Connect with us

technokrata

Újfent módosít az Invitel

Laptop

Újfent módosít az Invitel

Számos módosítás mellett, többek között az Internet-hálózat beszédcélú felhasználásának (VoIP) igénybevételéről szóló ponttal is bővültek a szerződések.

Az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. a telefon szolgáltatás igénybevételét szabályozó Általános Szerződési Feltételeit (ÁSzF), és ezen keresztül az előfizetői szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó előfizetői szerződések tartalmát 2004. június 1-jétől módosítja.

Az előfizetői szerződések módosítását az időközben hatályba lépő jogszabályváltozások indokolták.

A főbb változások a következők:

  • 1.) Az ÁSzF II. fejezetében módosult a 4.4. pontban szabályozott “Tarifajel díjszámláláshoz” szolgáltatás címe és műszaki feltételei.

  • 2.) Ugyancsak kiegészült a II. fejezet az újonnan beépített 5.4. ponttal, mely az Internet-hálózat beszédcélú felhasználásának igénybevételéről szól (VoIP).
  • 3.) Módosultak a belföldi színes számok területi korlátaira történő utalások a II. fejezet 7.3.2. pontjában, illetve a könnyen megjegyezhető számok egyes pénzügyi feltételei a 7.4.3. pont szerint.
  • 4.) A II. fejezet 12.1 és 12.2. pontjait jogszabályváltozások miatt kellett módosítani.
  • 5.) Kisebb módosítások érintették továbbá az ÁSzF VII., X.,XI. és XIV. fejezeteit is.
  • 6.) Változáson ment keresztül az ÁSzF XVIII. fejezete, melynek közvetítőválasztásra irányuló 1-3. pontban írott rendelkezéseit a hatályban lévő összekapcsolási szerződés alapján kiegészítették, illetve a számhordozás feltételeit tartalmazó 4. pontot a vonatkozó jogszabályi változások miatt módosították.

Az Invitel Rt. a 6. pontban hivatkozott fejezetben foglalt kötelezettségeit a társszolgáltatókkal megkötött összekapcsolási szerződéseiben foglaltaknak megfelelően, azok hatálybalépésének napjától kezdődően nyújtja, melyről a Szolgáltató előfizetőit előzetesen tájékoztatni fogja.

Az előfizetők az értesítést követő 8 napon belül jogosultak az előfizetői szerződések fentiek szerinti változására tekintettel előfizetői szerződésüket azonnali hatállyal felmondani.

Mindezzel egyidejűleg a hangszolgáltatásra, illetve az adathálózati szolgáltatásra vonatkozó ÁSzF-ek Díjszabásai kiegészültek a Világszám 1700 szolgáltatások díjaival.

A módosított Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthető az Invitel honlapján, továbbá az értékesítési és ügyfélkapcsolati Pontokon.

Tovább
Kapcsolódó cikkek


Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle