Connect with us

Vállalati e-bizalom és Internet-penetráció

Laptop

Vállalati e-bizalom és Internet-penetráció

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. – a Sun Microsystems Magyarország Kft.-vel együttműködve – negyedévente felméri a vállalati Internet-használati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalóban a vállalati szektor e-bizalmi indexét és Internet-penetrációjának jellemzőit ismertetjük.

A GKI-T-Mobile e-Gazdaság Index1 – mely a gazdasági szereplők Internethez és elektronikus üzleti alkalmazásokhoz fűződő várakozásait, attitűdjeit sűríti egy mutatószámba – 2005 elején kismértékben nőtt, az e-gazdaság szereplőinek várakozásai némileg javultak. A korábbi negyedévekben az e-Gazdaság index a GKI üzleti bizalmi index mozgását követte, azaz a vállalkozások Internettel kapcsolatos várakozásait erősen befolyásolták az aktuális piaci, üzleti kilátások. 2005 elején a két index távolodott egymástól, az Internettel kapcsolatos várakozások az általános pesszimizmus ellenére javultak 2004 utolsó negyedévéhez képest.

A turizmus szektorban az előző negyedévhez képest kismértékű javulás történt. A válaszok alapján azonban a vendéglátással foglalkozó cégek továbbra is semleges, igaz inkább derűlátó véleményt fogalmaztak meg az Internetnek vállalkozásaikra gyakorolt hatását illetően.

A kereskedelem és az általános vállalati körként definiált szakágazatok esetében a piaci várakozások tovább ingadoznak, az első félév folyamán a turizmushoz hasonlóan kismértékű optimizmus volt jellemző mindkét szektorban.

A korábbi negyedévekhez hasonlóan 2005 elején is a pénzügyi szektornak az átlagosnál kedvezőbb kilátásai húzták fel az GKI – T-Mobile e-Gazdaság Index összesített értékét. Az előző negyedévhez képest ugyan csökkent az e-pénzügyi index, ennek ellenére továbbra is a pénzügyi vállalatok körében a legnagyobb az Internet iránti bizalom.

Vállalati Internet-penetráció
A hazai legalább 5 főt foglalkoztató cégek körében az Internet-penetráció 82%-os volt 2005 júliusában, szemben a 2004-ben mért 73% körüli aránnyal. A 2004-ben készült felmérésben mértnél 9 százalékponttal magasabb – a statisztikai hibahatáron túlmenő – érték alapján tavaly óta egyértelműen nőtt az Internet-penetráció. Az Internet-csatlakozással való ellátottság a számítógépet használó cégek körében 89%.

A teljes 5 fő feletti vállalati körből mintegy 22,7 ezer darab 5-9 fős mikrovállalat, 22,6 ezer kisvállalat, 4,5 ezer középvállalat és 900 nagyvállalat rendelkezik Internet-hozzáféréssel, ami összesen mintegy 50,5-51 ezer céget jelent.

Az Internet-csatlakozással rendelkező vállalkozások aránya a kisebb cégektől a nagyvállalatok felé haladva növekszik: az 5-9 fős cégek átlagosnál kisebb hányada (75%-a), míg a 10-19 fős cégek 84%-a, a 20-49 fős cégeknek pedig 92%-a rendelkezik valamilyen Internet-hozzáféréssel. Legnagyobb arányban értelemszerűen a közép- és nagyvállalatoknak van csatlakozása: az 50-249 fős cégeknek 99%-a kapcsolódik a világhálóhoz, a 250 főnél több dolgozót foglalkoztató vállalakozások körében pedig gyakorlatilag 100% a penetráció.

Az összes vállalkozás körében az Internet-penetráció az átlagosnál nagyobb a szolgáltatási szektorban (pénzügyi tevékenység, ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás) működő cégek körében (94%). A vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás területén (57%), az oktatás egészségügy és egyéb szolgáltatások (65%), valamint a mezőgazdaság, halászat ágazatok (71%) körében az Internet-penetráció alacsonyabb, mint az 5 fő feletti cégek átlagos mutatója (82%).

Az országos átlagnál alacsonyabb az Internet-penetráció az Észak-alföldön (73%) míg az átlagnál magasabb Közép-Magyarországon és Közép-Dunántúlon (86%). A számítógépet használó, de Internet-kapcsolattal nem rendelkező cégek aránya az országos átlagnál (10%) szignifikánsan magasabb a dél-dunántúli régióban (18%).

A kutatásról
A felmérés 2005 júliusában zajlott le telefonos interjúk formájában 1.000 cég reprezentatív megkérdezésével. A felmérés célcsoportja a legalább 5 alkalmazottat foglalkoztató vállalkozások voltak. A felmérés kiterjedt egész Magyarországra és érintette az összes gazdasági szektort.


1A GKI Gazdaságkutató Rt. számos más kutatásához hasonlóan Internet-gazdasági felmérésének eredményeit is egy indexben, jelen esetben a GKI-T-Mobile e-Gazdaság Indexben összegzi. A konjunktúraindex a magyar gazdaság vizsgált szegmenseinek az Internettel és az internetes alkalmazások üzletmenetre gyakorolt hatásával kapcsolatos várakozásait számszerűsíti, s négy kérdés eredményeit foglalja magában. A kérdések az internetes értékesítés és beszerzés várható alakulására, az Internetnek a vállalat piacára gyakorolt hatására és az Internetben rejlő üzleti lehetőségek jelenben és jövőben vélt kihasználására vonatkoznak.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom