Connect with us

technokrata

Változások a Pannon GSM Általános Szerződési Feltételeiben

Kütyük

Változások a Pannon GSM Általános Szerződési Feltételeiben

A Pannon GSM tájékoztatja előfizetőit, hogy az igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 2.2. pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel, valamint az igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek I.3.3 pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), valamint az igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 2004. szeptember 10-től az alábbiak szerint módosulnak.

Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), valamint az igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) szolgáltatás

Intelligens hálózati szolgáltatások
A Távszavazás szolgáltatás 06-81-201 xxx, 06-81-202 xxx, 06-81-203 xxx számainak hívásdíja módosul:
Számmező – Nettó ár/db – Bruttó ár/db
06-81-201 xxx – 160,00 Ft – 200,00 Ft
06-81-202 xxx – 240,00 Ft – 300,00 Ft
06-81-203 xxx – 400,00 Ft – 500,00 Ft

A Távszavazás szolgáltatás új számmal bővül:
Számmező – Nettó ár/db – Bruttó ár/db
06-81-204 xxx – 600,00 Ft – 750,00 Ft

Igénybevételi díjat utólag fizető(számlás) szolgáltatás

Pannon Top3
A szolgáltatás megrendelője meghatározott havi díj ellenében maximum három – a szolgáltató mindenkori hirdetményeiben meghatározott keretek között általa választott – a szolgáltató hálózatába tartozó hívószámot kedvezményes percdíjakkal hívhat.
A Pannon Top3 szolgáltatást kizárólag a Pannon GSM hálózatából díjmentesen hívható 1741-es hívószámon lehet megrendelni, lemondani, és a meghatározott hívószám(ok)at lekérdezni. Lekérdezés esetén rövid szöveges üzenetben megküldjük a kért információt.
A preferált hívószám(ok) havonta egy alkalommal (30 naponta) módosítható(ak) díjmentesen. A szolgáltatás aktiválásáról, módosításáról az előfizető 72 órán belül rövid szöveges üzenetben kap információt. Amennyiben az előfizető a szolgáltatást lemondja, 30 nap múlva van lehetősége újra megrendelni azt.
Amennyiben bármely megadott telefonszám elhordozásra kerül a Pannon GSM hálózatából, a kedvezmény az adott számra a továbbiakban nem vehető igénybe. Az elhordozás tényéről a szolgáltató rövid szöveges üzenetben értesítést küld.
Az igénybevétel feltétele:
A Pannon Top3 szolgáltatást azok az igénybevételi díjat utólag fizető előfizetők vehetik igénybe, akik megrendelik, valamint megfizetik a szolgáltató díjszabásában szereplő – ezen szolgáltatásra vonatkozó – havi előfizetési díjat.
Az igénybevétel korlátai:
A három preferált hívószám összetételét a Szolgáltató mindenkori hirdetményeiben megjelölt korlátozásokkal lehet meghatározni. A kedvezmény nemzetközi, csökkentett vagy emelt díjas hívószámokkal, más mobilszolgáltatók hívószámaival, illetve a Pannon GSM szolgáltatásainak hívószámaival nem vehető igénybe. A kedvezmény csak a hívások percdíjaira vonatkozik, a rövid szöveges üzenetek, valamint a roaming során kezdeményezett hívások díjaira nem. A Pannon Top3 szolgáltatás esetén választott hívószámok nem szerepelhetnek az előfizető előfizetésével azonos ügyfélszámon.

PannonPlusz
A szolgáltatást azok az Igénybevételi díjat utólag fizető előfizetők vehetik igénybe, akik megrendelik a PannonPlusz szolgáltatást, valamint megfizetik a szolgáltató díjszabásában szereplő – ezen szolgáltatásra vonatkozó – egyszeri (éves) díjat. Amennyiben a szolgáltatás megrendelésétől számított egy éven belül az előfizető
szerződése bármilyen okból megszunik, vagy az előfizető az előfizetést felfüggeszti, illetve ha az előfizető korábbi tarifacsomagját Pannon 50, 100, 150, 250, 500, 1000 tarifacsomagra váltja át, a Pannon GSM az egyszeri díjat nem téríti vissza.

Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) szolgáltatás

PáratlanSzám
A szolgáltatás megrendelője meghatározott egyszeri díj ellenében egy általa választott Pannon GSM vagy belföldi vezetékes hívószámot kedvezményes percdíjakkal hívhat.
Az Előfizető a Szolgáltatást kizárólag a Pannon GSM hálózatából díjmentesen hívható 1741-es hívószámon rendelheti meg és mondhatja le.
A megadott hívószámot számregisztrációs díj ellenében havonta egy alkalommal (harmincnaponta) lehet módosítani.
A szolgáltató a szolgáltatás aktiválását, módosítását 72 órán belül vállalja, annak sikeres végrehajtásáról rövid szöveges üzenetben tájékoztatja az előfizetőt.
Az előfizető a megadott PáratlanSzám hívására nyújtott kedvezményt a megrendelést követően egy teljes évig veheti igénybe. Ezen idő lejárta után, amennyiben az előfizető a lejárat előtt másképp nem rendelkezik, a szolgáltató jogosult a szolgáltatás további egy évre való automatikus meghosszabbítására és a vonatkozó egyszeri számregisztrációs díj levonására az előfizető egyenlegéből. A szolgáltatás díját a szolgáltató mindenkori díjszabása tartalmazza. Az egyszeri díj a szám megadásakor az egyenlegből kerül levonásra. Amennyiben a megadott telefonszám elhordozásra kerül a Pannon GSM hálózatából, a kedvezmény az adott számra a továbbiakban nem vehető igénybe.

Az igénybevétel feltételei:
– az előfizető aktív előfizetéssel rendelkezik,
– az előfizető egyenlegén rendelkezésre áll a szolgáltatás aktiválásának, módosításának díja.

A kedvezmény nemzetközi, csökkentett vagy emelt díjas hívószámokkal, más mobilszolgáltatók hívószámaival, illetve a Pannon GSM szolgáltatásainak hívószámaival nem vehető igénybe. A kedvezmény csak a hívások percdíjaira vonatkozik, a rövid szöveges üzenetek díjaira nem.

A Pannon GSM tájékoztatja továbbá előfizetőt, hogy az igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 2.2. pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel, valamint az igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek I.3.3 pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel az igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), valamint az igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 2004. szeptember 1-től az alábbiak szerint módosulnak.

A számhordozás eljárási szabályai

A számhordozásra vonatkozó egyéb rendelkezések:
Amennyiben az átvevő szolgáltató az előfizető átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződésére vonatkozó írásbeli felmondását, a szolgáltatók közötti megállapodás szerinti elektronikus úton, az átadó szolgáltatónak az előfizető nevében bejelenti, akkor a szolgáltató ezt írásbeli felmondásnak tekinti.

A módosított Általános Szerződési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM bemutatótermeiben és internetes honlapján 2004.augusztus 10-től az előfizetők rendelkezésére áll.Szólj hozzá!

További Kütyük

Népszerű

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

SmartPhone

Tipp