Connect with us

technokrata

Közlemény az econet.hu könyvvizsgálatával kapcsolatban

Laptop

Közlemény az econet.hu könyvvizsgálatával kapcsolatban

Az econet.hu Rt. és Dr. Matukovics Gábor könyvvizsgáló közleménye a társaság könyvvizsgálatával kapcsolatban.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2005. szeptember 27-én honlapján nyilvánosságra hozta az E-III/30.063-1/2005. sz. határozatát, mely egyebek mellett egy korábbi határozatának indokolását módosította, érintve a társaság 2004. évi könyvvizsgálói jelentése záradékának korlátozását, illetve a könyvvizsgáló által kiadott vezetőségi levelet is, melyeket egyébként a társaság a 2004. évi éves beszámolóval együtt nyilvánosságra hozott.

Az econet.hu Rt. és Dr. Matukovics Gábor a módosító határozat kapcsán a sajtóban megjelent hírekkel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a befektetőket és a szélesebb közvéleményt.

A könyvvizsgáló felhívja a figyelmet arra, hogy a PSZÁF határozata a Záradék korlátozásának szövegét pontatlanul és értelemzavaróan idézi. A könyvvizsgáló a Záradékkal – ellentétben a PSZÁF határozatban hivatkozottakkal – pusztán azt a tényt kívánta jelezni, hogy az egyes befektetések tekintetében a piaci összehasonlító módszer és piaci ár nem állt rendelkezésre. (Mivel a piacon az érintett időszakban hasonló ügyletekre, például: hasonló méretű Internet-szolgáltató adásvételére nem került sor, illetve nem volt róla a könyvvizsgálónak vagy a Társaságnak tudomása), és ebből következően az aktív tőkekonszolidációs különbözet (üzleti vagy cégérték) piaci értékéről (szintén a hasonló piaci ügyletek hiánya miatt) véleményt formálni nem tudott. Az érintett befektetéseknek a számviteli szabályoknak mindenben megfelelő értékelése egyébként megtörtént, ezeknek, illetve az értékelése alapját képező értékelési módszereknek a megismerése a könyvvizsgáló hatókörében állt, azonban ezek további felülvizsgálatát a könyvvizsgáló nem végezte el, hanem egyszerűen a felkért szakértők (a konszolidációs körbe vont társaságok könyvvizsgálója és független könyvvizsgáló) véleményét elfogadta.

A könyvvizsgáló a hivatkozott értékelési módszereket és az azok alapján történt értékeléseket a társaságnál folyó PSZÁF vizsgálat kapcsán az utóbbi hetekben részletesen áttekintette és azokat számvitelileg mindenben megfelelőnek találta. Ennek során különös hangsúllyal vizsgálta meg a Záradékban megjelölt tőkekonszolidációs különbözet legjelentősebb részét kitevő Externet Kft. értékelését, minek során megállapította, hogy a 2004. december 31-ei értékelés alapját képező értékelési módszer (a jelenlegi eszközökkel és az eszközök kombinációjával elérhető jövőbeni vagyontöbblet jelenlegi értéke) az azóta eltelt időszak gazdálkodásának eredményét is figyelembe véve kitűnően vizsgázott.

A PSZÁF határozat ugyancsak részletesen hivatkozik a könyvvizsgáló által kiadott vezetőségi levélre, mely tisztázatlan, rendezetlen kérdésekre hívta fel a figyelmet és javaslatokat fogalmazott meg. Ezekkel kapcsolatban a könyvvizsgáló fontosnak tartja kiemelni, hogy a vezetői levélben foglaltak az econet.hu Rt. pénzügyi és gazdasági helyzetének átláthatóságát semmiben nem befolyásolták, azok pusztán segítő szándékkal kerültek a Társaság részére megfogalmazásra. Ha bármilyen olyan tisztázatlan vagy rendezetlen kérdés merült volna fel (mint ahogy nem merült fel), amely a beszámolóra gyakorolt hatásánál fogva olyan nagyságrendű lett volna, amely a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatását lényegesen befolyásolta volna, úgy az a könyvvizsgálói jelentés Záradékának korlátozását képezte volna.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle