Connect with us

technokrata

Pannon GSM: megújuló számlareklamáció

Kütyük

Pannon GSM: megújuló számlareklamáció

Amennyiben egy Pannon GSM előfizető a számlán szereplő fizetendő összeg összegszerűségét vitatja, erről lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül a szolgáltatót írásban értesítenie szükséges.

Ezen értesítési kötelezettség határidejének elmulasztása az előfizetői szerződésből eredő igények egyéves elévülési időn belüli érvényesítésének jogát nem érinti. A díjreklamációnak a vitatott számlaösszeg kifizetésére halasztó hatálya nincs. A bejelentett díjreklamációt a szolgáltató haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja.

Amennyiben a szolgáltató a bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül – az előfizető választása szerint – a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az előfizető számláján egy
összegben jóváírja vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az előfizető részére egy összegben visszafizeti.

Az előfizetőt a kifogásolt összeg jóváírása esetén az előfizető befizetése és a jóváírás közötti időre kamat illeti meg a kifogásolt összegre. A kamat mértéke évi 14 százalék.

Amennyiben a szolgáltató a kifogást elutasítja, az erről szóló – indoklással ellátott – írásbeli értesítést az előfizetőnek átadja vagy 15 napon belül megküldi. Az előfizető a díjreklamáció elutasítása esetén jogosult a hatóság vizsgálatát kérni.

A módosított Általános Szerződési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM bemutatótermeiben és honlapján 2005. november 9-től az előfizetők rendelkezésére áll.Szólj hozzá!

További Kütyük

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tesztek

Gyakori témák