Connect with us

technokrata

Az NHH ellenőrzi a mobilszolgáltatók díjszabását

Laptop

Az NHH ellenőrzi a mobilszolgáltatók díjszabását

Tájékoztató a mobil szolgáltatók számára megállapított végződtetési átlagdíjak alkalmazásának ellenőrzéséről.

Az NHH Tanácsának internetes oldalán közzétett, DH-6659-21/2005., DH-6584-12/2005. és a DH-6583-11/2005. számú határozataiban megállapította a beszédcélú hívásvégződtetés egyedi mobil rádiótelefon-hálózatban elnevezésű nagykereskedelmi piacon jelentős piaci erővel rendelkező mobilszolgáltatók által alkalmazandó végződtetési átlagdíjak mértékét.

A döntés érvényesülése érdekében, figyelemmel a piac zavartalan működésére, továbbá a kötelezett szolgáltatókkal szerződéses kapcsolatban állók érdekeinek védelmére és a tisztességes piaci verseny fenntartására, a Tanács hatósági felügyeleti ellenőrzés keretében fogja vizsgálni, hogy a kötelezett szolgáltatók ténylegesen a Tanács által meghatározott átlagdíjon nyújtják-e beszédcélú hívásvégződtetési szolgáltatásukat abban az esetben is, ha a csúcsidejű és csúcsidőn kívüli végződtetési díjaikat az átlagdíj napszaki megosztásával alakítják ki.

Az átlagdíjak csúcsidejű és nem csúcsidejű díjakra történő felbontása csak oly módon történhet, hogy a szolgáltató ugyanolyan összegű költségalapot kapjon vissza a napszaki díjak kiszámlázása révén, mintha az átlagdíjat alkalmazta volna.

Ezért abban az esetben, ha valamely kötelezett szolgáltató két, csúcsidejű és nem csúcsidejű napszaki végződtetési díjat alkalmaz, a Tanács a fenti kötelezettség teljesítése szempontjából az alábbi egyenlőségnek való megfelelőséget vizsgálja:

díj (cs) x fa(cs) + díj(ncs) x fa(ncs) = díj(á)

egyenlőség, ahol

díj(cs): csúcsidejű végződtetési díj
fa(cs): csúcsidejű forgalom aránya
díj(ncs): nem csúcsidejű végződtetési díj
fa(ncs): nem csúcsidejű forgalom aránya
díj(á): végződtetési átlagdíj.

A kötelezett szolgáltatók felelőssége, hogy díjalkalmazásuk során mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a kirótt kötelezettség, azaz a megállapított végződtetési átlagdíj érvényesülése az ellenőrzési időszak tényadatait tekintve a fenti egyenlőség formájában teljesüljön.

Abban az esetben, ha a Tanács tudomására jutott információk és adatok alapján valószínűsíthető, hogy valamely kötelezett szolgáltató olyan napszaki felbontást alkalmaz, amely nem biztosítja a megállapított átlagdíjak érvényesülését, soron kívül folytatja le a hatósági ellenőrzést.

A Tanács az egyes érintett szolgáltatók jelzéseit, bejelentéseit is figyelembe véve, a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. tekintetében soron kívül folytatja le a hatósági felügyeleti ellenőrzést, mert a szolgáltató által nyilvánosságra hozott adatok alapján, továbbá a vele összekapcsolási szerződéses jogviszonyban álló szolgáltatók megítélése szerint az általa alkalmazott napszaki felosztás nem biztosítja a Tanács által megállapított végződtetési díj érvényesülését.

Amennyiben a hatósági felügyeleti eljárás keretében a Tanács megállapítja, hogy az ellenőrzött szolgáltató eltér a határozatban foglalt átlagdíjtól, a kötelezettség teljesítésének maradéktalan érvényesítése érdekében az Eht.-ban biztosított szankcionálási jogkörében élni fog a bírság alkalmazásának eszközével, amelynek mértéke a jogsértő árbevételének 0,5%-áig terjedhet.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle