Connect with us

Adatkommunikáció és telephelyek

Laptop

Adatkommunikáció és telephelyek

A tíz fő feletti szegmensben közel 3.000 hazai vállalat kapcsolja össze telephelyeit, minden harmadik cég beszédet is továbbít adathálózatán.

A mintegy 233 ezer, legalább 1 főt foglalkoztató hazai cég 17 százaléka, 38 ezer vállalat rendelkezik több, egymástól földrajzilag elkülönülő telephellyel, s jelent ily módon potenciális piacot a WAN (Wide Area Network, nagy kiterjedésű hálózat) adatkommunikációs kapcsolatok számára. A vállalatméret növekedésével a több telephelyes cégek aránya is nő: míg a mikrovállalati körben ez csak 12 százalékra tehető, a nagyvállalatok közel kétharmadának van a központin kívül legalább egy további telephelye.

A BellResearch kutatói a Magyar Infokommunikációs Jelentésben a 10 vagy több alkalmazottat foglalkoztató cégek adatkommunikációs kapcsolatait elemezték részletesen. E vállalati körben a több telephelyes szervezetek körülbelül ötödrésze, 22 százaléka tart fenn adatkapcsolatot bármely két belföldi, egymástól távol eső egysége között.

Bővülő spektrum
Az elemzők a telephelyei közötti adatátviteli kapcsolatot fenntartó, 10 fő feletti hazai cégek számát mintegy 2900-ra becsülik. E szervezetek közel fele (48 százaléka) kisvállalat, harmada (34 százalék) a közép-, ötöde (18 százalék) a nagyvállalatok közé tartozik. Érzékelhető e körben a fővárosi koncentráció is, a WAN-kapcsolattal rendelkező cégek 42 százaléka budapesti székhelyű. A kutatók rámutattak az informatikai alapinfrastruktúra szerinti különbségekre is: az adatátvitelt kiépítő vállalatok átlagosan több mint tízszer annyi, körülbelül 107 darab asztali, illetve hordozható számítógépet használnak, mint az adatkommunikációt nem folytató szervezetek. Ezeknél a társaságoknál 100 alkalmazottra mintegy 90 darab PC jut, míg a telephelyeik között adatátviteli hálózati kapcsolattal nem rendelkezőknél ennek csak a harmada, 31 darab.

A WAN-hálózatok alkalmazási spektruma a cégmérettel együtt bővül, a nagyvállalatok nagyobb arányban és többféle funkcióra használják az adatkommunikációs összeköttetéseket. A legelterjedtebbnek a központi adatbázisok elérése és az adattovábbítás számít, ezek a vizsgált szervezetek közel 60 százalékánál megtalálhatóak. Népszerű a fájlok megosztása és elérése (a cégek felénél), és hasonló arányban használják a cégek a kapcsolatokat elektronikus levelezésre is; ez utóbbi funkció a nagyvállalatok háromnegyedét jellemzi, azonban az 50 fő alatti cégeknek csak 38 százalékánál található meg.

Beszédes harmad
Beszédtovábbításra, a vezetékes telefonforgalom részleges kiváltására és a költségek csökkentésére a telephelyek közötti adatkommunikációt folytató, 10 fő feletti hazai vállalatok egyharmada használja az adathálózatot. E cégek túlnyomó többsége – mintegy négyötöde – minden, egymással összekapcsolt telephelye között kiaknázza a technológia előnyeit, e cégek az átlagosnál magasabb arányban fordulnak elő a fővárosi központú és vidéki telephelyekkel rendelkező, illetve a nagy számú vezetékes telefonvonalat működtető vállalatok között.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom