Connect with us

Kulturális kincseink digitalizálása

Laptop

Kulturális kincseink digitalizálása

A közelmúltban zárult le az a projekt, amely által a szak- és nagyközönség illetve az oktatás számára is elérhetővé váltak az Országos Műszaki Múzeum (OMM) által őrzött magyar műszaki tudomány- és technikatörténeti dokumentumok. A nemzeti örökség egy meghatározott állományának digitalizálását és a dokumentumok megjelenítését, információs terminálra telepítését a Minor Rendszerház végezte el.

Az OMM immár 47 éve gyűjti, tárolja, dolgozza fel és mutatja be mindazokat a tárgyi, képi, írásos és hangzó emlékeket, amelyek hazánk és a világ természettudományi és műszaki fejlődését képviselik. Mivel az OMM nem rendelkezik állandó kiállítóhellyel, a nemzeti kulturális örökség emlékeinek csupán elenyésző hányada jut el kiállítások formájában a nagyközönséghez, s csak részben képes megfelelni a szakmai körök kutatási, oktatási elvárásainak. A projekt ennek a problémának az áthidalását segíti elő a Minor Rendszerház közreműködésével, így az OMM meghatározott állományegységeit digitális dokumentumok formájában feldolgozva elektronikus úton teszi hozzáférhetővé.

A projekt megvalósításához az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által meghirdetett Információs Társadalom Program ˝24. óra – Kulturális kincseink digitalizálása˝ (IHM-ITP8) pályázatával sikerült forrást biztosítani, amelyet az OMM pályázott meg, és amely a megvalósítás költségeinek jelentős részét fedezte. A projekthez egyebek mellett 9 jelentős, de kevéssé ismert magyar tudós irat-hagyatékát választotta ki az OMM, amelyek jellegükből fakadóan a nagyközönség számára egyáltalán nem, a szakirányú kutatások számára pedig nehezen hozzáférhetőek.

A projektben az alábbi feladatok kerültek megvalósításra

• a hagyatéki anyagok digitalizálása
• egy speciálisan – ezen munka keretében – kifejlesztett szoftver segítségével a képeket könnyen és több szempont szerint kutathatóvá, visszakereshetővé tette
• a megjelenítéshez egy speciális eszközt, az információs terminált telepítette, amely használható a vándorkiállításokon és az időszakos kiállításokon

Az anyagok döntő többségének megismerése nemcsak a nagyközönség, de a kutatás és az oktatás számára is nehezen hozzáférhető. A projektben kialakított rendszerben viszont már egy speciális információs eszköz – információs terminál – segítségével interaktív módon lehet tájékozódni.

A projekt többek között a következő előnyöket biztosította az intézmény számára

• jól megőrizhetővé és archiválhatóvá válnak az eredeti dokumentumok
• a hálózatnak köszönhetően lehetővé teszi a távoli elérést, jó minőségben
• prospektusok, kiadványok szerkesztéséhez jól használhatók a digitális anyagok
• elektronikus kiállítások szervezhetők
• a rendszer használói saját gyűjteményeket készíthetnek, mivel az eltárolt képeket a felhasználó a saját gépére is lementheti

Érdekes adatok az OMM gyűjteményről

A 30 munkatárssal működő OMM dokumentumállományának jellemző adatai: körülbelül 17 ezer egyedi tárgy, közel 14 ezer könyv, 12.300 általános történeti dokumentum, 5000-nél több történeti értékű fotó, 27 ezernél több fotó-negatív és körülbelül 5000 diapozitív, 4340 percnyi videó és 14 ezer méternél hosszabb mozgófilm, 9800 körül adattári egység.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom