Connect with us

technokrata

Pannon GSM: módosul a késedelmi kamat

Kütyük

Pannon GSM: módosul a késedelmi kamat

A Pannon GSM tájékoztatja előfizetőit, hogy a számlás szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési
Feltételek 2005. december 10-től az alábbiak szerint módosulnak.

Késedelmes díjfizetés/A díjfizetés elmaradása (számlás előfizetés esetén)
Amennyiben az előfizető, a számlán szereplő fizetendő összeget az azon feltüntetett esedékességi napig nem egyenlíti ki, vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, a szolgáltató írásbeli fizetési felszólítást küld az előfizetőnek az előfizetői szerződésben megadott állandó
lakhelyére, székhelyére.
A fizetési felszólításban a szolgáltató felszólítja az előfizetőt, hogy a megadott határidőn belül tegyen eleget fizetési kötelezettségének.
Amennyiben az előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az előfizető díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott vagyoni biztosítékot, a szolgáltató jogosult a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozására a 4.3.4. fejezet szerint. A Szolgáltató jogosult továbbá az előfizetői jogviszony megszüntetésére a 4.3.1.3. fejezet rendelkezéseinek megfelelően.

Amennyiben az előfizető tartozását a szolgáltatáshoz való hozzáférés korlátozása után fizeti meg, úgy a tartozás kiegyenlítése mellett a mindenkori díjszabásban rögzített korlátozás-megszüntetési díjat is köteles utólag megfizetni.

Amennyiben az előfizető tartozását előfizetői jogviszonyának díjtartozás miatti megszüntetésétől számított 180 napon belül megfizeti az ilyenkor esedékes viszszakapcsolási díjjal és egyéb esetlegesen felmerült költségekkel együtt, akkor az előfizető nyilatkozata alapján előfizetői szerződése azonos feltételekkel – azonos hívószámmal – újra hatályba lép. Ebben az esetben a szolgáltatás visszakapcsolására a díjak és költségek kiegyenlítésétől számított 24 órán belül sor kerül.

A szolgáltató a fizetési határidő eredménytelen leteltét követően jogosult napi kamatot számítani az előfizető hátralékos, ki nem fizetett tartozása után a késedelem első napjától számítva. A kamat mértéke évi 14 százalék.Szólj hozzá!

További Kütyük

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tesztek

Gyakori témák