Connect with us

technokrata

Pannon GSM: jelentős változások a WAP és az Internet kapcsán!

Kütyük

Pannon GSM: jelentős változások a WAP és az Internet kapcsán!

A Pannon GSM tájékoztatja előfizetőit, hogy a számlás és a kártyás szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és az 1. sz. mellékletét képező díjszabások 2005. október 18-tól az alábbiak szerint módosulnak.

WAP- és Internetszolgáltatások
2005. október 18-tól a Mobile Data Start, illetve a Mobile Data 500 csomag igénybevételi feltétele módosul, valamint a Mobile Data 1, Mobile Data 30 forgalmi díjas GPRS alapú csomagok, az átalánydíjas adathívás alapú PannonW@P hozzáférési szolgáltatás, illetve az átalánydíjas GPRS alapú PannonW@P hozzáférési szolgáltatás értékesítése megszűnik.

A Mobile Data 1, Mobile Data 30 csomagokra, az átalánydíjas adathívás alapú PannonW@P hozzáférési szolgáltatás, illetve az átalánydíjas GPRS alapú PannonW@P hozzáférési szolgáltatásra történő előfizetés a jelölt időponttól nem lehetséges. Az ezen szolgáltatáscsomagok valamelyikével rendelkező előfizetők változatlan feltételekkel továbbra is használhatják azokat.

2005. október 18-tól a Pannon GSM új forgalmi díjas GPRS alapú csomagokat vezet be az alábbiak szerint (az árak belföldi használat esetén érvényesek).

Bruttó havi díj – Havi díjban foglalt forgalmi keret – Bruttó forgalmi díj 10 kB-onként csúcsidőben – Egyéb időszakban
Mobile Data 3 – 490 forint – 3 MB – 6,00 forint – 6,00 forint
Mobile Data 50 – 1.990 forint – 50 MB – 3,00 forint – 1,00 forint
Mobile Data 250 – 3.990 forint – 250 MB – 2,00 forint – 0,50 forint
Mobile Data 1000 – 12.990 forint – 1.000 MB – 0,75 forint – 0,25 forint

2005. október 18-tól a Mobile Data Start, illetve a Mobile Data 500 csomagok igénybevételi feltétele az alábbiak szerint módosul (az árak belföldi használat esetén érvényesek):
Bruttó havi díj – Havi díjban foglalt forgalmi keret – Bruttó forgalmi díj 10 kB-onként csúcsidőben – Egyéb időszakban
Mobile Data Start – 0 forint – 0 MB – 8,00 forint – 8,00 forint
Mobile Data 500 – 6.990 forint – 500 MB – 1,00 forint – 0,25 forint

Igénybevételi feltételek:
A csúcsidő minden esetben az előfizető tarifacsomagja szerinti csúcsidőt jelenti, minden ettől különböző időszak (például hétvége) egyéb időszaknak számít.

A használati díj fizetése az átvitt adatmennyiség függvényében alakul. A havidíjban foglalt forgalmi keret belföldi igénybevétel esetén, bármely számlázási időszakban – korlátozás nélkül – felhasználható. A forgalmi keret felhasználását követően a szolgáltatás forgalmi díj megfizetésével vehető igénybe.

A számlázási egység belföldi igénybevétel esetén 10 kB.

A GPRS alapú WAP- és Internetszolgáltatások külföldi használata csak akkor lehetséges, ha az adott külföldi szolgáltató és a Pannon GSM között érvényes GPRS-roaming szerződés áll fenn. A GPRS alapú szolgáltatások roaming során történő használatára vonatkozó feltételeket a számlás díjszabás 4.1.1. pontja, illetve a kártyás díjszabás 4.4.8. pontja tartalmazza.

Az igénybevétel feltétele a szolgáltatás megrendelése, valamint a szolgáltató mindenkor érvényes díjszabásában szereplő – ezen szolgáltatásra vonatkozó – havidíj megfizetése (a havidíj-fizetési kötelezettség alól kivétel a havidíjmentesen igénybe vehető Mobile Data Start csomag).

A szolgáltatás számlás előfizetés esetén számlázási időszakonként egyszer, míg kártyás előfizetés esetén 30 naponta egyszer rendelhető meg. Számlás előfizetés esetén az adott számlázási időszakban, kártyás előfizetés esetén pedig az előfizető által fel nem használt, havidíjba foglalt forgalmi keret nem vihető át a következő számlázási időszakra.

Kártyás előfizetés esetén az előfizetőnek rendelkeznie kell egyenlegén a szolgáltatás megrendeléséhez szükséges összeggel, illetve a szolgáltatás használata során nem rendelkezhet negatív egyenleggel. Kártyás előfizetés esetén a szolgáltatás a megrendelést követően 30 napig vehető igénybe. Ezen idő lejárta után, amennyiben az előfizető a lejárat előtt másként nem rendelkezik, a szolgáltató jogosult a szolgáltatás további egy hónapra való automatikus meghosszabbítására és a vonatkozó havi előfizetési díj levonására az előfizető egyenlegéből. Az előfizető a szolgáltatás lemondására irányuló nyilatkozatát bármikor megteheti, azonban a lemondás kártyás előfizetés esetén mindig csak a szolgáltatás megrendelésétől számított 30. napon, míg számlás szolgáltatás esetén a következő számlacikluskezdetétől érvényes.

Az új Mobile Data csomagok a megrendeléstől számított 72 órán belül vehetők igénybe. Egy időben egy előfizetőnek csak egy Mobile Data csomag lehet aktív. A szolgáltatás megszüntetése számlás előfizetésnél a lemondást követően, kártyás előfizetés esetén pedig a fordulónapon történik.

Bármely, fent megjelölt havidíjas Mobile Data csomag másik havidíjas Mobile Data csomagra történő váltása számlás előfizetés esetén a következő számlaciklustól, kártyás előfizetés esetén pedig a megrendeléstől számított 30. napon válik érvényessé. A szolgáltatásváltásra irányuló nyilatkozat a meglévő szolgáltatás egyidejű lemondását vonja maga után.

A szolgáltató SMS-ben tájékoztatja az előfizetőt a szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó információkról. Amennyiben az előfizető egyenlegén a szolgáltatásváltás napján nem áll rendelkezésre az új szolgáltatás megrendeléséhez szükséges, a szolgáltató mindenkori díjszabásában meghatározott összeg, ez nem akadálya a korábbi szolgáltatás megszüntetésének. Ez esetben a szolgáltató a havidíjmentes Mobile Data START szolgáltatást biztosítja az előfizető részére.Szólj hozzá!

További Kütyük

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle