Connect with us

Synergon csoport: biztos piaci helytállás

Laptop

Synergon csoport: biztos piaci helytállás

A Synergon csoport 2004. első hat hónapjában kiegyensúlyozott, terv szerinti eredményeket ért el.

A Synergon csoport az idei év első félévében 9.912 millió forint árbevételt teljesített, ami forint alapon 12%-kal (euróban +9%-kal) haladja meg a bázisidőszak árbevételét. A cégcsoporton belül a Fibexnél mutatható ki legnagyobb mértékű (+57%) árbevétel-bővülés, a Synergon Magyarországon stabil, 17%-os növekedést mutat. Az Infinity és a Span stagnáló teljesítményt nyújtott a bázis időszakhoz képest. A csoport 2004. I. félévében nyereséges volt.

A Synergon csoport piackövető stratégiája
A csoportszintű értékesítés szolgáltatástartalma 2004. I. félévében 39%-ra növekedett, mely konzekvensen növekvő tendenciát jelez. A szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel 45%-os erősödést mutatott csoportszinten. A nettó fedezet 7%-kal bővült 2.241 millió forintra, a fedezetarány a 2003 I. félévi szintjén áll. Az amortizáció nélküli eredmény, az Ebitda 351 millió forint lett, mely 33%-kal magasabb a bázisidőszaki értéknél. Az adózott nyereség 14 millió forint lett a vizsgált időszakban.

A Synergon tevékenységi piacain minimális fellendülés látható és érzékelhető, melynek időbeli kiterjedése és további dinamikája bizonytalan.

A Synergon Rt. Magyarországon 2004. I. félévében növekvő árbevételt (7.239 millió forint) egy lassan fejlődő piacon ért el. A vállalat eredményességére további befolyással volt az új tagvállalat, a Synergon Atos Origin piacnövelő hatása. A társaság árbevételének szolgáltatástartalma 36%-ra növekedett 2004. első féléve tekintetében az előző év hasonló időszakában elért 29%-hoz képest. A Synergon az elmúlt félévben – megerősített kereskedelmi tevékenysége révén – bővítette meglévő piacait, szélesítette együttműködéseit ügyfeleivel és partnereivel. A Synergon terveinek megfelelően hozta I. féléves eredményeit. A Synergon kereskedelmi fókuszterületein belül a pénzintézeti szektorból származó árbevétel fejlődött leginkább, a többi terület az elvárt szinten teljesített.

A Fibex Kft. 2003-ban újrastrukturálta tevékenységét, ennek eredményeként 2004 év első félévében jelentősen növelte árbevételét, illetve üzemi és adózott eredmény szinten is növekedést ért el. A szoros piaci verseny fennmaradása következtében a vállalkozás vezetése a portfólió és a partnerkapcsolatok bővítését folytatja.

Az Infinity, a Synergon csoport cseh tagvállalata a kedvezőtlen piaci folyamatok következtében nettó árbevételében minimális, 1%-os növekedést ért el 2004. január-június hónapjait összehasonlítva 2003 hasonló időszakával. Azonban – a cégcsoportos stratégia mentén – a vizsgált időszakban a szolgáltatási tevékenységből származó árbevételét 27%-kal növelte, mely eredményeként növekvő, 49%-os szolgáltatásarányt ért el (2003. I. féléve: 39%).

A Span a Synergon csoport horvát tagja 2004 első hat hónapjában 3%-kal alacsonyabb árbevételt ért el. Árbevételének szolgáltatásaránya 54% lett ebben az időszakban, mely alapvetően meghaladja a korábbi átlagos féléves szintet, és a szolgáltatásból származó árbevétele is másfélszeresére növekedett. Mára a vállalat új projektjeinek túlnyomó többsége szolgáltatás vagy támogatási jellegű tevékenységre épül.

A Synergon csoport – az első negyedév végén elmondottaknak megfelelően – 2004-re vonatkozóan stabil árbevételt és eredménymutatókat vár. A piaci stagnálás enyhe kimozdulására, minimális fellendülésre számít régiós működési piacain, de továbbra is érvényesül az erős verseny és az annak következtében megjelenő árpréshatás. Az EU-csatlakozás piacra gyakorolt beruházási hatásai egyelőre kiszámíthatatlanok. Az IT piacon a korábbiakhoz hasonlóan jellemző a konszolidáció, így a csoport továbbra is keresi az akvizíciós célcégeket, növelve befolyását a régióban. A csoport hatékony működésének javítása érdekében fokozza a tagvállalati integrációt és kihasználja az EU-csatlakozás nyújtotta lehetőségeket a tagvállalati együttműködésre vonatkozóan. Tagvállalati szinten pedig a költséghatékony működés fokozását hangsúlyozza.

A csoport gazdálkodásának eredményei
A Synergon Informatika Rt., beleértve a konszolidálási körbe tartozó tagvállalatokat is, 2004 első félévében 9.912 millió forint árbevételt ért el, ami forint alapon 12%-kal haladja meg a bázisidőszak árbevételét. A Synergon csoport értékesítésének szektorális bontásában a telekommunikációs szektor 14%-kal, a pénzügyi szektor 11%-kal, az ipar, közmű és közlekedés szektor 30%-kal, és az állami szektor 21%-kal képviseltették magukat az időszak során. Az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítés 24%-ot tett ki. 2004 első hat hónapjában az értékesítés szolgáltatástartalma 39%-ra növekedett a 2003-as év hasonló időszakában elért 30%-hoz képest, mely konzekvensen növekvő tendenciát mutat. A szolgáltatási tevékenységből származó árbevétel jelentős mértékű, 45%-os erősödést mutatott csoportszinten.

Az értékesítési költségek 13%-kal nőttek 2003 (6.769 millió forint) és 2004 (7.670 millió forint) első féléveinek összehasonlításában. Az értékesítési költségek az árbevétel 77%-át adják. A nettó fedezet a 2004. január 1. – június 30. közötti időszakban 2.241 millió forint, míg 2003 hasonló időszakában 2.088 millió forintot mutatott, ami 7%-os erősödést jelent. A 2004-es év beszámolási időszakában a cégcsoport árbevételében 23%-ot tett ki a fedezet.

A 2004. év első felében 47 millió forintra (54%-kal) csökkent a csoport üzemi szinten elért vesztesége a 2003-as év hasonló időszakában elért 101 millió forinthoz képest. Összesített hatások alapján az Ebitda 351 millió forint lett, mely 33%-kal magasabb a bázisidőszaki értéknél (265 millió forint). A pénzügyi műveletek nettó eredménye a 2004. év vizsgált időszakában 52 millió forint volt, mely 65%-kal magasabb jövedelmet generált az előző év hasonló időszakához képest.

2004 első hat hónapjában a cégcsoport 11 millió forint adózás előtti nyereséget ért el a 2003 hasonló időszaki 69 millió forint veszteséghez képest. Az adózott nyereség 14 millió forintra növekedett a vizsgált időszakban a 2003 ugyanezen időszakában elért -85 millió forint adózott eredményhez képest.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom