Connect with us

Szabályozott Internet – állami szerepvállalással

Kütyük

Szabályozott Internet – állami szerepvállalással

A jogellenes vagy ártalmas, Interneten megjelenő anyagok szabályozását sürgeti az MTE – ehhez az állam nagymértékű szerepvállalására van szükség.

A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) dr. Mayer Erika szakvéleménye alapján az Interneten megjelenő jogellenes vagy ártalmas tartalmak szabályozása tekintetében a jogérvényesítés meggyorsítását, a megalapozott igények végrehajthatóságát lehetővé tevő jogi feltételek megteremtését kéri a jogalkotástól, illetőleg a felhasználók felvilágosítására, az értékes tartalmakat felmutató oldalak bemutatására, azok reklámozására, a további tartalomszolgáltatás ösztönzésére irányuló állami szerepvállalást javasol.

Az MTE álláspontja szerint is meg kell különböztetni azt az információt, amelynek közlése jogellenes, attól, amely szabad, csak egyes felhasználói körök számára lehet káros, ártalmas, nem kívánatos, vagyis illetlen.

Az MTE javaslata szerint az utóbbi időben erőteljes hangsúlyt kapó címkéző-szűrő szoftverek, illetve azok alkalmazása jelentheti a megoldást. Ugyanakkor Magyarországon, ahol az alapvető probléma egyelőre a magyar nyelvű tartalom elégtelensége, idő előtt lenne ilyen kötelezettségek előírása, és aránytalan terhet is jelentene az adott szolgáltatókra. Mind a címkézés, mind a szűrés csak önkéntes alapon képzelhető el.

Az MTE véleménye szerint az állami szerepet jelenleg a felhasználók felvilágosítására, az értékes tartalmakat felmutató oldalak bemutatására, azok reklámozására, a további tartalomszolgáltatás ösztönzésére kell koncentrálni.

Ugyanakkor az MTE álláspontja szerint az állami jogalkotásnak olyan környezetet kell teremteni, amely a hatékony önszabályozást elő tudja segíteni, és az ahhoz elengedhetetlen, gyors, bíróságon kívüli alternatív vitarendezési eljárásoknak kellő alapot ad. Meg kell vizsgálni, hogy milyen akadályai vannak a hatályos magyar jogban az önszabályozó testületek által kialakítandó vitarendezési eljárok eredményességének (például az állandó választottbírósággal szemben támasztott jogi elvárások, a per előtti kötelező egyeztetés hiánya stb.) és ezek felszámolására kell gyors jogalkotási lépéseket tenni. A hagyományos bírói út lassúsága, a bírák Internetes kérdésekben való járatlansága a normatív szabályozás érvényesítésének is akadályt jelentenek.

Az MTE határozott véleménye, hogy jogszabályalkotásról tartalomszabályozással kapcsolatban elsősorban a hatékony vitarendezés elősegítésében kell beszélni. Ez a jogsértő információ közlőjét valósan állítja szembe azzal, hogy magatartása szankcionálásra kerül. Az MTE álláspontja szerint nem a tiltás az, ami eredményre vezethet, hanem a jogsértés esetére biztosított gyors fellépés és a valós reparáció esélye.Szólj hozzá!

További Kütyük

Népszerű

Hirdetés

Technokrata a Facebookon

Hirdetés

Kütyük

Dotkom