Connect with us

technokrata

Pannon GSM: olcsóbb hívásrészletezés, módosuló számlareklamáció

Kütyük

Pannon GSM: olcsóbb hívásrészletezés, módosuló számlareklamáció

A Pannon GSM tájékoztatja előfizetőit, hogy az igénybevételi díjat utólag fizető (számlás) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 2.2. pontjában foglalt, valamint az igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek I.3.3 pontjában foglalt rendelkezésekre tekintettel az igénybevételi díjat utólag fizető, valamint az igénybevételi díjat előre fizető szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 2004. augusztus 6-tól az alábbiak szerint módosulnak.

Papír alapú hívásrészletezés
A papír alapú hívásrészletezés díja bruttó 375 Ft-ra csökken.

Számlareklamáció
Amennyiben az előfizető a számlán szereplő fizetendő összeg összegszeruségét vitatja, erről lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 30 napon belül a szolgáltatót írásban szükséges értesítenie. Ezen értesítési kötelezettség határidejének elmulasztása az előfizetői szerződésből eredő igények egyéves elévülési időn belüli érvényesítésének jogát nem érinti.

A díjreklamációnak a vitatott számlaösszeg kifizetésére halasztó hatálya nincs. A bejelentett díjreklamációt a szolgáltató haladéktalanul nyilvántartásba veszi, és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja.

Amennyiben a szolgáltató a bejelentésnek helyt ad, havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával, egyébként a bejelentés elbírálásától számított 30 napon belül – az előfizető választása szerint – a díjkülönbözetet és annak a díj befizetésének napjától járó kamatait az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy a díjkülönbözetet és annak kamatait az előfizető részére egy összegben visszafizeti.

A módosított Általános Szerződési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM bemutatótermeiben és honlapján 2004. július 5-től az előfizetők rendelkezésére áll.

Tovább
Kapcsolódó cikkek


Szólj hozzá!

További Kütyük

Technokrata a Facebookon

Népszerű

Hirdetés

Tipp

LifeStyle