Connect with us

Műegyetem-Siemens együttműködés 2003-ra

Laptop

Műegyetem-Siemens együttműködés 2003-ra

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Siemens magyarországi csoportja az 1999-ben aláírt öt éves támogatási szerződés részeként már az ötödik egy évre szóló együttműködési megállapodást írta alá, amelynek célja a Műegyetemen folyó magas színvonalú mérnökképzés segítése.

A 2003. évre a Siemens több mint ötvenmillió forint értékű, pénzbeli és eszközök átadásával megvalósuló támogatást nyújt.

A Műegyetem részéről Dr. Detrekői Ákos rektor és Dr. Arató Péter, a Villamosmérnöki és Informatika kar dékánja, a Siemens magyarországi csoportjának nevében Hetényi Péter, a Siemens Nemzeti Vállalat elnök-vezérigazgatója és a Siemens magyarországi szóvivője, valamint Goszták Árpád, az igazgatóság tagja írták alá a megállapodást. A Tudomány Napjának rendezvénysorozatához kapcsolódó aláírási ünnepségen köszöntőt mondott dr. Medgyes Péter, az Oktatási Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Siemens-oldalról a jövő évi együttműködésben részt vesz a Siemens Nemzeti Vállalat, illetve annak számos ágazata, továbbá a Sysdata Kft. és a Siemens Erőműtechnika Kft., a Műegyetem részéről pedig a Villamosmérnöki és Informatika Kar mellett a Gépészmérnöki és a Közlekedésmérnöki Kar is.

A megállapodásban rögzített támogatások és együttműködés változatos formái közé tartoznak:
– szakképzési hozzájárulási összegek átadása a Műegyetem különféle kedvezményezett szervezeteinek;
– korszerű műszaki eszközök átadása a tanszékeken folyó elméleti és gyakorlati képzés, valamint kutatás feltételeinek javítására. A közel harmincmillió forint értékű berendezések között automatizálás-, számítás- és híradástechnikai eszközök illetve szoftverek szerepelnek;
– Siemens-díjpályázatok kiírása magas színvonalú oktatási, tanulmányi és kutatási teljesítmények elősegítésére és jutalmazására. A díjakat és ösztöndíjakat oktatók, kutatók, doktorandusz- és mérnökhallgatók pályázhatják meg;
– a Siemens Nemzetközi Diákprogramban és németországi szakmai gyakorlatokon való részvétel lehetősége hallgatók számára;
– a műegyetemi kulturális és sportélet, a tudományos diákkörök valamint a tudományos ismeretterjesztés és a kollégium működésének támogatása;
– szakmai és kutatási feladatok közös megoldása.

Az előző évekhez képest a jövő évi együttműködés számottevően bővül – mind értékben, mind a közreműködő szervezetek száma és a támogatási formák tekintetében. Most először részesülhet például a Műegyetem a Siemens kiterjedt kultúra-szponzorálásából adódó lehetőségekből.

Az aláírási ceremónia után kiosztották a 2002. évi Siemens-díjpályázatok nyerteseinek az okleveleket és a jutalmakat. Egy professzori és négy doktorandusz-ösztöndíj mellett egy egyéni és két csoportos kutatói díjat, valamint hét diplomamunkáért odaítélt díjat vehettek át a nyertesek magas színvonalú teljesítményükért. Az ünnepséget követő délutáni Siemens Szakmai Napon kilenc előadás keretében ismertették a Siemens-vállalatok előadói a náluk folyó fejlesztési munkákat illetve a kidolgozott innovatív rendszereket és megoldásokat.

SIEMENS DÍJAT KAPTAK

Kutatói díjak
• A zsűri 600.000 Ft-tal díjazta Dr. Kolumbán Géza, Jákó Zoltán és Kis Gábor, a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék kutatói kollektívája pályázatát.
Pályázati témájuk: Kaotikus vivőn alapuló adatátviteli rendszer vezeték nélküli lokális hálózatok számára
• Ugyancsak 600.000 Ft-os díjban részesült Dr. Varjú György, Clement Györgyné, Dr. Károlyi Katalin és Dr. F.J. Sollerkvist, a Villamosművek Tanszék kutatói kollektívája.
Pályázati témájuk: Többvezetékes rendszer szimulációs eljárás (MULTS) vasúti táplálási rendszerek és indukáló hatásuk vizsgálatára
• A 300.000 Ft-os egyéni kutatói díj nyertese Dr. Csébfalvi Balázs mérnök-informatikus (Irányítástechnika és Informatika Tanszék) Kutatási témája: Térfogat-vizualizációs módszerek vizsgálata

Doktorandusz ösztöndíjak
Tanulmányi és kutatói eredményeikért 300-300.000 Ft-os, egy évre szóló Siemens-ösztöndíjat kapnak PhD tanulmányaik támogatására az alábbi pályázók:
• Harmati István (Irányítástechnika és Informatika Tsz.)
Témája: Korszerű irányításelméleti algoritmusok vizsgálata
• Raisz Dávid (Villamosművek Tsz.)
Témája: Villamos ívkemencék identifikációja, szimulációja és optimális irányítása
• Urbancsek Tamás (Irányítástechnika és Informatika Tsz.)
Témája: Korszerű irányítási eljárások platform-független programozású tele-operált mikrorobotikai munkacellákhoz
• Pándi Zsolt (Híradástechnika Tsz.)
Témája: Szolgáltatás minőségi jellemzőinek mérése, elemzése és biztosítása IP-alapú hálózatokban

Siemens-díjak diplomatervért
100-100.000 Ft-os Siemens-díjat kapnak magas színvonalú diplomamunkájukért:
• Laczay Bálint (Híradástechnika Tsz.)
Kriptográfiai protokollok automatikus verifikációja
• Lamár Krisztián (Villamos Gépek és HajtásokTsz.)
Szendormentes szinkronmotoros hajtás DSP irányítóegysége
• Kerényi Kristóf (Irányítástechnika és Informatika Tsz.)
Adatbányászati módszerek alkalmazása az informatikai távfelügyeletben
• Dávid Gábor (Irányítástechnika és Informatika Tsz.)
Intelligens robotok viselkedésorientált vezérlésének vizsgálata
• Balogh János (Irányítástechnika és Informatika Tsz.)
Kisméretű mobilis oktatórobot tervezése
• Gódor Balázs (Távközlési és Telematikai Tsz.)
MPLS-alapú hálózatok Quality of Service megoldásai
• Tóth Gergely (Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tsz.)
Anonymity Enhancing Protocol

A 2002. évi Siemens Professzori Ösztöndíj átadása
Siemens-díjbizottság mint zsűri a 2002. évi Siemens Professzori Ösztöndíjat 12 hónapra szólóan, havi 100.000 Ft-os összegben Dr. Cinkler Tibor egyetemi adjunktusnak (Távközlési és Telematikai Tsz.) ítélte oda.

„Intelligens ház” pályázat díjátadása
Idén egy rendhagyó díjkiosztásra is sor került, mely pályázatot a Siemens Rt. és a Trigánit Rt. közösen hirdetett meg a BME hallgatói számára. A díjbizottság egy második díjat, 50.000 Ft-os összegben Várfalvi János hallgatónak ítélte oda.Szólj hozzá!

További Laptop

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom