Connect with us

Újabb kutatások az információs társadalmunkról

Laptop

Újabb kutatások az információs társadalmunkról

Megjelent a BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ Kutatási Jelentésének legújabb száma.

A felsővezetőket vagy a szakmai döntéshozókat érdemesebb-e megcéloznia az IT- és telekom vállalatok marketingeseinek? Milyen attitűddel viseltetnek az informatika iránt az infokommunikációs és üzleti döntéshozók? Többek között ezekre a kérdésekre kapunk választ az ITTK Kutatási Jelentésének legújabb, dupla számában. Olvashatunk emellett a harmadik generációs mobilszolgáltatások fogadtatásáról, a Sulinet program hasznosulásáról a középiskolákban, valamint egy – az Internet-használók szokásait felderítő – nemzetközi felméréssorozat legutóbbi, hazai eredményeiről.

Érdekes színfolt a kötetben egy olyan kutatás beszámolója, amely a magyar nyelv internetes megjelenését veszi górcső alá. Két tanulmány is foglalkozik az információs társadalom építésének egyik kulcsfontosságú feladatával: az elektronikus kormányzattal. Az egyik a hazai internetes társadalomnak az online közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatos felkészültségét és elvárásait vizsgálja, a másik az európai uniós jogszabályozási környezettel és normákkal ismerteti meg az érdeklődőket. Egy hosszabb lélegzetű tanulmány pedig arra a kérdésre keresi a válaszokat, hogy vajon érdemes-e a hazai ICT-szektort húzóágazattá tenni, illetve milyen esélyek és lehetőségek mutatkoznak erre.

A magyar IT-, internet- és tudásgazdaság stratégiai fejlesztésének lehetőségei és megoldásai
Információs Társadalom- és Trendkutató Központ

A tanulmány célja az információs és kommunikációs technológiák magyarországi helyzetének feltérképezése és javaslatok kidolgozása az ágazat kormányzati fejlesztésstratégiájára. Az ITTK 2001 folyamán elindított és lefolytatott kutatásaiban arra a kérdésre kereste a választ, hogy húzóágazattá tehető-e az ICT-szektor, illetve mik a húzóágazattá válásnak és a húzóágazat-szerep fenntartásának a követelményei, valamint milyen szerepet célszerű játszania a kormánynak a húzóágazat-szerep ösztönzésében?

Távközlés, Internet – gyorstájékoztató a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataiból
Központi Statisztikai Hivatal

A részletes statisztikai jelentésből jól kirajzolódnak a területet jellemző fő tendenciák. Az elmúlt év végén 76 ezerrel kevesebb vezetékes telefonvonal volt üzemben, mint egy évvel korábban. Ebből 575 ezer volt az ISDN-csatornák száma, melyek több mint 15 százalékát az év folyamán építették ki. 2002 végén 6 millió 886 ezer mobil-előfizetést regisztráltak Magyarországon, ami éves szinten közel 40 százalékos növekedést jelent. Az Internet-előfizetések száma elérte a 446 ezret.

Az „Online Monitor” kutatás legújabb hazai eredményei
Masmi Hungary Piackutató Intézet

Az Online Monitor elnevezésű – félévente ismétlődő – internetes felméréssorozat Magyarország, Horvátország, Jugoszlávia és Oroszország internetezőit szólítja meg. Célja: közvetlen kapcsolatba lépni a helyi Internet-használókkal és információkat kérni tőlük a legkülönbözőbb témákban.

Infokommunikációs és üzleti döntéshozói médiakutatás 2003
BellResearch

Az informatikai és távközlési vállalatoknál egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy a szakmai döntéshozókra, vagy a gazdasági, esetleg felsővezetőkre szükséges a marketingtevékenységet jobban fókuszálni. A BellResearch kutatását követően első alkalommal készült az üzleti döntéshozókra nézve olyan átfogó tanulmány, amely az informatikai-távközlési beszerzésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó döntéshozatal folyamatát mindkét célcsoport körében vizsgálta.

3G helyzetjelentés – Európa és Magyarország
Taylor Nelson Sofres Hungary

Az elemzés egy rövid áttekintést nyújt a harmadik generációs mobiltelefon-szolgáltatások várható fogadtatásával kapcsolatban. Az eredmények értékelése előtt mindvégig figyelembe kell venni, hogy a nyugati országokban kapott válaszokat a kevéssé sikeres UMTS-tenderek és az annak nyomán bekövetkező, a vezető szolgáltatókat érintő piaci mélyrepülés is árnyalja. A hazai eredmények ezzel szemben egy európai mércével mérve kicsi, de innovatív piac kezdeti mutatói.

Internet a középiskolában – a Sulinet program hatásainak vizsgálata
BKÁE Pszichológia és Pedagógia Tanszék – BME-ITTK – NIB Research

A tanulmány alapját képező kutatás része annak a munkának, amelyet a szerzők 2000 óta számos intézménnyel közösen végeznek a Sulinet program fogadtatásáról és hasznosulásáról az iskolákban. Jelen írás a 2003 februárjában lezárult hazai vizsgálat diákokra vonatkozó tapasztalatait összegzi. Bemutatja a középiskolások Internet- és számítógép-használati szokásait otthoni és iskolai környezetben, valamint elemzi oktatási és szabadidős célú internetes tartalomfogyasztásuk jellemzőit.

Az információs és kommunikációs technológiák jelentősége a mérnöktanár-képzésben és a műszaki szakoktató-hallgatók körében
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Műszaki Pedagógia Tanszék

A számítástechnika, az elektronika és a távközlés rendkívül gyors fejlődésével újfajta kommunikációs technológiák alakultak ki, melynek következtében egyre fontosabb szerephez jutott az „információs és kommunikációs technológiák” fogalma. Az új technológiák elsősorban a munka jellegét változtatják meg, amely a szakembereket képző iskolákban módosítja majd az oktatás jellegét. Ezt – az oktatásban elinduló – változást vizsgálja a szerző, mintaként a leendő pedagógusok egy speciális csoportját választva.

E-kormányzat, e-adminisztráció, online ügyintézés – tények és várakozások
Net Research Center – Taylor Nelson Sofres Hungary

NetMonitor néven közös kutatássorozatot indított az NRC és a TNS Hungary. A kutatócégek 2003. novemberig 10 különböző témakörben, többek között a gazdasági, az informatikai és a telekommunikáció területén végeznek havonta felméréseket. E-kormányzati kutatásuk elsősorban arra kereste a választ, hogy hol tart ma az elektronikus ügyintézés Magyarországon, illetve a közeljövő nagyívű elképzelései milyen alapokra támaszkodhatnak a referenciaként is szolgáló rendszeres internetezők körében.

Elektronikus közigazgatási és igazságügyi szolgáltatások – egységesülő európai szabályozási környezetben
dr. Verebics János

Az Európai Unió az elektronikus kormányzati stratégiákban megfogalmazott célok valóra válását jogalkotási mechanizmusai révén segíteni kívánja. A kormányzati, közigazgatási szerveknek az új technológiák összefüggésében felmerült megváltozott feladataival és lehetőségeivel kapcsolatosan az Európa Tanács keretein belül is szerteágazó és nagy jelentőségű munka folyik. Ezzel a szabályozási környezettel kell a tagállamoknak, illetőleg a tagjelölt országoknak nemzeti jogaikat összhangba hozni.

Nyelvi megformálás és kivitelezés az interneten – egy szociolingvisztikai vizsgálat tapasztalatai
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Magyar Nyelvtudományi Tanszék

A tanulmány célja az Interneten zajló kommunikáció legjelentősebb nyelvhasználati alapkérdéseinek a megválaszolása. Alapos kutatási háttér alkalmazásával mutatja be a dolgozat a tárgyát, és mivel az Internet mint nyelvhasználati terület új, ezért új módszereket igényel ennek nyelvészeti kutatása is. A szerző a magyar Internet-használókon keresztül tekinti át a világháló nyelvhasználatának legjelentősebb elemeit, és két kiragadott műfaj – az e-mail és a csevegőfórumok – nyelvi megformálási és kivitelezési eljárásait.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom