Connect with us

technokrata

Hamarosan az Országgyűlés elé kerül az Elektronikus hírközlésről szóló törvény tervezete

Laptop

Hamarosan az Országgyűlés elé kerül az Elektronikus hírközlésről szóló törvény tervezete

Az új szabályozás lényege: valódi verseny – középpontban a fogyasztó.

Az Elektronikus hírközlési törvény kiemelt céljai:

 • Lebontani a valódi verseny akadályait: lehetővé tenni az alternatív távközlési és Internet szolgáltatók piaci érvényesülését és új szolgáltatók piacra lépését.
 • A szolgáltató és szolgáltatás-választék bővülése révén választási lehetőséget biztosítani a fogyasztók számára.
 • Hatékonyabb fogyasztóvédelmi szabályai következtében erősíteni a fogyasztó helyzetét a szolgáltatókkal szemben.
 • Megteremteni annak jogi feltételeit, hogy az Internet mindenkihez eljuthasson.
 • Az Európai Unió irányelveivel és elvárásaival összhangban áttekinthető viszonyokat teremt a távközlési és Internet piacon.

Az új szabályozás főbb elemei

 • Piaci liberalizáció

  • Új szabályok a szolgáltatók együttműködésében, amelyek révén az együttműködés műszaki feltételei és a fizetett ellenérték a piacra belépni kívánók számára kedvezőbb lesz. Ilyenek például:

   • EU átlagnak megfelelő összekapcsolási díjak
   • rugalmas szerződéskötés lehetősége és kötelezettsége
   • árukapcsolás kiszűrése (az új belépőnek csak azt a szolgáltatást kell megvennie, amire szüksége van)
   • helyi hálózat “feldarabolása” – az új belépő ott tud csatlakozni, ahol akar

  • Kötelező számhordozhatóság
  • Közvetítő (szolgáltató)választás

 • Az Internet terjedésének támogatása

  • A szolgáltatók között használható együttműködési modellek és ezek kötelezően alkalmazandó feltételeinek előírása
  • Inkumbens (monopolhelyzetben lévő) szolgáltatók kötelesek speciális áron (perc alapon és átalánydíjas konstrukcióban is) Internet-célú híváskezdeményezést ajánlani. Így az alternatív szolgáltatók szabályozott áron szerezhetik ezeket a hívásokat.
  • Szélessávú nagykereskedelmi ajánlatok átláthatóságának, diszkrimináció-mentességének előírása.
  • A törvényben az Internet-elérés meghatározott adatátviteli sebességgel és hibaaránnyal történő biztosítása a bárki által, megfizethető áron elérhető egyetemes szolgáltatás tartalmi eleme lett.

 • A hatóság megerősítése és felruházása a szükséges eszközökkel

  • új hatósági modell bevezetése a hatóságot vezető, a piaci szabályozást végző Tanáccsal és a hatósági feladatokat ellátó Hivatallal.
  • A korszerű, versenyjogi alapú, hatékony szabályozáshoz szükséges jogkörök biztosítása.
  • Erős hatóság létrehozása, amely jogosult és képes a piaci beavatkozásra, a szabályozás rugalmas szigorítására illetve enyhítésére a piaci helyzetnek megfelelően.
  • A szabályozással kapcsolatos eljárások és jogviták menetének részletes rögzítése, és ezáltal kiszámítható, egyértelmű és világos döntéshozatali rendszer teremtése.
  • Lehetőség a HíF átalakítására, hatékonyságának növelésére.
  • Rugalmas hatósági struktúra létrehozása, mely gyorsan átalakítható, amennyiben feladatainak változása ezt indokolja.

 • A verseny kialakulásának haszonélvezőjévé a fogyasztót teszi

  • A fogyasztó sok olyan választási, döntési lehetőséget kap, amivel az igénybevett hírközlési szolgáltatás feltételeit és árát a maga igényei szerint optimalizálhatja.
  • Ilyenek például:

   • eldöntheti, hogy melyik szolgáltatót használja helyi, távolsági, nemzetközi vagy éppen Internet-célú hívásra
   • megtarthatja hívószámát, ha szolgáltatót változtat
   • nem fogja észlelni, ha az Internet direkt állami támogatása csökken vagy megszűnik, mert az Internet-hozzáférés költségei csökkennek

  • A hatóság nagyobb figyelmet fordít majd a versenyt akadályozó árképzés kiszűrésére
  • A hatóság a szervezetében működő Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjén keresztül ellátja a fogyasztók hatékony védelmét a szolgáltatókkal szembeni jogvitákban.
  • Az egyetemes szolgáltató által biztosítandó, hallás- illetve mozgáskorlátozottak számára igénybe vehető nyilvános telefonfülkék kialakítására ott kerül sor, ahol erre ténylegesen szükség van.
  • A törvény lehetővé teszi, hogy a központi költségvetés az egyetemes hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez az alacsony jövedelmű illetve szociálisan rászoruló előfizetők részére támogatást nyújtson.
  • Az előfizetők havonta egy alkalommal ingyenesen olyan tartalmú részletes számlát kérhetnek a szolgáltatóktól, amelynek alapján ellenőrizhetik a kiszámlázott díj jogosságát.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle