Connect with us

technokrata

A Hungarotel Rt. nem biztosította a közvetítőválasztást

Laptop

A Hungarotel Rt. nem biztosította a közvetítőválasztást

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Igazgatósága piacfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy a Hungarotel Rt. a közvetítőválasztás nyújtása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár-e el.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Igazgatósága piacfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy a Hungarotel Rt. távbeszélő szolgáltatása nyújtása során eleget tesz-e a közvetítőválasztás biztosítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

A hivatalból indított eljárásban a Nemzeti Hírközlési Hatóság nevében az NHH Hivatal Soproni Igazgatósága megállapította, hogy a szolgáltató a közvetítőválasztás biztosítása során nem a jogszabályokban előírtak szerint jár el.

Ha a határozat jogerőre emelkedésétől számított 45 napon túl a Hungarotel Rt. továbbra is jogszerűtlenül jár el, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 68. § (4) bekezdés b) pontja alapján bírsággal sújthatja.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Soproni Igazgatósága piacfelügyeleti eljárást indított annak vizsgálatára, hogy a Hungarotel Rt. a közvetítőválasztás nyújtása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jár-e el. Az eljárás megindítása után a Hatóság adatkéréssel fordult a Szolgáltatóhoz, mely 2004. július 29-én kelt levelében tájékoztatást adott az üggyel kapcsolatos álláspontjáról, majd 2004. augusztus 5-én a szolgáltató képviselői személyesen is felkeresték a Hatóságot és az alábbi tájékoztatást adták:

  • A Hungarotel Rt. nem biztosítja minden előfizetője számára a közvetítőválasztás lehetőségét.
  • A közvetítőválasztás csak a Szolgáltató „Alapelőfizetés” elnevezésű díjcsomagjában lehetséges.
  • A közvetítőválasztás igénybevételéhez a kedvezményes havidíjú csomagokat igénybe vevő előfizetőknek át kell váltani az „Alapelőfizetésre”.

A szabályozás indokai az alábbiak:

  • A szolgáltató közel 200 ezer előfizetőjéből mintegy 160 ezer kedvezményes díjcsomagot vesz igénybe;
  • A szolgáltató azért nyújt jelentős kedvezményeket az előfizetés díjban, hogy tőle vegyék igénybe a hozzá tartozó forgalmi szolgáltatásokat is az előfizetők;
  • Amennyiben a szolgáltató nem korlátozná a közvetítőválasztás igénybe vételének lehetőségét, úgy jelentős veszteséget kellene elkönyvelnie;
  • A tényleges költségek alatti hozzáférés biztosítása a kedvezményes havidíj miatt megköveteli, hogy a szolgáltató a keletkező veszteségét csökkentendő más, nem ráfizetéses szolgáltatásokat nyújtson előfizetői részére;
  • Amennyiben a közvetítőválasztás az összes díjcsomagból igénybe vehető lenne, az már a szolgáltató működését veszélyeztető veszteség keletkezését vonná maga után.

Az előadott bizonyítékok, valamint a szolgáltatói Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) megvizsgálása után a Hatóság az alábbi tényállást állapította meg: Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 67. § (2) bekezdése szerint a Hatóság piacfelügyeleti tevékenysége során „figyelemmel kíséri az elektronikus hírközlési piac működését, az arra vonatkozó jogszabályokban, a hatóság határozatában, valamint az előfizetői szerződésben foglaltak megtartását és arról elemzést készít.” A 68. § (1) bekezdése szerint pedig: „A piacfelügyeleti eljárás keretében feltárt jogsértés esetén a Hatóság a fokozatosság elvét követve, a jogsértéssel arányos szankciót alkalmaz.” A Hatóság a jogalkalmazó feladatai ellátása során tehát nem vizsgálhatja a Szolgáltatók magatartásának gazdasági megfontolásokkal való alátámaszthatóságát, csupán a fennálló helyzetet összehasonlítva a jogszabályok és egyéb szabályozók által felvázolt követelményekkel a Szolgáltatók tevékenységének jogszerűségét ellenőrzi.

A fentiek alapján a jelen piacfelügyeleti eljárásnak nem képezhette tárgyát a szolgáltató által előadott gazdasági érvelés a közvetítőválasztás korlátozhatóságáról, a tárgyi ügyben csupán a jogszabályoknak való megfelelőséget vizsgálta a Hatóság. Az Eht. 111. § (9) bekezdése szerint „A közvetítőválasztás biztosítására köteles szolgáltató előfizetői szerződésben nem zárhatja ki és nem korlátozhatja a közvetítőválasztást.”

Közvetítőválasztás biztosítására az Eht. 111. § (1) bekezdése szerint a helyhez kötött telefonhálózathoz történő előfizetői hozzáféréssel és használattal kapcsolatos a Tanács által érintett piacként meghatározott bármely piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató köteles. Az Eht. 168. § (1) bekezdése szerint a „törvény hatálybalépésekor valamely meghatározó piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóra az e törvényben vagy 2003. december 31-én hatályos, vagy azt követően hatályba lépő más jogszabályban az ilyen szolgáltatóként történt azonosítására tekintettel megállapított kötelezettség – a jelen törvény szerinti eltérésekkel – addig az időpontig alkalmazandó, amikor a hatóság által az 52. § szerint meghatározott, az adott meghatározó piac helyébe lépő valamennyi érintett piacon a hatóságnak a jelentős piaci erővel rendelkező bármely szolgáltatóra az e törvény hatálybalépését követően első alkalommal kötelezettséget előíró határozata szerinti, az 55. § (2) bekezdésében meghatározott átmeneti időszak eltelik.” Tekintettel arra, hogy a Hírközlési Döntőbizottság DB-3059-1868/2003. sz. határozata a Hungarotel Rt.-t a távbeszélő szolgáltatási piacon jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatóként határozta meg, így a Hungarotel Rt. a közvetítőválasztás nyújtására kötelezett szolgáltató.

A Hatóság megállapította, hogy mivel a Hungarotel Rt. ÁSZF 1. számú mellékletének 1.1.8-1.1.11-es pontjai kizárják az „Alapelőfizetésen” kívül a közvetítőválasztás lehetőségét, így a Szolgáltató megsérti az Eht. 111. § (9) bekezdésben foglaltakat. A hatóság a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A hatóság a jogsértés megállapítása mellett a fokozatosság elvére tekintettel jogszerű magatartás tanúsítására hívja fel a szolgáltatót. A Hatóság – tekintettel arra, hogy a jogszerű helyzet megvalósítása ÁSZF módosítást igényel – az Eht. 68. § (2) bekezdésben biztosított lehetőségével élve a teljesítési határidőt 30 helyett 45 napban határozza meg A Hatóság a fentiekre tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 10. § m) pontja, a 17. § (2) bekezdése, valamint a 67. § (1) és (2) bekezdés, továbbá a 68. § (1), (2) bekezdései, illetve a 111. § alapján járt el, és határozott a rendelkező részben foglaltak szerint.

A fellebbezési eljárással kapcsolatos rendelkezés az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 62. § (1) és (2), 63. § (1) bekezdésén, valamint a 65. § (1) bekezdésén és az Eht. 37. § (1) bekezdésén alapul. A fellebbezési eljárás illetékét a többször módosított, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (2) bekezdése szerint került megállapításra.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Kütyük

Hirdetés

Dotkom

Műszaki Magazin