Connect with us

technokrata

A Microsoft bemutatta az UNeDocs dokumentumok feldolgozására szolgáló prototípust

Laptop

A Microsoft bemutatta az UNeDocs dokumentumok feldolgozására szolgáló prototípust

Az UNECE elismeréssel fogadta a Microsoft Office Professional Edition 2003 csomagon és a Microsoft Office InfoPath 2003 programon alapuló prototípust, amely széles körben hozzáférhető, olcsó platformot biztosít az XML-alapú elektronikus kereskedelmi dokumentumok használatához, elősegíti a nemzetközi szabványok betarthatóságát, a tanúsítást és az információmegosztást.

A Microsoft az ENSZ genfi Kereskedelemsegítő Fórumának befejezését követően nagyrabecsülését fejezte ki az ENSZ Európai Gazdasági Biztosságának (United Nations Economic Commission For Europe, UNECE) azokért az erőfeszítésekért, amelyeket az UNeDocs nevű projektjének keretei között tett azért, hogy tagállamai körében terjedjen a kereskedelmi információk elektronikus formában való továbbítása.

Az Egyesült Nemzetek elektronikus kereskedelmi dokumentumai (UNeDocs) elnevezésű projektnek az a célja, hogy a meglévő UN/EDIFACT szabványt továbbfejlesztve elkészítse a papír alapú kereskedelmi dokumentumok elektronikus megfelelőjének specifikációját, és hogy kialakítsa a „legjobb gyakorlat” elve szerinti kereskedelmi szabványokat. Az UNeDocs projekt révén számos informatikai szállító elektronikus kereskedelmi termékeiben együttesen érvényesíthetők a szabványos UN/EDIFACT formátumú tartalom és az XML protokoll előnyei.

Az UNECE az elmúlt évek során kialakította a nemzetközi kereskedelem és a kereskedelmi bizonylatok nemzetközi szabványait, amelyeket immár világszerte használnak. 2002-ben az UNECE hozzálátott, hogy kidolgozza ezeknek a nemzetközi szabványoknak az XML sémán alapuló elektronikus megfelelőjét, illetve hogy elkészítse az ezekhez kapcsolódó webszolgáltatások mintapéldányait. Az UNECE úgy véli, hogy a webszolgáltatások új üzleti lehetőségeket teremthetnek a magánszektor technológiaszolgáltatói számára. Az elektronikus dokumentumokról az UNeDocs formájában megalkotott jövőkép jól illik a Microsoft Office Professional Edition 2003 és a Microsoft Office InfoPath 2003 innovatív elemeihez és technológiai továbbfejlesztéséhez, így ez lesz a kereskedelmi forgalomban kapható termékek közül az egyik első, amely lehetővé teszi az UNeDocs megvalósítását, ezáltal hatékony kereskedelemre módot adó szolgáltatásplatformot biztosít.

A prototípus

A konferencián a Microsoft bemutatott egy fejlesztőcégek és vállalkozók számára szánt prototípust és annak dokumentációját is, amely azt illusztrálja, hogyan lehet a Microsoft Office Professional Edition 2003 és a Microsoft Office InfoPath 2003 konfigurálásával és megfelelő üzemeltetésével feldolgozni az UNeDocs elektronikus dokumentumtovábbítási űrlapokat. Az UNeDocs dokumentumfeldolgozási prototípus bemutatását a Microsoft Consulting és a UNeDocs projektcsoportja közötti együttműködés keretében végzett fejlesztőmunka előzte meg. Ennek előfeltételeit az a tartós együttműködés teremtette meg, amelyet a SITPRO és a UNECE a UNeDocs kialakítása érdekében folytatott.

A Microsoft a konferenciától számított harminc napon belül elérhetővé teszi a prototípus dokumentációját a független szoftvergyártók, a vállalatok és az állami szervek számára.

Az, hogy a Microsoft a UNeDocs projekt kapcsán elkészítette ezt a prototípust, kiválóan példázza, milyen fontosak a már létező nyílt szabványok a vállalat számára, és kiemeli, milyen jelentőséget tulajdonít a Microsoft Office Systemre épülő biztonságos kereskedelmi megoldásoknak.

A UNECE véleménye szerint a napjainkban létező EDI szabványok egyik legfőbb hiányossága, hogy a végfelhasználók kevés „plug-and-play” szoftvert találnak a piacon. Az UNECE kifejtette, hogy a probléma megoldásának érdekében az e-business szabványok új generációját elsőként a szoftvergyártók fogják alkalmazni. Az UNECE ezért nyilvánosan hozzáférhető és nyílt szabványokat készít, amelyek minden kereskedelmi szoftverfejlesztő számára elérhetők. Ezek révén biztosítható az a rugalmasság és választék, amelyre a végfelhasználóknak a technológia alkalmazásához szükségük van. Az UNeDocs szabványoknak való megfelelést lehetővé tevő „plug-and play” és könnyen bevezethető szoftvercsomagok közé tartozik például a Microsoft Office Professional Edition 2003.

Segítség a szoftvergyártóknak

A Microsoft kötelességének tartja, hogy támogatást nyújtson a .NET technológia segítségével nagyvállalati kategóriájú, UNeDocs-kompatibilis alkalmazásokat készítő független szoftvergyártóknak. Az egyik első példa erre az együttműködésre az osztrák Emotions AG nevű vállalat. Az Emotions AG javaslatot tett arra, hogy az UNeDocs megvalósításával is egészítsék ki az Ausztriában jelenleg is zajló, az XML-en alapuló „Papírmentes külkereskedelmi adminisztráció” (PAWA) nevű projektet. A Microsoft ugyanígy segítséget nyújt a PWC csoportnak ahhoz, hogy az MicroClear vámmodernizációs és döntéstámogatási megoldását kibővítse az UNeDocs bizonylatoknak a .NET technológián alapuló támogatásával.

Digitális aláírás postai webszolgáltatásokkal

A Microsoft sokat tesz azért, hogy ez a technológia az iparágak széles körében elterjedjen. Jól példázza ezt az Egyetemes Postai Unióval (UPU) folytatott együttműködés, amelynek célja, hogy javítsa az UNeDocs és az Office közös használhatóságát. Az UPU, amely elkészítette a digitális postai bélyegek alkalmazásának, biztonságának és megtervezésének nemzetközi műszaki szabványát, anyagi és szellemi támogatást nyújt az elektronikus postabélyeg-szolgáltatás (EPM) kifejlesztéséhez, amely az InfoPath keretében felhasználható az UNeDocs űrlapok digitális aláírására. Az UPU tagsága egy részének közreműködésével alakította ki a szabványt. Részt vett a munkában az US Postal Service és a kanadai Post Corporation, vagyis két olyan postai szolgáltató, amely már alkalmazza az elektronikus postai bélyeget.

A 2003. május 14–15-én megrendezett második Nemzetközi Kereskedelemsegítő Fórumon körülbelül 50 ország közel 500 elméleti és gyakorlati szakembere vett részt. A fórum a kereskedelem és a szállítás elősegítésével, illetve a vámügyi együttműködéssel foglalkozott, különös tekintettel a szükséges fejlesztésekre és a szigorúbbá vált biztonsági követelményekre. A fórumon megvitatták, hogy milyen hatással vannak az új biztonsági kihívások a globális ellátási csatornákra.Szólj hozzá!

További Laptop

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle