Connect with us

IHM: állami kitüntetések – végleges lista

Laptop

IHM: állami kitüntetések – végleges lista

Kitüntetések augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából.

Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnöke – Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter előterjesztésére – augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adományozott:

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta

dr. Lotz Károly volt miniszternek, OECD nagykövetnek több évtizedes kiemelkedő hazai és nemzetközi tudományos, diplomáciai és szakmai tevékenységéért.

Sugár Andrásnak, a T-Mobile Magyarország Rt. vezérigazgatójának, világszínvonalú technológia honosításával a közcélú rádiótelefon-szolgáltatásban elért kiemelkedő eredményeiért.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adományozta

Ligeti György szociológusnak, a Kurt Lewin Alapítvány képviselőjének, a Háló című folyóirat felelős szerkesztőjének, a roma és a családon kívül nevelkedő diákok felzárkóztatása érdekében végzett tevékenysége, publikációs és kutatói munkássága elismeréseként.

Wittinghof Tamásnak, Budaörs polgármesterének, eredményes polgármesteri tevékenysége, valamint az önkormányzat informatikai fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként.

Zalai Ernőnek, az MTA levelező tagjának, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Matematikai Közgazdaságtan és Gazdaságelemző Tanszék egyetemi tanárának, a Neumann-év Emlékbizottság tagjaként végzett munkája, a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett nagysikerű Neumann-centenáriumi közgazdasági emlékülés szervezése érdekében végzett tevékenysége, oktatói és tudományos munkássága elismeréseként.

Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság elnökének megbízásából Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter kitüntetéseket adott át:

A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (polgári tagozata) kitüntetést adott át

Horváth Pál villamosmérnöknek, digitális rendszerszervező szakmérnöknek, az Anotel Kft. ügyvezető igazgatójának, a hírközlés területén végzett több évtizedes munkássága elismeréseként.

Kovács Győző villamosmérnöknek, a Számalk nyugalmazott igazgatójának, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság alapításában és működtetésében végzett munkásságáért.

dr. Z. Karvalics Lászlónak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem TGI Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék igazgatójának az információs társadalomelmélet nemzetközileg is elismert kutatásáért.

Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából kitüntetéseket adott át:

“Kozma László-díjat” adományozott

dr. Kövesi Gabriellának, a Matáv Rt. osztályvezetőjének a Matáv előfizetői adatvédelmének kidolgozásáért, valamint a liberalizált távközlési piac szabályozói rendszerének megalkotásában való jelentős részvételéért.

“A Magyar Hírközlésért” szakmai érmet adományozott

Aranyosné dr. Börcs Jankának, a Nemzeti Hírközlési Hatóság Jogi igazgatóság vezetőjének a Nemzeti Hírközlési Hatóság, valamint jogelődjei jogi szakterületén több mint másfél évtizedes nagy szakértelemmel és lelkiismeretesen végzett tevékenységéért.

Battistig Györgynek, az IHM Távközlési Szabályozási Főosztály munkatársának a hírközlés területén eltöltött több évtizedes eredményes, áldozatos, kiváló tevékenységéért.

Bertalan Sándornak, az IHM Védelemszervezési Önálló Osztály vezető-főtanácsosának a hírközlés területén végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége, valamint a NATO Polgári Hírközlési szervezeteivel való együttműködés keretében végzett példás munkájáért.

Bíró Sándornak, a mezőtúri I. számú Postahivatal vezetőjének több évtizedes áldozatos, példaértékű szakmai és vezetői tevékenységéért.

dr. Donáczy Anitának, az IHM Jogi Főosztály tanácsosának a hírközlési jogszabályok és az informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási előirányzattal kapcsolatos szabályozás előkészítése során végzett magas színvonalú jogi munkájáért.

Magyar Istvánnak, a Matáv Rt. Budai Műszaki Szolgáltatási Központ vezetőjének a Forma 1-es versenyrendezvény hírközlési ellátásáért, valamint a korszerű tárolt programvezérlésű digitális központok biztonságos, szakszerű üzemeltetésének megszervezéséért.

dr. Misák Piroskának, az IHM Távközlési Szabályozási Főosztály vezetőjének az Elektronikus Hírközlési Törvényhez kapcsolódó számos végrehajtási rendelet rövid időn belül, magas színvonalon végzett egyeztetési és jogszabály előkészítési munkájáért.

