Connect with us

technokrata

Pannon GSM: módosulnak a szerződési feltételek

Kütyük

Pannon GSM: módosulnak a szerződési feltételek

A Pannon GSM tájékoztatja előfizetőit, hogy az Általános Szerződési Feltételek 4.2. pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel az igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 2005. augusztus 1-től az alábbiak szerint módosulnak.

Nem minősül új előfizetői szerződés megkötésének:
-az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre,
-az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre,
-az előfizető személyének megváltoztatása (átírás),
-a tarifacsomag-váltás, illetve
-az előfizetői szerződés egyéb módosítása.

A T-Com Belföldi Tudakozó (198) hívásának kapcsolási díja minden tarifacsomag esetén nettó 96 forint (bruttó 120 forint). Percdíj nem kerül kiszámlázásra.

A 345/2004. Kormányrendeletben foglaltak értelmében a szolgáltató által közzétett Általános Szerződési Feltételek 2005. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiakkal egészül ki:
Az Általános Szerződési Feltételek 6. számú mellékletében meghatározásra kerülnek a különböző szolgáltatások minőségét jellemző mutatók és azok minimálisan megfelelő, valamint a szolgáltató által vállalt értékei. Ezzel egyidejűleg a minőségi mutatókra vonatkozó rendelkezések az Általános Szerződési Feltételek
6.2. pontjából átkerülnek a 6. számú mellékletbe.

A szolgáltató általi szüneteltetéssel kapcsolatos rendelkezések az alábbiak szerint módosulnak:
A szolgáltató az előfizetői szerződés megkötése előtt és annak hatálya alatt bármikor jogosult az előfizető által szerződéskötéskor megadott személyes adatokat, illetve az előfizető fizetőképességét akár harmadik személyek igénybevétele útján vizsgálni, és az előfizetőtől ehhez szükséges információkat, illetőleg ezt igazoló okmányokat kérni.

A szolgáltató vizsgálatának eredménye alapján, a szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételét vagyoni biztosíték (például: óvadék,bankgarancia, kezesség, előleg, átírás stb., együttesen a továbbiakban:
biztosíték) adásához kötni. Amennyiben az előfizető a szolgáltató felszólítása ellenére sem teljesíti a biztosíték adását, úgy a szolgáltató a szolgáltatást az Eht. 136. § (4) bekezdése alapján szünetelteti. Kivételt képez ez alól, amikor az előfizető saját elhatározásából a szolgáltatás igénybevétele előtt a szolgáltató által meghatározott összeget előlegként a szolgáltatónál befizeti. Ebben az esetben az előfizető a szolgáltatást az előleg mértékéig veheti igénybe.

A szolgáltatás szüneteltetése (kártyás előfizetés esetén)
Az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás esetén az előfizető, amennyiben SIM-kártyáját elveszíti, vagy tőle azt ellopják, köteles azt a szolgáltató által fenntartott személyes ügyfélszolgálaton bejelenti. Amennyiben a szolgáltatást tovább kívánja használni, a mindenkori díjszabásban meghatározott SIM-kártya pótlásának díját megfizetve kérheti a SIM kártya pótlását. Egyéb esetben a szolgáltató nem tudja biztosítani a szolgáltatáshoz való hozzáférést. Igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatás esetén a szolgáltatás felfüggesztését – a szolgáltatás jellegére tekintettel – az előfizető nem kezdeményezheti.

A módosított Általános Szerződési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM bemutatótermeiben és internetes honlapján 2005. június 30-tól az előfizetők rendelkezésére áll.Szólj hozzá!

További Kütyük

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle