Connect with us

technokrata

A Magyar Telekom 2005. I. félévi eredményei

Laptop

A Magyar Telekom 2005. I. félévi eredményei

Javulás a II. negyedévben a hazai mobil üzletben, a Telekom Montenegro konszolidációs hatása.

A Magyar Telekom közzétette 2005. első hat hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A Telekom Montenegro Csoport (TCG) eredményeit első ízben a Magyar Telekom második negyedéves konszolidált eredménykimutatása tartalmazza, míg a TCG mérlegét 2005. március 31-ei állapottal konszolidálta a Magyar Telekom pénzügyi kimutatásaiban.

Főbb eredmények szerint a bevételek kismértékben, 0,7%-kal 299,9 milliárd forintra (1.211,9 millió euróra) nőttek 2005. I. félévben 2004. azonos időszakához képest. A magasabb mobil és adatátviteli bevételeket ellensúlyozta a belföldi és nemzetközi forgalmi bevételek csökkenése. 2005. II. negyedévben a TCG konszolidálása pozitív hatással volt a bevételekre. Az EBITDA 1,6%-kal 124,1 milliárd forintra csökkent, az EBITDA-ráta 41,4% volt.

A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó beszerzésére fordított összeg 34,1 milliárd forint volt, amelyből a vezetékes szegmensre 15,7 milliárd forint, a mobil szegmensre 18,4 milliárd forint jutott. A mobil szegmensre eső összegből 2,7 milliárd forintot fordítottak UMTS-sel kapcsolatos beruházásokra.

Az IFRS szabályok változása miatt 2005. január 1-jétől a goodwill amortizáció megszűnt, helyette évente kell ellenőrizni, hogy bekövetkezett-e értékvesztés. A Magyar Telekom Csoport értékcsökkenési leírás sora 2004-ben 13,9 milliárd forint goodwill amortizációt tartalmazott. Ezenkívül 2004. I. negyedévben a Westel T-Mobile Magyarországra történt átnevezéséhez kapcsolódóan a Westel márkanév értékvesztési leírása 4,4 milliárd forintot tett ki. Mindezek eredményeként 2005. I. félévben az értékcsökkenés 56 milliárd forintra mérséklődött az egy évvel korábbi 68,4 milliárd forintról.

A vezetékes szegmens bevételei külső ügyfelektől (a szegmensek közötti bevételek kiszűrése után) 4,6%-kal 162,5 milliárd forintra csökkentek, mivel az adatátviteli (főként ADSL) bevételek csak részben tudták ellensúlyozni az elsősorban a forgalmi bevételeknél tapasztalható visszaesést. Az EBITDA 62,6 milliárd forintot tett ki (3,8%-os csökkenés), a külső bevételekre vetített EBITDA-ráta 38,5% volt. (A külső bevételekbe nem tartoznak bele a Magyar Telekom Csoport tagjaitól származó bevételek.)

A mobil szegmens bevételei külső ügyfelektől 7,8%-kal 137,4 milliárd forintra nőttek a beszédcélú és az értéknövelt szolgáltatásokból származó bevételeknek, valamint az előfizetési díjaknak köszönhetően. Az EBITDA 61,5 milliárd forintot tett ki (0,8%-os növekedés), a külső bevételekre vetített EBITDA-ráta pedig magas, 44,8% volt.

A csoportszintű üzleti eredmény 18,1%-kal 68,1 milliárd forintra nőtt, elsősorban az értékcsökkenés mérséklődésének, valamint az értékesített távközlési berendezések beszerzési értéke és a személyi jellegű költségek csökkenésének következtében. A nettó eredmény 30,3 milliárd forintról (118,3 millió euróról) 41,4 milliárd forintra (167,2 millió euróra) nőtt.

Az üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 92,8 milliárd forintra csökkent az EBITDA csökkenése, az elsősorban a szállítói kötelezettségek alakulása miatt megnövekedett működőtőke-igény, valamint a 2005. I. félévben létszámcsökkentéssel kapcsolatos kifizetések együttes hatásának következtében. A befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow 78,4 milliárd forintra nőtt, elsősorban a TCG többségi részesedésének megvásárlása következtében. A pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 4,2 milliárd forintot tett ki elsősorban a TCG-tranzakció kapcsán felvett hitelek és a nagyrészt 2005. júniusában kifizetett osztalék következtében.

A nettó adósságállomány 59,4 milliárd forinttal emelkedett 2004. december végéhez képest az osztalékfizetés és a TCG-tranzakció következtében. Az eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak a nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedésekre vetített aránya) 38,5%-ra nőtt ez év június végére (2004. június végén 34,6% volt).

Straub Elek, a Magyar Telekom elnök-vezérigazgatója az eredményekkel kapcsolatban így nyilatkozott: „Eredményeink 2005. II. negyedévben tapasztalt javulása elsősorban a hazai mobil üzletágunk jobb teljesítményének köszönhető, ami az értéknövelt szolgáltatások, a forgalomnövekedés, valamint a költségcsökkentő intézkedések sikerének eredménye. Az év első felében a hazai vezetékes szolgáltatások EBITDA rátája javult. A forgalmi bevételek csökkentek, de a szélessávú szolgáltatásokból származó bevételek nőttek, és folytatódott a költségcsökkentés. Anyavállalati szinten az alkalmazottak zárólétszáma több mint 20%-kal csökkent. Lezártuk a Telekom Montenegro Csoport fennmaradó tulajdonrészére kiírt ajánlatunkat, aminek eredményeként a Magyar Telekom részesedése a Telekom Montenegroban 76,5%-ra nőtt. A TCG 6,1 milliárd forint bevételt ért el 2005. II. negyedévben, az EBITDA 0,6 milliárd forintot tett ki, így az EBITDA-ráta 10,6% volt. Ez az eredmény 1,3 milliárd forint 2005 júniusában létszámleépítésre képzett céltartalékot is tartalmaz, ezen tétel nélkül az EBITDA-ráta 31,1% volt. A növekedés mellett, amelyet a TCG-akvizíció nyújtott, hazai és regionális viszonylatban is versenyképes osztalékszintet biztosítottunk az elmúlt évivel megegyező, részvényenkénti 70 forint osztalék kifizetésével.”Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle