Connect with us

technokrata

IT-mentor – az informatikai szektor, mint munkaadó

Laptop

IT-mentor – az informatikai szektor, mint munkaadó

A konzorcium azzal a céllal jött létre, hogy segítse a munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű, jelenleg inaktív és 45 éven felüli munkanélküliek munkaerőpiacra jutását.

Az Európai Foglalkoztatási Stratégia céljaival megegyező, közösségi kezdeményezésre létrejövő EQUAL program keretében pályázatot nyert az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ), az Inforum, a Napra Forgó Kht. valamint a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete (HARKE). A konzorcium azzal a céllal jött létre, hogy segítse a munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű, jelenleg inaktív és 45 éven felüli munkanélküliek munkaerőpiacra jutását. Ennek eszköze az innovatív, integrált képzési, munkatapasztalat-szerzési konstrukció, az „IT-mentor” módszer. A program célja a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és egyenlőtlenség minden formájának megszüntetése, az innovatív megközelítések és módszerek kidolgozása és elterjesztése, valamint nemzetközi partnerekkel való együttműködések kialakítása.

Az EU támogatásával megvalósuló innovatív képzési modell kidolgozásában résztvevő szervezetek együttműködésének alapja az a közös felismerés, hogy az információs társadalom fejlődésével számos olyan munkakör teremtődött/teremtődik, amely helytől függetlenül végezhető és így megváltozott munkaképességűek és a 45 év feletti korosztály által is teljes értékűen végezhető. Ezen hátrányos helyzetű személyek azonban kevés eséllyel tudnak egyénileg elhelyezkedni ezen a szakterületen, egyrészt a korszerű informatikai szaktudás hiánya miatt, másrészt a munkáltatói oldal érdektelensége, vagy hiányos informáltsága miatt. Partnerségünket úgy alakítottuk ki, hogy erre a problémára a legilletékesebbek dolgozzák ki és teszteljék a megoldásokat.

A megváltozott munkaképességű célcsoport foglalkoztatásában több éves tapasztalattal rendelkező Napra Forgó Kht., valamint a foglalkoztatás szempontjából többszörösen hátrányos helyzetű hallássérülteket képviselő HARKE tudatában van a célcsoport munkaerő-piaci napi problémáinak. A legnagyobb hazai informatikai cégeket tömörítő három szervezet IVSZ, MATISZ, Inforum jelentős befolyással, véleményformáló erővel rendelkezik az informatikai szervezetek körében, képes elérni, hogy a megváltozott munkaképességűek és a 45 éven felettiek munkához juttatása az informatikában formálisan is napirendre kerüljön ezen szervezetek humán erőforrás gazdálkodásában.

A képzési és foglalkoztatási modellben 54 megváltozott munkaképességű, és 45 éven felüli közép-ill. felsőfokú végzettségű inaktív személy vehet részt. A résztvevők az informatikai ismertek elsajátítása mellett személyiségfejlesztő oktatásban is részesülnek részben távoktatás, részben személyes konzultáció során. A képzést elsajátítók hozzájárulhatnak a világháló közösségi végpontjainak megerősítéséhez, valamint később tanácsadóvá válhatnak.

A képzési modell az önálló munkavégzésre, projektszemlélet elsajátítására szeretné megtanítani a résztvevő csoportot. A képzés utáni munkahelyeken végzett munkatapasztalat-szerzés pedig lehetőséget teremt egyrészt a munkavállalók számára, hogy némileg védett környezetben integrálódni tudjanak a vállalatok munkafolyamataiba, másrészt növelni tudják a munkaadók körében a megváltozott munkaképességűek elfogadottságát.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp