Connect with us

technokrata

Nem jogszerű és nem is ´hivatalos´ a Hivatalos CD Jogtár

Laptop

Nem jogszerű és nem is ´hivatalos´ a Hivatalos CD Jogtár

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. tisztességtelen piaci magatartást valósított meg.

A Fővárosi Bíróság ítélete szerint a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. tisztességtelen piaci magatartást valósított meg azzal, hogy 2004 januárjától elektronikus jogszabálygyűjteményét „Hivatalos CD Jogtár” elnevezéssel hozta forgalomba. A KJK-KERSZÖV Kft. azért sérelmezte ezt, mert 1993 óta az ő kiadványa volt ismert „CD Jogtár” néven, márpedig a hétköznapi rövidítési kedvnek köszönhetően így a termékek könnyen összetéveszthetők. A KJK-KERSZÖV bizonyította, hogy a „Jogtár” és a „CD Jogtár” kifejezések 1993 előtt nem voltak beépülve a köztudatba és a jogi közönség szóhasználatába, teret csak a KJK-KERSZÖV Kft. termékének megjelenését követően nyertek, s így, mint a terméket megjelölő és megkülönböztető fogalmak, védettséget élveznek. A bíróság az alperest eltiltotta a további jogsértéstől, előírta, hogy az ítélet jogsértést megállapító rendelkezését 15 napon belül saját költségén egy-egy alkalommal tegye közzé a Népszabadság és a HVG című lapokban, továbbá 500.000 forint bírság megfizetésére is kötelezte. Az állami kiadó az ítéletben foglaltaknak mindeddig nem tett eleget. Terméktámogató internetes oldalain, sőt fizetett napilap-hirdetésekben továbbra is használja a „Hivatalos CD Jogtár” nevet.

A KJK-KERSZÖV szerint az ítéletnek a magánfelek vitáján túlmutató, általános oldala és tanulságai is vannak. Kimondta például, hogy bármilyen jogszabálygyűjteménynél alapvető kritérium, hogy az hivatalos, tehát autentikus legyen, ebből következően pedig nincs megkülönböztető ereje a hivatalos szónak, továbbá hogy a CompLex CD Jogtár is hivatalos jogszabály-textúrát tartalmaz, tehát ebben az értelemben ez a termék is „hivatalos”.

A közelmúltban nyílt, központosított közbeszerzési eljárás indult „Elektronikus jogszabály-nyilvántartó rendszer használata” címmel. A pályázati kiírás szerint nem vehet részt a közbeszerzési pályázaton az a cég, amely „gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el”. Felmerül a kérdés, hogy mit tehet a pályázatot elbíráló testület abban az esetben, ha a kiírásnak való megfelelést a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. az ajánlati felhívásnak megfelelően közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatával igazolta? Amennyiben nem megfelelő formában adta be pályázatát, tehát nem közjegyzői okiratba foglalta a nyilatkozatát, felmerül a kérdés, hogy a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.-t ki kell-e zárni az eljárásból?

A KJK-KERSZÖV szerint az ügy furcsaságai ezzel azonban még nem érnek véget. Egyrészt a közbeszerzési pályázat eredeti kiírásában a pályázóktól még megkövetelték az ISO minőségirányítási rendszer működtetését, melyet később töröltek a kritériumok közül. Tény, hogy a szóba jöhető pályázók közül egyedül a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. nem rendelkezik tanúsított minőségbiztosítással. Másrészt a közbeszerzési eljárás alapját képező 1/2005 MeHVM tájékoztató mellékletét képező normatívának 2004 szeptemberétől talán! 2005 januárjáig hatályos szövegében a „Kiemelt termék megnevezése: Hivatalos CD jogtár” szöveg szerepelt.

A KJK-KERSZÖV úgy véli: „Már nemcsak az egyenlő versenyfeltételek biztosításáról (a www.mhk.hu oldalon olvasható: „A Magyar Hivatalos Közlönykiadónak nincs olyan üzleti partnere, akinek szerződéses keretek között átadná a közlönyökben közzétett jogszabályok hivatalos szöveganyagát!”), a tisztességes versenyről, de még csak nem is a közbeszerzési eljárás tisztaságáról van szó. A Gazdasági Versenyhivatal az Országgyűléshez benyújtott éves jelentésében már 1997-ben megállapította, hogy „problémák merülnek fel évek óta és rendszeresen az állam tulajdonosi és szabályozási funkcióinak szétválasztatlansága miatt” – az azóta eltelt időben sokaktól és sokat hallhattunk erről a versenysemlegességi problémáról.

Mindenesetre a jelen ügyben sértett KJK-KERSZÖV Kft.-nek a jogi út igénybevétele után a nyilvánosság marad elismert igazának érvényesítésére. A többi már az államon, a demokrácia és a piacgazdaság erején múlik.”Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle