Connect with us

technokrata

Invitel: 1.000 Ft-os támogatás

Laptop

Invitel: 1.000 Ft-os támogatás

2004. október 1-jétől 1.000 Ft támogatást igényelhetnek a szociálisan rászorulók (az Alaphang díjcsomag) havi előfizetési díjához.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C törvény értelmében az Informatikai és Hírközlési Minisztérium az Invitel Rt. közreműködésével csökkenteni kívánja a nehezebb körülmények között élő, egyetemes hírközlési szolgáltatást igénybevevő előfizetők vezetékes telefonnal kapcsolatos kiadásait.

Ennek érdekében azon szociálisan rászoruló, Alaphang díjcsomaggal rendelkező egyéni előfizetők havi előfizetési díjából, akik 2004. augusztus 31-ig jelzik, hogy élni kívánnak a kedvezménnyel, 2004. október 1-jétől minden hónapban bruttó 1.000 forint levonásra kerül, ameddig az Informatikai és Hírközlési Minisztérium nem tájékoztatja a szolgáltatót arról, hogy a költségvetési törvényben erre a célra elkülönített keretösszeg kimerült. A hozzájárulás adómentes juttatásnak minősül.

A jelenleg Alaphang díjcsomaggal nem rendelkező, de a támogatásra jogosult ügyfelek is igénybe vehetik a kedvezményt, ha Alaphang díjcsomagra váltanak és 2004. augusztus 31-éig igényüket (kérelem és mellékleteik) benyújtják. A kedvezmény igénybevételéhez az igénylőlapot az Invitel Telepontokban (ügyfélszolgálati irodákban) vagy az ingyenes 184-es ügyfélszolgálati telefonszámon az Alaphang díjcsomag megrendelésével egyidejűleg lehet kérni.

A támogatást azon ügyfelek vehetik igénybe, akik megfelelnek a fentieknek és:

  • fogyatékossági támogatásban, vagy

  • magasabb összegű családi pótlékban, vagy
  • rendszeres szociális segélyben, vagy
  • időskorúak járadékában, vagy
  • alanyi jogon ápolási díjban részesülnek.

Egy előfizető egyszerre csak egy jogcímen kaphat támogatást. A kérelmeket érdemben a Nemzeti Hírközlési Hatóság bírálja el, a Hatóság a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetését utólagos ellenőrzése nyomán elrendelheti.

A támogatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványt és a kapcsolódó, rászorultságot igazoló dokumentumokat kizárólag postai úton 2004. augusztus 31-ig beérkezően kell visszaküldeni az Invitel Rt. 6701 Szeged, Pf. 17. címére.

A kérelemhez a következő dokumentumok együttes csatolása szükséges:

  • a szociális ellátásnak a kérelem benyújtását megelőző hónapban történt átutalását bizonyító értesítés vagy bankszámlakivonat másolata;

  • a szociális ellátásról rendelkező határozat másolata.

Az 1.000 forintos kedvezmény 2004. október 1-jétől érvényes, az igénylést követően először az októberi számlán jelenik meg.

Tovább
Kapcsolódó cikkek


Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tesztek

Gyakori témák