Connect with us

technokrata

IBM: PhD-ösztöndíjprogram a 2004/2005-ös egyetemi tanévre

Laptop

IBM: PhD-ösztöndíjprogram a 2004/2005-ös egyetemi tanévre

A hallgatókat az adott egyetemi kar valamelyik oktatója jelölheti az ösztöndíjra.

Az IBM minden évben nemzetközi pályázat keretében választja ki PhD-ösztöndíjprogramjának résztvevőit. Az ösztöndíjat az IBM számára fontos területeken kiváló kutatási és műszaki teljesítményt nyújtó hallgatók kapják. A vállalat már kiválasztotta a 2004/2005-ös tanév ösztöndíjasait, és hamarosan minden érintettet levélben értesít az eredményről.

Az IBM szándéka
Az IBM PhD-ösztöndíjprogramja olyan PhD-hallgatókat támogat, akik kiválóan teljesítenek a vállalat által kiemelten kezelt tudományágak – az üzleti tudományok, a vegyészet, a számítástechnika, az elektrotechnika, az anyagtudomány, a matematika, a gépészet és a fizika – vagy valamelyik új műszaki szegmens – az autonóm számítástechnika, a nanotechnológia, a grid-számítástechnika, az igény szerinti elektronikus üzletvitel (e-business on demand), illetve a biológia, a számítástechnika és a közgazdaságtan interdiszciplináris alkalmazása – területén.

A program az IBM munkaerő-piaci sokszínűség iránti elkötelezettségével is összhangban áll. A vállalat nagyra értékeli a munkahelyi sokszínűséget, és e szemlélet jegyében ösztönzi a nők, a kisebbségekhez tartozók és minden olyan személy részvételét a programban, akinek alkalmazása hozzájárul a munkakörnyezet sokszínűségének megteremtéséhez.

A program területi elérhetősége
Az IBM PhD-ösztöndíjai a világ bármely országából pályázhatók. Az IBM az Egyesült Államokban és Kanadában megtéríti PhD-ösztöndíjasai tandíját és egyéb költségeit, valamint tanévenként 17.500 dollár ösztöndíjat fizet részükre. A többi régióban a támogatás összege a hallgatók egyéni körülményeihez igazodik. Az IBM valamennyi ösztöndíjasa mellé az adott műszaki területen jártas IBM-mentort rendel ki, és lehetővé teszi számukra, hogy mentoruk irányítása mellett az IBM az egyik kutatás-fejlesztési laboratóriumában szerezzenek szakmai gyakorlatot. A gyakornoki idő alatt a vállalat IBM ThinkPadet biztosít a program résztvevőinek. A gyakornoki státusz az ösztöndíjas műszaki ismereteinek és kapcsolatrendszerének elmélyítésére, kiszélesítésére szolgál. A gyakornokok a befogadó intézménytől kapnak fizetést, a helyi gyakornoki program mindenkori feltételeinek megfelelően. Az IBM az esélyegyenlőség iránt elkötelezett munkáltató.

A cég évente ítéli oda PhD-ösztöndíjait, amelyek időtartama az ösztöndíjas folyamatosan kiemelkedő tudományos teljesítménye, előrehaladása, eredményei, valamint az IBM műszaki szakembergárdájával folytatott tartós együttműködés függvényében három évre bővíthető. A meghosszabbításhoz a program résztvevőjét újra jelölni kell az ösztöndíjra.

Jogosultság
A hallgatókat az adott egyetemi kar valamelyik oktatója jelölheti az ösztöndíjra. A jelöltnek nappali tagozatos PhD-képzésben kell részt vennie, és a jelölés időpontjában túl kell lennie legalább a doktori program első évén. Az ösztöndíjasok kiválasztása a rendkívüli kutatási eredmények elérésére való képesség, az IBM kiemelt műszaki területeivel összhangban álló érdeklődés, az adott időpontig tanúsított tudományos előmenetel, illetve a mindezt alátámasztó publikációk, oktatói/tanszékvezetői ajánlások alapján történik.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tesztek

Gyakori témák