“A Magyar Informatikáért” szakmai érmet adományozott

dr. Simonyi András washingtoni nagykövetnek a Hungarian Technology Enterprise Center (Magyar Technológiai Központ) létrehozásában kifejtett eredményes munkájáért.

dr. Tick Józsefnek, a Budapesti Műszaki Főiskola docensének az informatika területén végzett több évtizedes oktatói, kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismerésként.

“Az Információs Társadalomért” szakmai érmet adományozott

Bodon Juditnak, az IHM Támogatáskezelési Főosztály főosztályvezető helyettesének az információs társadalom programok, pályázatok nagy szakértelemmel és lelkesedéssel végzett kezeléséért, a kapcsolódó projekt jellegű feladatok összefogásáért.

Bölcskei Andrásnak, a Nemzeti Hírközlési Hatóság munkatársának az elektronikus aláírás hazai bevezetése és elterjesztése kapcsán kifejtett kimagasló szakmai tevékenységéért.

Sikolya Zsoltnak, az IHM Ágazati Együttműködési Főosztály vezetőjének az elektronikus közigazgatás fejlesztésében, valamint a térinformatika területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért.

dr. Sylvester Nórának, a Nemzeti Hírközlési Hatóság munkatársának az informatika szabályozás területén kifejtett magas színvonalú jogalkotási munkájáért.

“Miniszteri Elismerő Oklevelet” adományozott

dr. Ardó Máriának, az Igazságügyi Minisztérium munkatársának az elektronikus hírközlésért kifejtett aktív, eredményes, magas színvonalú tevékenységéért.

Barabás Juditnak, az IHM Külkapcsolatok Főosztálya osztályvezetőjének a minisztérium nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, nemzetközi megállapodások előkészítése, valamint a határon túli magyarokkal való együttműködése elősegítése érdekében végzett példamutató munkájáért.

dr. Bíró Szabolcsnak, az IHM Miniszteri Kabinet politikai tanácsadójának az eMagyarország program táborainak szervezése és az eMagyarország klubok létrehozása és a klubhálózat bővítése során végzett eredményes munkájáért.

dr. Csiszér Gábornak, az IHM Jogi Főosztály fogalmazójának az informatikai, különösen az elektronikus kereskedelemmel, illetve az elektronikus aláírással kapcsolatos jogszabályok, valamint az információs társadalommal összefüggő jogszabály-előkészítés során végzett magas színvonalú jogi munkájáért.

Kanász Nagyné Szirbik Piroskának, az IHM Közigazgatási Államtitkári Hivatal szakmai főtanácsadójának a Közigazgatási Államtitkár programjainak szervezésében és a hivatal feladatainak ellátásában végzett precíz, magas színvonalú munkájáért.

Mucsi Flórának, az IHM Ellenőrzési Önálló Osztály főtanácsosának az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerének Európai Uniós normáknak megfelelő átalakítása, valamint a minisztériumot érintő külső ellenőrzések lebonyolítása során tanúsított kiemelkedő tevékenységéért.

Oszoli Jánosnénak, az IHM Humánpolitikai Főosztály vezetőjének a humánpolitika területén végzett lelkiismeretes vezetői tevékenységéért, valamint kimagasló szakmai tudásáért.

Rebényi Gábornak, az IHM Elektronikus Közigazgatás és Operatív Tervezési Főosztály tanácsosának az e-közigazgatás rendszerének kialakítási folyamatában végzett kiemelkedően precíz és körültekintő munkájáért.

Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter emléklapot adományozott

Soulavy Ernőnek, az IHM Ellátási Igazgatóság főmunkatársának 50 éves közigazgatásban eltöltött lelkiismeretes, példamutató kiváló munkájáért.

A minisztérium vezetőségének javaslata alapján Medgyessy Péter miniszterelnök főtisztviselővé nevezte ki:

Erényi Istvánt, az IHM EU Integrációs Főosztály vezetőjét és Kenézy Csabát, az IHM Védelemszervezési Önálló Osztály szakmai főtanácsadóját.

Az idei évben a minisztérium vezetése kiemelkedő szakmai tudásáért és tevékenységéért szakmai főtanácsadói címet adományozott

Tesmagi Józsefnek, az IHM Humánpolitikai Főosztály munkatársának

szakmai tanácsadói címet adományozott

dr. Lukács Ferencnek, az IHM Közigazgatási Főosztály munkatársának.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom