Connect with us

technokrata

Világszerte terjed a grid computing

Laptop

Világszerte terjed a grid computing

Az Oracle közzétette a grid computing technológia globális terjedését figyelemmel kísérő Oracle Grid Index legújabb értékeit.

Az észak-amerikai, európai és a délkelet-ázsiai, ausztráliai és óceániai térség összesített Oracle Grid Index mutatószáma a 0-tól 10-ig terjedő skálán jelenleg 4,41. A számítás alapjául szolgáló mutatókkal és az index 2004. szeptemberi, európai bevezetéskori értékével való összehasonlítás azt mutatja, hogy a vállalatok a grid computing technológiát világszerte gyorsuló ütemben veszik át. Európában e tekintetben jelentős előrehaladás figyelhető meg, míg a délkelet-ázsiai, ausztráliai és óceániai térségben minden feltétel adott az úttörőnek számító technológia elterjedéséhez. Az eredmények ezzel együtt azt is jelzik, hogy a régiók fej-fej mellett haladnak, és egyik sem vezet egyértelműen a számítóhálózatok bevezetése terén.

Az egyes régiók részmutatóiból látható, hogy Európa és Észak-Amerika hasonló módon viszonyul a grid computinghoz. A délkelet-ázsiai, ausztráliai és óceániai térségben azonban ettől jelentősen eltérő trend érvényesült. Az informatikai rendszerek szabványosításának és konszolidálásának mutatói sokkal magasabbak a délkelet-ázsiai, ausztráliai és óceániai térség nagy részében, mint máshol, és sokkal nagyobb különbség mutatkozik a szakismereti és az ún. előnyfelismerési indexek magas, illetve a támogatottsági és a megtérülési indexek alacsony értékei között. Így míg a délkelet-ázsiai, ausztráliai és óceániai térség egyértelműen hátramaradt a bevezetés terén, sokkal felkészültebbnek tűnik a számítóhálós technológiák befogadása tekintetében.

A skandinávok járnak az élen a grid technológia bevezetésében
Míg Európa egészében véve jelentős haladást ért el a grid computing bevezetése terén, a technológia és előnyeinek ismerete még nem tükröződik „kézzelfogható” támogatottságban és konkrét lépésekben. Az európai szakismereti index 2,74-ről 5,81-re nőtt, míg az előnyfelismerési index 2,25-ről 4,58-ra, ami több mint 100%-os növekedés. Összehasonlításul: ugyanezen időszakban a támogatottsági index 1,75-ről 2,70-re, míg a megtérülési index 1,17-ről 2,10-re emelkedett.

A mostani kutatási eredményekből kiderül, hogy a megkérdezettek 10%-át kitevő legjelentősebb vezető stratégiai gondolkodók állnak a grid computing előnyeit leggyorsabban kihasználni kívánó vállalatok élén.
• A megkérdezett vezető stratégiai gondolkodók többsége (86%) úgy véli, hogy az alkalmazásinterfészek kialakítása és az alkalmazások integrálása szempontjából jelentős előnyökkel jár, hogy a kereskedelmi forgalmú alkalmazások legfontosabb gyártói bevezetik a szolgáltatásorientált architektúrát (SOA).
• A grid computing mellett elkötelezett vállalatok több mint 90%-a (vagyis amelyek támogatási indexe 7,5-nél nagyobb) új alkalmazásaikat vagy már a SOA módszertan alapján készíti, vagy 2005 folyamán tér erre át. Az összes megkérdezett vállalat tekintetében ez a szám a 20%-ot sem éri el.
• A legjelentősebb vezető stratégiai gondolkodók vállalatainak több mint fele jelentős mértékben használ pengekiszolgálókat, míg ez az érték a megkérdezettek egészét tekintve 25% alatt marad. A magas fokú támogatást felmutató vállalatok esetében (vagyis amelyeknél a támogatási index 7,5-nél magasabb) ez az érték 60% fölé emelkedik.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tesztek

Gyakori témák