Connect with us

technokrata

Pannon GSM: változnak a roaming díjak

Kütyük

Pannon GSM: változnak a roaming díjak

A Pannon GSM tájékoztatja előfizetőit, hogy az igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 1. sz. mellékletét képező díjszabások 2005. június 21-től az alábbiak szerint módosulnak.

Roaming forgalmi díjak és számlázási szabályok
Külföldön kezdeményezett, illetve külföldön fogadott hívások, valamint SMS-küldés díja roaming során

Az előfizető a vele előfizetői szerződést kötött szolgáltató díjszabása szerint téríti meg az igénybe vett szolgáltatások díját.
A Pannon GSM a külföldön kezdeményezett, illetve fogadott hívásokért, valamint az SMS-küldésért az alábbi táblázatban található díjakat számlázza ki.
Híváskezdeményezés esetén a kiszámlázott díj a szerint kerül meghatározásra, hogy a híváskezdeményező mely díjzónába sorolható országban tartózkodik, illetve a hívást milyen hívásirányba indítja.
Külföldön fogadott hívások esetén a tartózkodási ország díjzónájához tartozó díj kerül kiszámlázásra.

Hívásindítás Magyarországra – Hívásindítás nemzetközi irányba – Fogadott hívás – SMS küldés
1. díjzóna – 280 Ft/perc – 320 Ft/perc – 120 Ft/perc – 100 Ft/SMS
2. díjzóna – 320 Ft/perc – 380 Ft/perc – 140 Ft/perc – 120 Ft/SMS
3. díjzóna – 680 Ft/perc – 720 Ft/perc – 220 Ft/perc – 180 Ft/SMS

Az árak a távközlési szolgáltatókra vonatkozó áfát tartalmazzák.

Az indított és fogadott hívások esetén a forgalmi díjak mérése minden tarifacsomag esetén egyperces egységekben történik. Minden megkezdett egység díjköteles. Tekintettel arra, hogy a Roaming szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a Pannon GSM közvetíti, a számlázás alapjául szolgáló hívásidőtartamot minden esetben az adott roamingpartner méri, amely alapján a Pannon GSM díjszabása szerint kerülnek kiszámlázásra a kezdeményezett hívások.

Amennyiben a roamingszolgáltató valamely kezdeményezett hívást vagy SMS-t díjmentesen biztosítja (például segélyhívás, illetve egyéb díjmentes hívás) a Pannon GSM előfizetője számára, úgy a Pannon GSM sem számlázza a fenti díjakat, a hívás díjmentes. Minden egyéb esetben (ideértve az olyan nemzetközi zöldszám hívást is, amely nem díjmentes), a táblázatban megadott árak érvényesek. A nemzetközi zöldszámok hívásdíja ebből a szempontból a ˝bármely más nemzetközi irányba˝ irányuló hívás díjának minősül. A roaming díjzónákra vonatkozó mindenkor hatályos információkat a Pannon GSM honlapján bocsátja az előfizetők rendelkezésére.

A módosított Általános Szerződési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM bemutatótermeiben és honlapján 2005. május 21-től az előfizetők rendelkezésére áll.Szólj hozzá!

További Kütyük

Technokrata a Face-en

Tesztek