Connect with us

technokrata

Javuló adózás utáni eredmény, erős EBITDA a Synergonnál

Laptop

Javuló adózás utáni eredmény, erős EBITDA a Synergonnál

A Synergon csoport közzétette gyorsjelentését az első félévre vonatkozóan.

A Synergon csoport 2003. I félévében növekvő, 30%-os szolgáltatás-tartalmat és 24%-os fedezetszintet (+2% pont) teljesített. 9%-kal javuló adózás után eredménnyel – a továbbra is visszafogott piaci körülmények között – 8.856 millió forint (-4%) árbevételt ért el. A cégcsoport fordulónapi készletállománya az előző évi hasonló időszakához képest 41%-kal csökkent, ez összefüggésben van a szolgáltatási árbevétel részarányának emelkedésével, amely a stratégiai célok megvalósítása irányába mutat.

A csoport teljesítményét pozitív irányban befolyásolták az erős első negyedévi eredmények, a Synergon javuló eredményessége, mely a leányvállalatok gyengébb eredményszámait ellensúlyozza a második negyedévre vonatkozóan. A cégcsoport negatív előjelű adózás utáni eredménye ellenére az EBITDA mutató továbbra is magas, 265 millió forint, amely a közel 2 milliárd forint pénzeszközállománnyal együtt továbbra is biztosítja az iparági átlagnál stabilabb pénzügyi hátteret.

A stagnáló általános piaci környezet ellenére a Synergon Rt. minden eredményességi mutatója javult az előző év azonos időszakához képest, míg a cégcsoport többi tagja gyengébb negyedévet tudhat maga mögött. Magyarországon a teljesítményt meghatározta több, magas fedezet, illetve szolgáltatástartalmú projekt teljesítése és lezárása. A régióra továbbra is jellemző, hogy kevés új projekt indul, számos időbelileg tolódik, amely most leginkább a külföldi leányvállatoknál éreztette hatását. E fenti piaci jellemzők továbbra sem mutatnak egyértelmű tendenciát a piac dinamikáját illetően. A félévi kiegyenlített teljesítményt a Synergon csoport regionális diverzifikációjának, széles portfoliójának és az ebből adódó stabil alapokon nyugvó, biztos működésnek köszönheti.

A Synergon menedzsmentje teljesítményének fokozását a nettó nyereség növelése mellett a fedezeti arány javulásán keresztül látja megvalósulni. E törekvésének teljesítését, illetve a keresleti piac átalakulását – szolgáltatások iránti igényének növekedését – mutatja, hogy a fedezeti arány 2001-ben elért 19%-ról indulva folyamatosan növekedett, elérve 24%-ot 2003. év I. félévi időszakát tekintve, erőteljes módon javítva tevékenységének hatékonyságát is.

A Synergon Rt. minden mutatója meghatározóan javult 2002 első hat hónapjához képest, adózás utáni eredménye is pozitív lett. Eredményességi mutatóinak javítása alapján elmondható, hogy a korábban megkezdett szervezeti struktúra átalakítás lezárult, éppen ezért egy gyengébb potenciállal rendelkező piachoz is képes rugalmasan alkalmazkodni. A leányvállalatok teljesítménye az első negyedévhez képest javult az iparági szezonalitásnak ellentmondva, ez alól kivételt képez az Infinity, melynek teljesítménye követi a szezonális trendet. Árbevétel kiesésük elsősorban az alacsonyabb fedezettartalmú eszköz-értékesítés kapcsán jelentkezik, ezáltal – a magasabb szolgáltatásarány ellenére – ez cégcsoportosan stagnáló árbevételt eredményezett.

A Synergon Informatika Rt., beleértve a konszolidálási körbe tartozó leányvállalatokat is, 2003-as év első hat hónapjában 8.856 millió forint árbevételt ért el, ami a bázisidőszak 9.203 millió forintos árbevételéhez képest forint alapon számolva 4%-os csökkenést jelent. A cégcsoporton belül 5% növekedést ért el a Synergon, míg a többi leányvállalat eredménye csökkenést mutatott az I. félév tekintetében.

A Synergon csoport értékesítésének szektorális bontásában a telekommunikációs szektor 12%-kal, a pénzügyi szektor 11%-kal, az iparvállalatok és a közmű, közlekedés szektor 26%-kal, és az állami szektor 29%-kal képviseltették magukat az időszak során. Az egyéb, szektorba nem sorolt értékesítés 22%-ot tett ki. A korábbi évekhez viszonyítva az állami szektor részesedése nőtt, melyet elsősorban a telekommunikációs szektor elhúzódó válsága és a beruházási kedvük csökkenése következtében átstrukturálódott ügyfél-portfolió okoz.

A 2003-as év első félévében az értékesítés szolgáltatástartalma elérte a 30%-ot, szemben a 2002-es év hasonló időszakában elért 29%-hoz képest. A növekedést egyrészt a Synergon második negyedéves 43%-ot elérő szolgáltatás részaránya, másrész az Infinity és a Span árbevétel-összetételében tapasztalható változás magyarázza (a vállalatok adatainál részletezve).

Az értékesítési költségek 6%-kal csökkentek a 2002-es (7.187 millió Ft) és 2003-as (6.769 millió Ft) évek első féléveinek összehasonlításában, azaz a cégcsoport sikeresen tartotta az árbevétel-változás szintje alatt ezt a költségcsoportot. Az értékesítési költségek az árbevétel 76%-ára csökkentek a 2002-es időszak 78%-os arányához képest.

A nettó fedezet a 2003-as év első félévében 2.088 millió forintot tett ki, míg 2002 hasonló időszakában 2.016 millió forintot mutatott, ami 4%-os javulást jelent. A nettó fedezetet a cégcsoport sikeresen növelte az árbevétel-csökkenés ellenére is, amit a szolgáltatások növekvő aránya eredményezett. A nettó fedezethányad emelésére irányuló törekvések eredményeként a 2003-as év első hat hónapjára sikerült 24%-ra fejleszteni ezt a mutatót, a 2002-es első félévi 22%-ról.

A 2003-as év első hat hónapjában megnövekedett működési költséghányad meghaladta a nettó fedezethányad értékét, ami azt jelenti, hogy a cégcsoport operatív szinten veszteségesen működött az időszakban. Az üzemi veszteség növekedésének mértéke a 2002-es év első hat hónapjában elért szinthez képest 33 millió Ft. Ennek ellenére az – amortizációval csökkentett eredményt mutató – EBITDA továbbra is magas, 265 millió forint, amely jó cash-flow termelőképességről tanúskodik.

A pénzügyi műveletek nettó eredménye a 2002-es év első hat hónapjában elért 63 millió forint után 2003 hasonló időszakában 31 millió forintot mutatott.

A Synergon 9%-os javulást ért el a csoport szintű adózás utáni eredményében. Az adózott eredmény 2003 első félévében – 85 millió forint lett a 2002 első hat hónapjában elért 93 millió forintos adózott veszteséghez képest.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Face-en

Tesztek