Connect with us

technokrata

Synergon: stabilitás és magas pénzeszköz-állomány

Laptop

Synergon: stabilitás és magas pénzeszköz-állomány

A Synergon 2003. I-IX. havi eredményei.

A Synergon csoport tevékenységére továbbra is jellemző a stabilitás és a magas pénzeszköz-állomány. Az elemzési időszakra vonatkozó csoportszintű bevételek szolgáltatástartalma 5% ponttal 33%-ra növekedett a 2002. év első háromnegyedévéhez képest. A csoportszintű fedezettartalom változását, az árbevétel csökkenésének mértéke alatt tudta tartani, aminek eredményeképpen a csoportátlagos fedezetszint (22%) nem változott a két időszak összehasonlításában. A Synergon csoport az elemzett időszak alatt elért növekvő szolgáltatás- és fedezettartalommal ez irányú stratégiai céljainak megvalósítása felé tart. A cégcsoport árbevételének csökkenése (-12%) ellenére tartotta a fenti gazdálkodási mutatók pozitív irányú elmozdulást. Az elmaradás okai között szerepel a továbbra is stagnáló, illetve egyes szektorokban beszűkülő piac, továbbá a cégcsoport leányvállalatainál folytatódó átszervezésekből adódó teljesítmény-visszaesés.

A 2003. harmadik negyedévében a Synergon csoport egyik legfontosabb eseménye az Atos Origin International B.V. és a Synergon Informatika Rt. között létrejött megállapodás, amely alapján az Atos Origin Information Technology Kft. a Synergon tulajdonába került. Az akvizíció révén a Synergon csoport egy, az informatikai szolgáltatások terén vezető szakmai színvonalú leányvállalatot tudhat magáénak, jelentősen növelve piaci részesedését és szakmai kompetenciáját ezen a területen. A megállapodás mellett a két cég között stratégiai partneri szerződés is született, mely értelmében a Synergon csoport fogja az Atos Origint a közép-kelet európai régióban képviselni, illetve a közép-kelet-európai régión kívül az Atos Origin nyújt támogatást a Synergon ügyfeleinek.

A Synergon Rt. árbevételének és eredményének ez irányú elmozdulása – az idei év terv szerint teljesített jó első két negyedéve ellenére – a harmadik negyedév eseményeire vezethető vissza. Ennek oka elsősorban a piac gyengélkedése volt, ezen belül is a kormányzati megrendelések visszafogása az EU-s projektekkel egyetemben. Emellett meghatározó volt a távközlési szektor – még mindig tartó – keresletének csökkenése, melyre az Invitel átszervezése is visszahúzó hatással volt. Az energetikai iparág – a megtorpant liberalizációs folyamatok következtében – teljesített visszafogottan.

A Synergon értékesítését befolyásolta még a forint gyengülése miatt dráguló IT-eszközök, illetve a klasszikus tanácsadási tevékenység iránti visszafogott kereslet is. A tevékenység sikerei közé tartozik a továbbra is erős fedezettartalom és -arány (2003-ban negyedéves szinten növekvő, a 2002-es és 2003-as évek I-III. negyedéveit összehasonlítva stagnáló). A növekvő szolgáltatástartalom alapján látszik az ügyfelek hozzáadott értékű szolgáltatások iránti nyitottsága, illetve fellendültek az infrastrukturális tevékenységhez kapcsolódó hozzáadott értékű szolgáltatások is.

A Synergon által érdekelt regionális piacokon is hasonló folyamatok mutatkoztak. Csehországban az Infinity egyik legjelentősebb ügyfele, a Skoda visszafogta kiadásait és a cseh kormány is megszorításokat eszközölt. A piaci lehetőségek szűkülése következtében az Infinity vezetése átszervezéseket és a kapacitás piaci igények szintjére szabását kezdte el. A horvátországi Spanra – az IT kereslet régiós effektusán túl – a választási év bizonytalansága is negatívan hatott. A piacon felszabaduló erőforrásokat, azonban a horvát leányvállalat erőteljes üzletfejlesztési tevékenységbe forgatta át.

A Fibex Kft. esetében pozitívumként említhető, hogy a tavalyi évhez képest ugyan látványosnak tűnik visszaesése, azonban a kedvezőtlen piaci helyzethez konszolidált szervezeti felépítése, költségstruktúrája meghozta eredményeit és a társaság 2003. I-IX. hónapjainak tekintetében nyereségesen működött. Az előző év eredményét a Fibex váci irodaházának eladásából származó fedezet javította.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle