Connect with us

A KKV-k, mikrovállalkozások fejlesztési kedvezményei

Laptop

A KKV-k, mikrovállalkozások fejlesztési kedvezményei

Pongorné Csákvári Marianna, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára, és Szűcs György, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) elnöke tájékoztatót tartottak a GKM és az IPOSZ közötti szakmai együttműködésről, és ezzel összefüggésben a hazai mikrovállalkozói szféra támogatásának elképzeléseiről és eredményeiről.

Az IPOSZ készülő „Vállalkozói Akadémia” című programját a GKM 8 millió Ft-tal támogatja. Az erről szóló együttműködési megállapodást az eseményen Szűcs György és Gérnyi Gábor, a GKM főosztályvezetője írták alá.

A GKM és az IPOSZ közötti együttműködésnek – a KKV törvénnyel összhangban megszületett és 2003 júliusában aláírt – GKM–KÉSZ megállapodás ad formai keretet. A Kis- és Középvállalkozói Érdekképviseleti Szövetséget (KÉSZ) négy kisvállalkozói érdekképviselet alkotja (az IPOSZ, az ÁFEOSZ, az OKISZ és a KISOSZ).

Az IPOSZ érdekképviseleti szférájába tartozó mikrovállalkozói kör a hazai vállalkozások 96%-át adja. Ezt, a létszámát tekintve is imponálóan nagy tömegű vállalkozást, számos sajátosság jellemzi, melyek kezelése külön feladatot ró a velük kapcsolatban lévő szervezetekre, intézményekre. A GKM és az IPOSZ között hagyományosan jó az együttműködés, a tárca az IPOSZ és tagszervezeteinek munkáját nagyra értékeli, véleményüket kikéri, és figyelembe veszi, kezdeményezéseiket a lehetőségekhez képest támogatja.

A GKM és az IPOSZ közötti együttműködés konkrét példái:

  • Az IPOSZ és tagszervezeteinek uniós felkészítési programjait a Széchenyi programokból 7 projekt keretében összesen 55,7 millió Ft-tal támogatta a GKM.

  • Az IPOSZ segítséget nyújtott a 168 kistérség közel 30 ezer vállalkozóját megszólító „Az EU házhoz jön” programban való vállalkozói részvétel biztosításában.
  • A „Mikrovállalkozások felkészítése az EU-s belépésre” című IPOSZ felméréshez 25,1 millió Ft anyagi támogatást adott a tárca. A munkához a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartomány szakmai segítséget nyújtott.
  • Az IPOSZ a fenti tanulmány eredményeit is felhasználva dolgozta ki „Vállalkozói Akadémia” elnevezésű programját, melynek segítségével a mikrovállalkozók hiányzó ismereteiket pótolhatják, tudásukat kiegészíthetik. A 315 millió Ft tervezett költségvetésű programot a GKM 8 millió Ft-tal támogatja. Ennek keretében hat tananyag csoport kerül kidolgozásra, ezek: az üzleti tervezés, a pénzügy, a humánerőforrás menedzsment, a marketing, az informatika és az együttműködési lehetőségek. A szerződés aláírásra készen áll. Sikeres megvalósítás esetén a GKM megvizsgálja a további támogatás lehetőségét is.
  • A GKM és a KÉSZ tagszervezetei közötti együttműködés fontos területe az 1999-ben alapított garanciaszövetkezetek tevékenységének megújítása. Az ország hét nagyrégiójában létrehozott, kis tőkéjű szövetkezetek egyesítése megindult, az összevont garanciaintézmény fontos szerepére lehet számítani a jövőben a mikrovállalkozásokat finanszírozó támogatott konstrukciók garanciaoldalának megerősítésében.
  • A vállalkozásokat érintő kérdések megvitatására hivatott Vállalkozásfejlesztési Tanács mellett a GKM új munkabizottságok létrehozását kezdeményezte, ahol számít az IPOSZ aktív részvételére. A munkabizottságok várhatólag 2005 szeptemberében jönnek létre a következő területeken: oktatás-képzés, Nemzeti Fejlesztési Terv, Gazdasági Versenyképességi Operatív Program, adók- és járulékok.
  • Az IPOSZ kiemelt feladatának tekinti a mikrovállalkozói kör problémáinak közvetítését a GKM vezetése felé. Ennek keretében több jogszabály módosítását kezdeményezték, ill. kezdeményezik. Véleményezik továbbá a vállalkozásokat érintő dokumentumokat, legutóbb a hosszú távú KKV stratégiát. A kezdeményezéseket és javaslatokat a GKM nagyra értékeli, és lehetőség szerint figyelembe veszi.
  • A GKM támogatja, hogy az MFB által indított Mikrohitel Plusz programba az IPOSZ illetve szakmai háttérintézménye bekapcsolódjék.
  • Mind a GKM, mind az IPOSZ nagy jelentőséget tulajdonít a fuvarozókkal létrejött megállapodásnak, és fokozott figyelmet fordít annak maradéktalan végrehajtására.

A mikrovállalkozói szféra támogatásának elképzelései és eredményei
A vállalkozások külső finanszírozásában 1999. és 2004. között kialakult kedvező folyamatok eredményeként a kis- és középvállalkozások hitelállománya 460 milliárd Ft-ról 2.200 milliárd Ft fölé emelkedett. A szektor részesedése a teljes vállalkozói hitelállományból az 1999-es 19,3%-ról 2004. végére 48,2%-ra nőtt. Ezen folyamatokat a gazdasági tárca a maga eszközeivel ösztönözni kívánja, olyan területeken, ahol a piac a saját eszközeivel nem tudja kielégítően megoldani a szektor finanszírozását.

Ilyen, kifejezetten a mikrovállalkozások számára elérhető konstrukció a Mikrohitel Program. A Mikrohitel feltételrendszerében történt, 2005. február 8-án bejelentett változtatások (a hitel felső összeghatárának 3-ról 5 millió Ft-ra emelése, a futamidő 5 évre növelése, a forgóeszköz-finanszírozhatóság kibővítése, illetve az előfinanszírozás bevezetése) következtében jelentősen megnőtt a mikrohitel iránti érdeklődés és a hitelfolyósítás. (A folyósítások összegének alakulását 2004. januárjától 2005. augusztusig havi bontásban az ábra mutatja.)

2005-ben 925 darab kérelem érkezett be 3,77 milliárd Ft összegben, ennek több mint 80%-áról (792 db, 3,11 milliárd Ft összegű hitelkérelemről) született pozitív döntés. 2005-ben ezidáig 568 ügyfél kapott 2,13 milliárd Ft összegű hitelt – szemben a 2004. év egészében folyósított 1,4 milliárd Ft-tal (646 ügyfél).

2005. nyarán a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretében meghirdetett Mikrohitel Plusz Program szintén a mikro- kis- és középvállalkozásokat célozza. A konstrukció szeptembertől elérhetővé vált.

A 2002. őszén elindított Széchenyi Kártya Program célja, hogy a mikro- és kisvállalkozásoknak gyorsan és egyszerűen hozzáférhető, szabad felhasználású, rövid lejáratú hitelt biztosítson. A kártya révén a vállalkozások maximum 10 millió Ft összegben egyszerűsített eljárással szabad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelhez juthatnak. Az indítástól 2005. szeptember 9-ig 40.455 darab kártya került átadásra, ami összesen 165 milliárd Ft hitelkeret megnyílását eredményezte. Jelenleg 22.441 darab Széchenyi Kártya van forgalomban.

2005-ben a GVOP keretében EU társfinanszírozással, kifejezetten a kis- és középvállalkozások részére meghirdetett pályázati felhívásokra mostanáig több mint 7100 darab pályázatot fogadott be a Közreműködő Szervezet, melyek összes támogatási igénye 48,8 milliárd Ft volt. A beérkezett pályázatok elbírálása folyamatosan zajlik. Eddig összesen 4036 pályázat, több mint 24 milliárd Ft összegű támogatásáról született döntés, amely már most meghaladja a 2004. évi eredményeket.

Az unió társfinanszírozásával meghirdetett felhívások mellett tisztán nemzeti forrásból is hirdetett pályázatokat a GKM a kis- és középvállalkozások részére. Ezek közül a vállalkozások Interneten való megjelenését, és a roma vállalkozások fejlődését szolgáló felhívás a legnépszerűbb. Ez utóbbi beadási határideje már lejárt, a program sikeresen lezárult. Az Interneten való megjelenést elősegítő pályázat továbbra is nyitva áll a vállalkozások számára.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom