Connect with us

technokrata

Megsemmisítette a HíF a Tvnetwork egymilliós bírságát

Laptop

Megsemmisítette a HíF a Tvnetwork egymilliós bírságát

A HíF határozata szerint a Tvnetwork Rt. előfizetői szerződése eltér az ÁSZF-től, amely állítás nem helytálló, hiszen az előfizetői szerződés az ÁSZF-vel együtt, azzal szerves egységet alkotva került elfogadásra – mégpedig a HíF által.

A Hírközlési Főfelügyelet, mint másodfokú hatóság a Tvnetwork Telekommunikációs Részvénytársaság (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) fellebbezésére határozatát megváltoztatta, majd az egymillió forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére történő kötelezést megsemmisítette, valamint a vállalat által lerótt harmincezer forint másodfokú eljárási illeték visszatérítéséről tett intézkedést.

A HTH Budapesti Iroda a fellebbezéssel támadott 2003. augusztus 29-én kelt határozatában megállapította, hogy a Tvnetwork Rt. által kibocsátott számlában meghatározott fizetési határidő nem ütközik a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeibe, valamint a Tvnetwork Rt. vezetékes műsorelosztás szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan alkalmazott egyedi előfizetői szerződése a szolgáltató Általános Szerződési Feltételeitől (ÁSZF) eltérő, és hírközlési jogszabályokat sértő rendelkezéseket tartalmaz. A HTH Budapesti Iroda az ÁSZF-től eltérő, illetve jogszabálysértő szerződéses rendelkezések alkalmazását megtiltotta, a fenti jogsértésekre tekintettel kötelezte a szolgáltatót 1.000.000 forint piacfelügyeleti bírság megfizetésére.

A határozat ellen fellebbezést a Tvnetwork Rt. arra hivatkozva nyújtott be, hogy az több ponton is ellentétes a tényekkel és a hatályos jogi szabályozással. A vállalat indokolása szerint a Tvnetwork Rt. minden egyes távközlési szolgáltatására (Internet, kábeltelevízió, telefon) vonatkozóan előfizetői szerződést készített, melynek melléklete az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF). Azaz nem az ÁSZF-nek tartozéka az előfizetői szerződés, hanem az előfizetői szerződésnek kiegészítője az ÁSZF. Ez a tény minden ÁSZF első oldalán szerepel, ahogyan minden előfizetői szerződésen kötelező 1. számú mellékletként feltüntetésre kerül az ÁSZF.

A Tvnetwork Rt. első (Internetes) előfizetői szerződését (és ÁSZF-jét) a Hírközlési Felügyelet 2001. május 2-án hagyta jóvá. Ezt követően többször módosításra került, de döntő változást ebben a kérdésben a 249/2001. (XII. 18.) Kormányrendelet megjelenése hozott, mely a tényleges szolgáltatástól függetlenül egységesítette a távközlési előfizetői szerződések követelményeit. A Tvnetwork Rt. ennek hatására elhatározta, hogy egységes távközlési előfizetői szerződés nyomtatványt hoz létre, és ezt fogja alkalmazni minden távközlési szolgáltatása esetében.

Tehát a vállalat a rendelet hatására módosítási kérelemmel fordult a hatósághoz, és ehhez csatolta tervezeteit. Kérelmében jelezte, hogy a jóváhagyásra beadott előfizetői szerződés nyomtatványt szolgáltatástól függetlenül kívánja használni. A HíF több személyes és írásos egyeztetést követően a módosítást elfogadta. Ezt követően kerültek legyártásra nyomdai úton az előfizetői szerződések.

Mivel a Tvnetwork Rt. azóta nem kapott negatív előfizetői visszajelzéseket, és a hivatalos szervezet sem emelt semmilyen kifogást, így nem merült fel az előfizetői szerződés megváltoztatásának igénye. Ennek következtében a mai napig a HíF által elfogadott előfizetői szerződése van érvényben.

A HíF eljárásával szemben alapvető kifogás, hogy az általa jogszerűtlennek ítélt részekért a Tvnetwork Rt.-t teszi felelőssé, szemben a hírközlésről szóló 2001. évi XL. Törvénnyel, amely kimondja: „A nyilvántartásba vételt megelőzően a hatóság ellenőrzi, hogy a bejelentésben foglaltak megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak”.

A törvény alapján tehát a HíF köteles ellenőrizni a jogszabályok betartását, és a jogszabályellenes beadványok esetén a nyilvántartásba vételt megtagadhatja. A HíF nem ezt tette, hanem ráutaló magatartásával a Tvnetwork Rt.-t többször is megerősítette, és folyamatosan abban a hiszemben tartotta, hogy az alkalmazott nyomtatványok, dokumentumok megfelelőek.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp