Connect with us

technokrata

Fokozódó Internet-használat az alacsonyabb státuszú rétegekben

Kütyük

Fokozódó Internet-használat az alacsonyabb státuszú rétegekben

Ma még főleg az érettségivel, illetve egyetemi végzettséggel rendelkezők használják otthonukban az Internetet, de megindult és folyamatosan növekszik a Világháló használata az alacsonyabb társadalmi státuszúak körében is.

A legutóbbi 1-2 év fejleménye az Internet lassú „lefelé szivárgása”, azaz a relatíve alacsonyabb társadalmi státuszú csoportok egyre nagyobb arányban kezdenek az új belépők között megjelenni. A kutatás szerint a következő két évben ennek a folyamatnak a felerősödése várható. Ma az érettségizettek több mint negyede, a diplomások fele rendelkezik Internet-hozzáféréssel, míg a szakmunkás és szakiskolás végzettségűeknek egytizede jut csak otthon Internethez. A vizsgálat szerint a következő két év során várhatóan folyamatosan csökken a különböző társadalmi rétegek közötti különbség, és a mostani tízből egy arány helyett 2006 végére minden negyedik szakmunkás és szakiskolás végzettségű rendelkezik otthoni Internet-hozzáféréssel, míg az érettségizettek és diplomások körében az ellátottság lassan eléri a telítettségi szintet, azaz akiben megvan a szándék az Internet használatára, az meg is jelenik az előfizetők között.

A nem internetező csoportok körében a motiváció hiánya is gondot okoz. Az Internet otthoni bevezetését nem tervező háztartások közel fele vélte úgy, hogy nincs szüksége az Internetre, közel 40 százalékukat pedig nem is érdekli. A Világháló-használat gyorsuló terjedésének az alacsonyabb társadalmi státuszúak körében hamar határt szabhat az informatikai felkészültség hiánya. Itt kap kiemelt szerepet a szélessávú stratégiában a képzettség szintjének emelése és a motiváció megteremtése.

Meggyőzésben elsők a gyerekek
A kutatás szerint a tudásalapú társadalom kiszélesedésében kiemelkedő szerepet játszhatnak a gyerekek. Az infokommunikációs korfa összetétele ékes bizonyítéka annak, hogy mára felnőtt egy „sulinetes” generáció, és számos jel utal arra, hogy a családokban gyakran az iskoláskorú gyerekek a szülők felzárkózásának előmozdítói.

Másrészről a gyermekeknek a szülők meggyőzésében betöltött közvetett szerepe is erőteljes: az internethasználat fontosságáról „győzködő” és a „győzködött” felnőttek között is többségben vannak az iskolás gyerekkel rendelkezők. A kutatásból az is kiderült, hogy az internetezők leginkább a közvetlen családtagjaik és barátaik körében népszerűsítik az Internetet, míg a munkatársak, távoli rokonok motiválása kevésbé jellemző.

Az állam motiváló szerepe
A lakosság az Internet terjedését általában hasznosnak és kívánatosnak tartja. Mind a hozzáféréssel rendelkezők, mind az azzal nem rendelkezők többsége egyetért abban, hogy azok, akiknek van Internet-hozzáférésük, tájékozottabbak. A Világháló használatát elsősorban azok találták hasznosabbnak a televíziózásnál, akik kapcsolatban állnak az Internettel. Amiben legnagyobb az egyetértés még az Internettel nem rendelkezők és a hozzáférés vásárlását a közeli jövőben nem tervezők körében is az az, hogy az Internet egyre inkább nélkülözhetetlenné válik a munkában és a tanulásban.

A kutatás rávilágított arra is, hogy az állami szerepvállalást elvárja a lakosság, elenyésző azok száma, akik szerint legjobb, ha az állam nem tesz semmit ezen a területen. Messze a legtöbben az internetelőfizetőket támogatnák, ezt követi a versenyélénkítés, majd az árszabályozás, de sokan fontosnak tartják az internetes képzés támogatását is.

A felmérést az Informatikai és Hírközlési Minisztérium NSZS 2005 projektje keretében az Ariosz Kft. készítette.Szólj hozzá!

További Kütyük

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle