Connect with us

Közel 10 százalékkal csökkennek a mobil végződtetési díjak június 15-étől

Laptop

Közel 10 százalékkal csökkennek a mobil végződtetési díjak június 15-étől

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa döntése értelmében a Pannon GSM végződtetési díjai átlagosan 9,2 százalékkal, míg a T-Mobile végződtetési díjai 8,7 százalékkal mérséklődnek.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (NHHT) döntése értelmében közel 10 százalékkal csökkennek a mobil hálózatba irányuló hívások végződtetési díjai. Mivel a végződtetési díjak csökkenése a nagykereskedelmi árakra vonatkozik, a Hatóság fokozottan vizsgálja, hogy ebből adódóan a szolgáltatók milyen mértékben mérséklik fogyasztói áraikat. Az NHHT az így szerzett tapasztalatokat is figyelembe veszi a szolgáltatók kötelezettségének jövőbeni megállapításakor.

Az összekapcsolási szolgáltatási piacon jelentős piaci erejű szolgáltatók, így a T-Mobile Magyarország Távközlési Rt. és a Pannon GSM Távközlési Rt. jogszabályi kötelezettségüknek megfelelően benyújtották az NHHT-hez a vezetékes szolgáltatók hálózatából a saját hálózatukba irányuló hívások végződtetési díjait jóváhagyásra. A díjakat a vezetékes szolgáltatóknál is alkalmazott LRIC (Long Run Incremental Cost – hosszú távú, előremutató különbözeti költségek) módszertan alapján kellett meghatározniuk.

A vizsgálat során a hatóság megállapította, hogy a benyújtott modellek nem felelnek meg a jogszabályban előírt követelményeknek. Ezért az NHHT a modellek alapján benyújtott díjakat nem hagyta jóvá, hanem jogszabályi lehetőségével élve megállapította azokat. A határozat értelmében közel 10 százalékkal csökkennek a mobil hálózatba irányuló hívások végződtetési díjai.

A NHHT megállapította, hogy a benyújtott modellek több ponton sem feleltek meg az előírásoknak. Így például a szolgáltatók helytelenül alkalmazták az eszköz-átértékelési szabályokat, valamint a hatékonysági követelményeket nem megfelelően vették figyelembe. A Tanács döntésekor figyelembe vette a szolgáltatók piaci helyzetének különbözőségét, és azt, hogy a Pannon GSM eddig átlagosan 4,8 százalékkal magasabb végződtetési díjat alkalmazott, mint a T-Mobile.

A Tanács döntése értelmében a Pannon GSM végződtetési díjai átlagosan 9,2 százalékkal, míg a T-Mobile végződtetési díjai 8,7 százalékkal mérséklődnek a korábban alkalmazottakhoz képest. Mindebből adódóan a Tanács döntését követően a Pannon GSM által alkalmazott díjak még mintegy 4,2 százalékkal magasabbak a T-Mobile által kötelezően alkalmazandó díjaknál.

Az NHHT határozata alapján így például a Pannon GSM által hétköznap csúcsidőben jelenleg alkalmazott 45,15 forintos végződtetési díj 4,15 forinttal 41 forintra csökken, míg a T-Mobile esetében 40,50 forintról 37 forintra csökken ugyanez a díj. A Tanácsnak a végződtetési díjakkal kapcsolatos döntése illeszkedik a magyar jogszabályokhoz, valamint az európai uniós gyakorlathoz. A díjak mérséklésének célja megegyezik a vezetékes szolgáltatók összekapcsolási díjcsökkentésének céljával, miszerint az alacsonyabb nagykereskedelmi díjak elősegítik a verseny kibontakozását, és ez közvetve hozzájárul a fogyasztói árak mérsékléséhez.

Az NHHT által hozott határozat jogerős, ellene nincs helye fellebbezésnek. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézbesítését követő 15 napon belül – a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsához benyújtott – keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A kereset benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A Tanács döntése értelmében a mérsékeltebb díjakat a mobilszolgáltatóknak 2004. június 15-étől kell alkalmazniuk.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom