Connect with us

technokrata

Lakossági internethasználat

Kütyük

Lakossági internethasználat

Meghaladja a kétmilliót a 15 év feletti internethasználók száma, a 15-24 éves korosztály közel kétharmada internetezik; a visszatartó tényezők között az első helyen az igény hiánya áll.

A számítógépet használó mintegy 3,4 millió, 15 éves vagy idősebb hazai lakos közel kétharmada, 64 százaléka szokott kisebb-nagyobb rendszerességgel internetezni – olvashatjuk a Bellresearch által éves rendszerességgel elkészített Magyar Infokommunikációs Jelentés idei elemzéseiben. Ez a kicsivel több mint 2,1 millió netező a teljes alapsokaság egynegyedét jelenti, a vizsgált korosztályban az internethasználati penetrációs mutató 25 százalékra tehető.

A jelentés 2004-es ellátottsági számaival összehasonlítva az idei érték 4 százalékos növekedést mutat; ez egyfelől a számítógép-használók táborának gyarapodásából adódik, és ezen a körön belül is emelkedett a netezők aránya – világítanak rá a kutatók.

Arányos növekedés
Az adatokból kirajzolódik, hogy a lakossági internethasználati hányados a településmérettel egyenesen arányos. A legjobb a Budapesten élők ellátottsága, ahol százból már 43-an interneteznek, és itt a legnagyobb az egy év alatt tapasztalt növekedés is [összehasonlításként: ez az érték egy évvel ezelőtt 34 százalék volt]. A mutató a kisebb települések felé haladva drasztikus mértékben esik, a községekben már csak a vizsgált korosztályba tartozók 15 százaléka internetezik, igaz, az elmúlt évihez képest itt is 5 százalékos növekedést lehetett tapasztalni.

Előnyös régiók
Földrajzi bontásban elemezve az internethasználatot láthatjuk, hogy a központi régió jókora előnyre tett szert a többi országrészhez képest, és ez nem csupán a fővárosnak köszönhető: Pest megyében szintén magas, 33 százalékos a mutató értéke. A többi régió lemaradása számottevő, a legkedvezőtlenebb – a múlt évbelihez hasonlóan – Délnyugat-Magyarország helyzete, ahol száz lakosból csupán tizenöt használja a Világhálót.

A jelentés korcsoportok szerinti elemzésének tanúsága szerint az intenethasználatban a 15-24 évesek járnak az élen, a legfiatalabb vizsgált korosztályba tartozóknak a 2004-ben mért 55 százalékhoz képest idén már 63 százaléka látogatja rendszeresen az internetet. A Világháló használati aránya az életkor emelkedésével csökken: a 25-34 évesek körében az érték 30 százalékra tehető, és a 35-44 éveseknél is az országos átlag felett van, azonban a 45-59 éves korúaknak csak 16 százaléka netezik.

Igény kérdése
A kutatás adatai szerint a netet a 15 év feletti hazai számítógép-használók több mint egyharmada, nagyjából 1,2 millió honfitársunk nem használja. Körükben a Világhálótól távol tartó okok között a leggyakoribb az igény hiánya, amit a válaszadók 27 százaléka említett; ezzel szemben a magas költségeket csak minden tizedik esetben jelölték meg. A megkérdezetteknek több mint háromnegyede annak ellenére nem internetezik, hogy valahol – otthonában, munkahelyén, iskolában, ismerősénél vagy nyilvános helyen – lehetősége lenne a Világháló használatára.Szólj hozzá!

További Kütyük

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp