Connect with us

technokrata

Az IHM az innovációért

Laptop

Az IHM az innovációért

Az IHM – megalakulása óta – összesen 4,26 milliárd Ft-ot fordított a kutatás-fejlesztési feladatok finanszírozására.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a szakmai kompetenciájába tartozó területeken együttműködési megállapodások keretében, valamint kutatás-fejlesztési pályázatok kiírásával támogatja a tudományos területeket.

I. Együttműködési megállapodások

Az IHM a Magyar Tudományos Akadémiával, az Oktatási Minisztériummal és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást.

Az MTA-val kötött együttműködési megállapodás keretében – azon túl, hogy a két intézmény biztosította egymást az általános együttműködés körülményeiről – támogatási szerződések megkötésére is sor került. A támogatási szerződés keretében az IHM vállalta, hogy támogatja a társadalomtudományok és a természettudományok legkülönbözőbb területein folyó kutató munkák informatikai vonatkozásait. Tíz projekt – illetve tíz Akadémiai intézet – kapott különböző mértékű támogatást. A támogatás mértéke 2003-ban összesen 300 millió Ft.

Az Oktatási Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás – amely még 2002-ben született meg – a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program tevékenységének és fejlesztésének közös finanszírozására irányul. Az IHM tudatában van a NIIF kiemelkedően fontos szerepének a tudományos élet területén, különös figyelemmel a nemzetközi tudományos világgal fenntartott kapcsolatokra. Elismeri a NIIF Programnak a folyamatos megújulás és tovább-fejlődés utáni vitathatatlan igényét, és ennek szükségességét.
Ebből a meggondolásból kiindulva, a közös finanszírozás jegyében az IHM 2002-ben 1.350 millió Ft-tal, 2003-ban 500 millió Ft-tal támogatta, illetve támogatja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Programot.

Az NIIF a magyarországi kutatói hálózat fejlesztésének és működtetésének programja, mely a teljes magyarországi kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi közösség számára biztosít integrált országos számítógép-hálózati infrastruktúrát, valamint erre épülő kommunikációs, információs és kooperációs szolgáltatásokat, élvonalbeli alkalmazási környezetet és tartalom-generálási illetve tartalom-elérési hátteret. A támogatás elsősorban a technikai elemek fejlesztését, új technológiák bevezetését, és ezeken keresztül a szolgáltatások javítását szolgálja.

Közismert, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a hazai felsőoktatás – hatalmas szellemi tőkével rendelkező – meghatározó intézménye. Oktatási tevékenységén túl kiemelkedő szerepet játszik a kutatás-fejlesztés, valamint a kutatási eredmények innovációja területén is. A BME és az IHM között létrejött együttműködési megállapodás ennek a szellemi tőkének a hasznosítására irányul a tudásalapú információs társadalom kialakítása területén. Az együttműködési megállapodás keretében két támogatási szerződés megkötésére került sor.

Az egyik, – a BME Informatikai Központjával kötött – támogatási szerződés az állam- és közigazgatás hatékonyságát növelő, a szolgáltató közigazgatás kialakítását célzó kutatások támogatását szolgálja, melynek mértéke 150 millió Ft.

A másik – a BME Információs Társadalom- és Trendkutató Központtal kötött – támogatási szerződés az információs társadalom szakkönyvtárának létrehozását, valamint a BME gesztorálásával kialakításra kerülő, az információs társadalom tudományszervezési és tudománynépszerűsítési feladataival foglalkozó oktató-kutató hálózat (Információs Társadalom Oktató- és Kutató Csoportok, ITOK) ez évi fejlesztéseit támogatja. Mértéke 150 millió Ft.

A két támogatási szerződés keretében az IHM a BME e két kutatását összesen 300 millió Ft-tal támogatja 2003-ban.

II. Kutatás-fejlesztési pályázatok

Az IHM 2002. novemberében K+F pályázatot írt ki, melynek fő témakörei az alábbiak voltak:

  • a fiatalok részvétele az információ társadalomban
  • önszerveződő közösségek a hálózaton
  • magyar tartalom az Interneten
  • a segítő háló (fogyatékkal élők esélyeinek javítása)
  • biztonság, bizalom

A minisztérium eredetileg 400 millió Ft-ot szánt a pályázatra, de a nem várt mértékű érdeklődés miatt ezt az összeget végül 860 millió Ft-ra növelte annak érdekében, hogy a legszínvonalasabbnak ítélt 74 pályázat támogatást kaphasson.

Az előzőhöz hasonló K+F pályázat kiírására ez évben is sor kerül, a pályázat elő van készítve, megjelenése a napokban várható. Ez évben a Minisztérium 400 millió Ft-ot fordít erre a témára.

Még egy további speciális K+F pályázat áll előkészítés alatt, melynek témája a fogyatékkal élők esélyének javítását szolgáló fejlesztések támogatása lesz. A támogatás tervezett összege 150 millió Ft.

Az IHM várhatóan néhány héten belül kiírja „A szélessávú Internet-terjedést elősegítő innovatív, technológia intenzív infrastruktúra fejlesztések és szolgáltatói modellek támogatása” című pályázati felhívását is. Ennek a 400 millió forint keretösszegű pályázatnak az a célja, hogy olyan üzletileg életképes, mintaértékű, innovatív megoldásokat alkalmazó és technológia intenzív infrastruktúra-fejlesztéseket és szolgáltatási modelleket támogasson, amelyek eredményeként a lakossági szélessávú Internet-penetráció olyan településeken is növekedhessen, ahol az infrastruktúra-fejlesztésnek jelenleg üzleti vagy technológiai korlátjai vannak.

A fentiekből megállapítható, hogy az IHM a megalakulása óta eltelt időszaktól ez év végéig, tehát 2002. második félévében és 2003-ban összesen 4,26 milliárd Ft-ot fordít a kutatás-fejlesztési feladatok finanszírozására.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle