnes tölti be a rEVOLUTION Software HR tanácsadói pozícióját. Legfőbb feladata a rEVOLUTION Software emberi erőforrás stratégiájának tervezése és koordinálása, az objektív alapokon nyugvó teljesítményértékelési-, a kompenzációs-, a képzési-, fejlesztési- és kompetencia-rendszerek egységes irányelvek alapján történő kidolgozása, valamint a vállalaton belüli kommunikáció fejlesztése.

A rEVOLUTION szervezetfejlesztési stratégiájának részeként úgynevezett rezonáns szervezet létrehozásával kívánja felvenni a versenyt a multinacionális cégekkel a munkaerőpiac kínálati oldalán, amelyben az emberi kapcsolatok megfelelő kialakítása és ápolása, az érzelmi intelligencia fejlesztése, valamint a munkatársak egymás közötti és a vezetők-beosztottak közötti folyamatos és kölcsönös visszacsatolások kiemelt jelentősséggel bírnak. A rezonáns szervezetben a rezgések interferenciájához hasonlóan a munkacsoport tagjai „együtt éreznek” egymással, „szinkronban vannak”, s minél inkább egymásra hangolódnak, annál rugalmasabban kommunikálnak egymással. A csapat – s végső soron a cég – összetartó ereje pedig hosszú távon a dolgozók érzelmeiben rejlik, hiszen az érzelmileg is összehangolt munkavégzés többet jelent mindenki számára.

Mindez – immár konkrét eredményekkel is igazolva – hosszú távon hivatott biztosítani az alkalmazottak elégedettségét, és cég eredményességét. A cégre jellemző fluktuáció mértéke az évekkel ezelőtt megkezdett szervezetfejlesztési folyamat eredményeképpen a korábbi 24-, illetve 30%-ról az idei évre 19%-ra csökkent, amely jelentős elmozdulás a tudatos munkaerő-megtartás és a közvetett eredményesség-növelés terén. A fluktuáció leszorítása és alacsonyan tartása azért is kulcsfontosságú a rEVOLUTION-höz hasonló tudásvállalatok számára, mert az ügyviteli rendszerek területe rendkívül összetett; többek között számviteli, informatikai szaktudást és sok ügyfélkezelésben, probléma-megoldásban szerzett tapasztalatot kíván. Egy-egy jó szakember megtalálása és megfelelő szintre való kiképzése így akár több évbe is telhet.

Az egyes pozíciókhoz pontosan meghatározott kompetenciákon alapuló toborzás segítségével csökkenthető a keresési, betanítási költség, sőt eredményesen növelhető az újonnan belépő munkavállalók és a befogadó csapat elégedettsége is.

„A munkatársak kiválasztásánál szem előtt tartjuk, hogy az alkalmazásba kerülő személy igényes legyen önmagával és környezetével szemben, tudjon határozott, építő jellegű véleményt és kritikát is megfogalmazni a cég folyamataival, az üzleti tervekkel és az elért eredményekkel kapcsolatban, s maga is képes legyen a visszajelzésekből személyiségét építeni, fejleszteni” – nyilatkozta Bódog Norbert ügyvezető igazgató. „Ez a folyamatos oda-vissza kommunikáción alapuló működési módszer a rezonáns szervezet egyik alapja. Ezáltal a munkatársak a fejlődésben és a felelősségben is társak lehetnek.” – tette hozzá az ügyvezető.

A HR tanácsadó feladata többek között a több éve eredményesen működő, rendszeres Értékelő-fejlesztő Beszélgetéseknek és a munkahelyi elégedettségi felmérések visszajelzéseinek konszolidálása, a szervezetet érintő fejlesztési tervekre vonatkozó javaslatok kidolgozása, valamint az eredmények követése is.

A rEVOLUTION vezetősége annak ellenére, hogy a tervezett, teljes körűen kidolgozott HR rendszer működtetése komoly költségekkel jár, hisz abban, hogy ez hosszú távon a fluktuáció, illetve a keresési és betanítási költségek csökkenését, valamint a motiváltság és teljesítmény növekedését eredményezi. Mindezek révén határozott eredményesség növekedésre számít a vállalat. A cég célja a stabil, etikus működésen alapuló szervezet kialakítása, amelyben fontos a munkavállalók egyéni fejlődése, az egymásért érzett felelősség és a céges önismeret megalapozása.

„Hiszem, hogy a cégen belül kialakított és elvárt etikus, figyelmes, bizalomépítő viselkedés az ügyfelekkel, partnerekkel való üzleti kapcsolatok alakítását is a kölcsönös érték- és haszonteremtés elve szerinti konszenzus (win-win) irányába tereli tovább, amelyben az egyes üzleti szituációkból mindkét fél egyformán, a lehető legnagyobb nyereséggel kerülhet ki” – jellemezte a kialakítandó, új típusú szervezet egyéb előnyeit Bódog Norbert.

A rEVOLUTION Software tőzsdére lépési tervei megvalósításához is fontosnak tartja egy multinacionális vállalat minőségi munkaerő-vonzásával versenyképes, az emberi értékeken alapuló munkahelyi mikroklíma megteremtését, egy egyénenként és együttműködésben is kiváló minőségű munkaerőbázis kialakítását és annak megtartását.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tesztek

Gyakori témák