Connect with us

technokrata

A szolgáltató állam felé

Laptop

A szolgáltató állam felé

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény megvalósítása.

Az Országgyűlés 2004. december 22-én elfogadta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.), amely 2005. november 1-jén lép hatályba.

A törvény elfogadása komoly előrelépést jelent a szolgáltató állam megvalósítása felé azzal, hogy az elektronikus ügyintézés a papír alapú ügyintézési forma egyenrangú társaként jelenik meg a jogszabályban. A törvény egyik újdonsága, hogy míg korábban az egyes ágazatoknak kellett lehetővé tenniük az elektronikus utat a hatósági ügyintézés során, addig 2005 novemberétől ez a lehetőség a törvényből következően alanyi jogon adott az állampolgárok számára.

A törvény másik fontos újdonsága, hogy 2005 novemberétől már nem kérhető az ügyféltől olyan adat igazolása, amelyet valamely hatóság nyilvántartásának tartalmaznia kell: a különböző igazolások beszerzése nem az ügyfél, hanem a hatóság feladata.

2005. november 1-jétől valamennyi államigazgatási szerv köteles a kormányzati portálon, valamint saját internetes honlapján elektronikusan tájékoztatni az ügyfeleket többek között az illetékes ügyintézők elérhetőségéről, az ügyfélfogadási rendről, az ügyek – elektronikus és hagyományos módon megvalósuló – intézésének részletes menetéről, az ügyfél jogairól és kötelezettségeiről. A hatóságok kötelesek arra, hogy honlapjukon letölthetővé tegyék azokat a formanyomtatványokat, amelyeket ezt követően vagy papíron kinyomtatva postai úton, vagy pedig – elektronikus közigazgatási szolgáltatás nyújtása esetén – elektronikus formában fogadnak el az ügyfelektől.

A törvény rendelkezései szerint az Interneten az elektronikus ügyintézés két módon valósulhat meg. Az ügyfélnek egyrészt lehetősége van arra, hogy ügyét a központi elektronikus szolgáltató rendszeren (www.magyarorszag.hu) keresztül, az általa létesített ügyfélkapu igénybevételével intézze. Másrészt a Ket. lehetőséget biztosít az ügyfélnek arra is, hogy kérelmével közvetlenül a hatósághoz fordulhasson, ebben az esetben az ügyfélnek legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell rendelkeznie. Emellett a Ket. azt is lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy telefonon, továbbá telefaxon tarthassanak kapcsolatot a hatósággal.

2005. november 1-jétől mind az ügyfélkapun keresztül, mind közvetlenül a hatósághoz fordulva lehetővé válik, hogy az ügyfelek egyebek mellett:

  • születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatot igényeljenek;

  • bejelentsék lakóhelyük megváltoztatását;
  • lakcímigazolványuk kicserélését kérhessék;
  • vállalkozói igazolványuk hiteles másolatát vagy pótlását kérhessék;
  • kérhessék külföldi igazolványaik és okleveleik elismerését;
  • munkanélküli ellátásokkal kapcsolatos ügyeiket intézzék.

A Ket. az alapokat lefektette, de további törvénymódosítások, valamint a végrehajtási rendeletek megalkotása szükségesek az elektronikus ügyintézés valamely formájának fokozatos bevezetéséhez. A törvénycsomagot az Országgyűlés a közeljövőben tárgyalja, míg a végrehajtási rendeletek megalkotásán az IHM jelenleg – más tárcákkal együttműködve – dolgozik.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp