Connect with us

technokrata

R, amelyhez ragaszkodni kell

Laptop

R, amelyhez ragaszkodni kell

Tájékoztató az előfizetői elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részére a 345/2004. (XII. 22.) sz. Korm. rendeletben foglaltak végrehajtásához.

Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 345/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet (R) 2005. január 6-án lépett hatályba, és minden előfizetői szolgáltatásra valamint szolgáltatóra kiterjed, aki előfizetői szolgáltatást nyújt.

A szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeit (ÁSZF) kiegészíteni az adott szolgáltatásra vonatkozó R szerinti szolgáltatásminőségi mutatókkal, meghatározásukkal, az egyes mutatókra a szolgáltató által vállalt cél- és minimálértékek, továbbá mérési módszereik megadásával.

A szolgáltató feladata a szolgáltatás minőséget meghatározó alapvető tényezők megfelelőségének szolgáltatás nyújtása során történő biztosítása, szolgáltatásminőséget ellenőrző eljárás működtetése, a vonatkozó összes minőségi mutató és szolgáltatásminőségi követelmény figyelemmel kísérése.

A szolgáltatónak az előző évre vonatkozó megfelelőség igazolást minden év január 31-éig (először 2006-ban) a Hatósághoz be kell nyújtani, amennyiben az előző évben legalább fél éven keresztül folyamatosan nyújtotta az adott előfizetői szolgáltatást. A megfelelőséget szolgáltatásonként kell igazolnia a szolgáltatónak.

A megfelelőség igazolására három lehetőség van:

  • A szolgáltató belső szolgáltatás ellenőrzésén alapuló megfelelőségi nyilatkozat;

  • A szolgáltató belső szolgáltatás ellenőrzésén alapuló megfelelőségi nyilatkozat és ISO minőségirányítási rendszer tanúsítvány, vagy felülvizsgálati jelentés;
  • Kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség tanúsítvány vagy tanúsítás felülvizsgálati jelentés..

Bármely megfelelőség igazolás választása esetén szükség lesz egy – a szolgáltatásminőségi mutatók teljesített értékeit (számszerű adatait) is tartalmazó – a Hatóság által később rendszeresítendő – a R-ben meghatározott minőségi mutatók, adatok vállalt és teljesített értékeit is tartalmazó dokumentáció benyújtására és tartalmának közzétételére.

A benyújtandó dokumentáció részleteiről a hatóság várhatóan 2005. IV. negyedévében tájékoztatót fog közzétenni.

A szolgáltatás ellenőrzés és adatgyűjtés mielőbbi megkezdése szükséges, annak érdekében, hogy a szolgáltatók, a 2005. évre vonatkozó első – 2006. január 31-éig esedékes – megfelelőség igazolási, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettségeknek eleget tehessenek. A megfelelőségi nyilatkozat hitelességét a szolgáltatónak műszaki dokumentációval is alá kell támasztania, melyet a nyilatkozat szolgáltatónál maradó példányához csatolva, a nyilatkozat kiállításától számított öt évig kell megőriznie.

Kijelölt tanúsító szervezet által kiadott megfelelőség tanúsítvány vagy tanúsítás felülvizsgálati jelentés esetén a tanúsító szervezet a kiállított tanúsítványhoz, vagy felülvizsgálati jelentéshez (jegyzőkönyv) mellékletet készít, melynek tartalmaznia kell a bizonyítékok felsorolását (dokumentumok azonosító adatai), melyek alátámasztják a szolgáltató vállalásai és a vonatkozó jogi előírások szerinti működését. A bizonyítékokat a kijelölt tanúsító szervezet köteles megőrizni és a szolgáltató (valamint rajta keresztül a Hatóság) számára hozzáférhető módon rendelkezésre bocsátani.

A R szerinti kötelezettségek teljesítése – melyet a Hatóság piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenőriz – nem befolyásolja más jogszabályok által előírt adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségek teljesítését.

További információk – melyek segíteni kívánják a R egységes értelmezését, végrehajtásának megkönnyítését, a szolgáltatók felkészülésének támogatását – részletes tájékoztató, és Kézikönyv a hatóság elérhető. Ugyanitt a későbbiekben az R kapcsán leggyakrabban feltett kérdések, és az arra adott válaszok is segítséget kívánnak nyújtani a R-ben foglaltak teljesítéséhez.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tesztek

Gyakori témák