Connect with us

technokrata

Környezetnevelői képzést támogat a HP Miskolcon

Laptop

Környezetnevelői képzést támogat a HP Miskolcon

Uniós igényeknek megfelelő, internetes Környezetnevelői képzés Magyarországon.

A Miskolci Digitális Közösségi Központ elindította az európai uniós elvárásoknak megfelelő, Internet alapú Környezetnevelői tréning programját. A 2002 decemberében megnyílt központ legújabb, országos jelentőségű kezdeményezése a HP Magyarország és a Miskolci Egyetem (ME) közreműködésével valósult meg. A központ több, az egyetem működéséhez kapcsolt, a tágabb közösséget szolgáló és a környezeti nevelés céljaihoz illeszkedő programot szervez és bonyolít. A 2004-ben indult Környezetnevelői tréning is ebbe illeszkedik. A három hónapos kurzus középiskolai tanárokat készít fel arra, hogy korszerű és friss környezetvédelmi ismereteket adhassanak át diákjaiknak, valamint bekapcsolódhassanak az akkreditálás alatt lévő Környezetmérnök asszisztens képzésbe.

A Miskolci Digitális Közösségi Központ a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara által működtetett szervezet, informatikai eszközparkját a HP biztosítja és fejleszti a kezdetektől fogva. A mintegy 40 millió forint értékű informatikai eszközadomány asztali, hordozható és kézi számítógépekből, szerverekből, munkaállomásokból, projektorokból és nyomtatókból áll. A Miskolci Digitális Közösségi Központ – a közép-európai régiót egyedüli szervezetként képviselve – bekapcsolódik a HP anyavállalat által a világ több pontján (USA, Írország, Dél-Afrika, Ghána, Franciaország) létesített központok hálózatába. Az Egyesült Államokban, 2000 áprilisában indult HP Digitális Falu és Közösségi Központ program a HP tágabb, a digitális szakadék áthidalására irányuló erőfeszítéseinek, az úgynevezett „e-inclusion” kezdeményezésnek része. A Miskolci Központ Európában harmadikként, a világon pedig hatodikként létesült ilyen célkitűzéssel. A HP jövőképe szerint Földünk minden lakója részesülhet az új digitális korszak társadalmi és gazdasági előnyeiben. A magyarországi központ például internetes tanfolyamokat szervez „Senior.net” program névvel a Miskolci Egyetem nyugdíjas kollegái számára.

A HP digitális közösségi központjai a világon mindenütt az információtechnológia modernizációs eszközként történő hasznosításának a szolgálatában állnak. „A HP Digitális Közösség koncepcióját a régióban elsőként Miskolcon tudtuk meghonosítani. A projekt indulása óta folyamatosan dolgozunk a tartalom fejlesztésén, élő kapcsolatot kialakítva az ország egyik legjelentősebb egyetemével. Miskolc városa és az egyetem jó választásnak bizonyult, hiszen kezdettől fogva példátlan nyitottságot és tenni akarást tapasztaltunk a projekt során.” – világította meg a helyszínválasztás hátterét Dr. Beck György, a HP Magyarország vezérigazgatója.

A Miskolci Digitális Közösségi Központ Környezetnevelői tréning programja középiskolás tanárok felkészítését tűzte ki célul. A továbbképzés Internet alapú, távoktatási rendszerben történik, amelyet terepi képzés egészít ki. Az első három hónapos kurzus négy vidéki középiskola tanárainak részvételével 2005 februárjában indult. A program magában foglalja a hulladékgazdálkodás, a vízgazdálkodás, a technológia és az innováció területeit. A terepi gyakorlatokat a Miskolci Egyetem és a Kassai Egyetem közös oktatási bázisán, Telkibányán végzik a tanárok.

A Környezetnevelői tréning programnak megkülönböztetett jelentőséget tulajdonít az a tény, hogy az akkreditálás alatt lévő, Környezetmérnök asszisztens felsőfokú szakképzéshez kapcsolódik. A Miskolci Egyetem és a Veszprémi Egyetem által közösen fejlesztett, az ország több szakközépiskolájában indítandó új, kétéves képzési program tervezett indulása 2005. szeptember elsejére tehető. A képzés célja, hogy a középiskolákban olyan felsőfokú szakképzés valósuljon meg, amely az egyetemi képzést előkészíti, továbbá gyakorlatorientált környezetvédelmi szakembereket nevel. A két egyetem vállalja a képzés koordinálását, az oktatók továbbképzését, és azt, hogy a tényleges oktatás az erre a célra kijelölt középiskolákban zajlik. A Környezetmérnök asszisztensként végző diákokra azoknál a kármentesítési, környezettechnológiai programoknál van szükség, amelyeket Magyarország az EU csatlakozást követően 2015-ig teljesítendő kötelezettségként vállalt, mintegy 2000 milliárd forint becsült összes költséggel. A programok megvalósítása — részben az előcsatlakozási, részben a strukturális alapok keretei között — már elkezdődtek. A Környezetmérnök asszisztensek olyan, a korábbi technikusi szintnek megfelelő szakemberek, akikre a munkák alsó szintű irányítása, illetve biztos szaktudást igénylő gyakorlati feladatok végrehajtása hárul. Az asszisztensek felsőfokú szakképzését alapozza meg a Környezetnevelői tréning program azzal, hogy felkészíti a középiskolai tanárokat az akkreditált képzésre. A tervezett Környezetmérnök asszisztens képzés az egyetlen szakirányú képzés az országban, amely a bolognai folyamat által ismert felsőfokú szakképzés 3 + 2 éves rendszerébe is jól illeszkedik.

A Környezetnevelői tréning programba bekapcsolódott középiskolák keresik azokat az újfajta oktatási és szakképzési programokat, amelyek révén piacképes szaktudású diákokat tudnak képezni az adott régióban. Így csökkentik a munkanélküliséget, valamint a környezetileg terhelt területek kármentesítéséhez megfelelő tudású szakembereket biztosítanak.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle