Connect with us

technokrata

Magyarok és a webkamerázás

Kütyük

Magyarok és a webkamerázás

Hogyan állunk a videokommunikációs eszközökhöz mi, magyarok?

A magyar online felhasználók webkamera használati szokásairól végzett felmérést a Logitech megbízásából a KutatóCentrum júliusban. A kutatás során 1138 főt kérdeztek meg online adatgyűjtési módszerrel, melynek mintája kor, nem, végzettség és Budapest-vidék arány szempontjából reprezentálta a magyarországi, 18-69 év közötti internet használók körét. A felmérés azt vizsgálta, hogy a magyar internetezők mennyire ismerik az internet-kommunikációs eszközöket, azok gyártóit, illetve milyen gyakran és milyen céllal alkalmazzák azokat.

Internet: egyre fontosabb kommunikációs csatorna
A felmérésben részt vevők több mint 88%-a szélessávú internet kapcsolattal – túlnyomó részben ADSL és kábeles hozzáféréssel – rendelkezik. A vizsgálat eredményei is alátámasztják azt az általános trendet, miszerint a Dial-Up kapcsolatok visszaszorulóban vannak hazánkban. Nem meglepő az sem, hogy az internet használat gyakoriságának növekedésével együtt nő a nagyobb sávszélességgel rendelkezők aránya is, ezzel párhuzamosan pedig az internet-kommunikációs eszközök használóinak száma.

A válaszadók nagy része legalább napi rendszerességgel csatlakozik a világhálóra.
A gyakori webkamera használók között szignifikánsan magasabb azok aránya, akik naponta többször is fellépnek a hálóra, mint ahogy ezt a ritkán, vagy egyáltalán nem webkamerázók körében tapasztalhattuk.

A Skype telefon kivételével (57%) valamennyi periféria ismertsége meghaladja a 90%-ot. Nem csodálkozhatunk ugyanakkor azon, hogy a Skype telefon ismertsége a webkamera használók körében számottevően magasabb. A valós idejű kommunikációhoz még továbbra is a mikrofont és a hangszórót használják a legtöbben. A headset elterjedtsége közel 50%-os, míg a Skype telefont csupán a válaszadók alig több mint egynegyede alkalmazza erre a célra.

Jelenleg a válaszadók több mint fele rendelkezik webkamerával, mivel azonban a nem használók 33%-a nyilatkozta, hogy a közeljövőben tervezi webkamera vásárlását, így a magyarországi internetezők közel háromnegyede jelenlegi, illetve potenciális webkamera használó. Minden második válaszadónak van hozzáférése webkamerához vagy otthon, vagy pedig a munkahelyén, azonban a webkamera, és az interneten keresztüli audio-vizuális kommunikáció elsősorban – és majdnem kizárólag – a magáncélú kommunikációban elterjedt.

Egyáltalán nem meglepő, hogy a kamerát használók döntően kapcsolattartásra használják a webkamerát. A használók fele videó-telefonálásra, 30%-uk pedig álló- és mozgókép és továbbítására használja a webkamerát. A internetezők egyötöde ismerkedik a világhálón keresztül a webkamera segítségével. Ez az arány a fiatalok körében jóval magasabb, mintegy 28 százalék. Munkára a ténylegesen használóknak csupán 7%-a veszi igénybe a kamerát. Azok közül, akik spontán is meg tudtak nevezni gyártókat, 46%-uk említi a Logitech-et; az összes webkamera-használó 37 százaléka használja a márka valamelyik modelljét.

Fókuszban a képminőség és az ár
A válaszadók fele vásárolt már valamilyen típusú webkamerát. A megkérdezettek kétharmada szerint egy webkamera vásárlásánál az első és legfontosabb szempont a képminőség. Első helyen sem az ár, sem pedig a könnyű használhatóság nem tartozik a leggyakrabban említett és legfontosabb kritériumok közé (hozzávetőlegesen 10%-10% említette őket mint legfontosabb szempontot). A képminőségen túl másodikként nézik az árat a vásárlók (64%), míg további fontos tulajdonságként a hangminőség (49%), és a könnyű használhatóság merül fel (44%).
A megkérdezettek egyötöde fektet hangsúlyt a gyártóra és a designra, ám ez az arány magasabb a 18-29 évesek között (27% és 28%)

A válaszadók 51%-a webkamera vásárlás esetén középkategóriás készüléket venne. A gyakori használók nagyobb arányban vennének felső kategóriás, nagy tudású készüléket, míg a hölgyek inkább az egyszerű, könnyen használható kamerákat preferálják.Szólj hozzá!

További Kütyük

Technokrata a Face-en

Tesztek