Connect with us

technokrata

Regional-IST: regionális szintű ICT fejlettség

Laptop

Regional-IST: regionális szintű ICT fejlettség

A magyar vállalatok sokkal kevésbé maradnak el az ICT eszközök használatában európai uniós társaiktól, mint a magyar háztartások.

2001 óta a GKI Gazdaságkutató Rt. az Európai Unió által támogatott Regional-IST program keretében több nyugat-európai kutatóintézettel együttműködve közös kutatásban vesz részt. A 2003 elején lezajlott első kutatási kör az európai régiók háztartásainak, vállalatainak és kormányzati szektorainak infokommunikációs használatát vizsgálta. Jelen összefoglalóban a vállalati felmérés adatait láthatjuk nemzetközi regionális összehasonlításban. Az eredmények Portugália és Magyarország esetében a teljes országra vonatkoznak, hiszen ezen országok méretük alapján az Európai Unió régióival vethetők igazán össze.

A felmérésben résztvevő régiókkal (Baden-Württemberg, Katalónia, Piemont, Portugália) összehasonlítva a magyar vállalatok sokkal kevésbé maradnak el az ICT eszközök használatában európai uniós társaiktól, mint a magyar háztartások. Ma már az összes magyarországi nagyvállalat rendelkezik Internet-kapcsolattal, csakúgy, mint a piemonti, vagy a katalán cégek.

Az Internet-hozzáférések aránya a magyar, legalább 10 alkalmazottal rendelkező vállalatok körében csupán a kisebb cégek esetében marad el némileg a kutatásban résztvevő nyugat-európai régiók üzleti Internet-penetrációjától. Kisebb lemaradásban vannak a középvállalatok (50-249 alkalmazott), melyek 93%-a csatlakozik „csak” az Internetre, szemben például Piemonttal. A kisvállalatok (10 és 50 fő közötti alkalmazotti létszám) esetében valamivel nagyobb az országok közötti különbség, de a cégek többségének már ebben a kategóriában is van Internet kapcsolata hazánkban. Bár a világhálós kapcsolódások típusát tekintve a magyarországi vállalatok körében is gyorsan nő a szélessávú csatlakozások aránya, Katalóniához képest jelentős, Piemonthoz képest kevésbé számottevő a lemaradásunk.

A magyar vállalati-honlap elterjedtség teljesen egy szinten áll a fejlettebb régiókéval, a honlapok túlnyomó többsége viszont még mindig csak a kezdeti, statikus fejlődési fokon áll. A vállalati honlapok elterjedtsége terén a hazai vállalatok egy szinten állnak az uniós cégekkel.

On-line vásárlásokat vagy beszerzéseket a 10 főnél többet foglalkoztató vállalatok negyede hajtott már végbe szinte az összes régióban. Baden-Württembergben a 10 fő feletti cégek 48%-a készített saját internetes megjelenést, míg Magyarországon a cégek 49%-a. Valamivel előrébb járnak a piemonti és katalán cégek, ahol a honlapok aránya 70%, illetve 55% a 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok körében.

A vállalati honlapok túlnyomó többsége azonban még mindig csak a kezdeti statikus fejlődési fokon áll. A katalán és magyar vállalati honlapok 71-72%-a, a piemonti weboldalak 80%-a csupán a vállalat és termékei bemutatására szorítkozik. Baden-Württembergben ez az arány már jóval kisebb (47%), ott a vállalatok nagyobb arányban mozdultak már el az online kereskedelmi megoldások alkalmazása felé.

Interaktivitást, termékek, szolgáltatások keresésének lehetőségét a magasabb fejlődési fokon álló honlapok többsége biztosítja. A hasonló lehetőséget kínáló weboldalak aránya Magyarországon 16%, míg Katalóniában 13%, Piemontban pedig 12%.

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (például online rendelés) átlagosan a céges honlapok 7-10%-a kínál, amely téren Magyarország azonos szinten áll a többi régióval.

A magyar, legalább 10 alkalmazottal rendelkező vállalatok negyede vásárolt már vagy értékesítette termékeit, szolgáltatásait online módon, Interneten keresztül. A piemonti cégek ennél valamivel kisebb arányban voltak aktívak az internetes kereskedelem terén, míg a katalán vállalatok 31%-a vásárolt vagy értékesített már az Interneten keresztül.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle